2010–2019
Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2017
Alaviitteet
Aihe

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2017

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle

Hyvät veljet, Opin ja liittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenystenkäyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, kahdentoista apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti.

Kirkon tilintarkastusyksiköllä, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia, jotta saadaan kohtuullinen varmuus, mitä tulee lahjoitusten vastaanottamiseen, varojen käyttöön sekä kirkon omaisuuden turvaamiseen.

Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusyksikkö katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2017 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, menettelytapojen ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille, elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä puutteen aikaa varten.

Kunnioittavasti

kirkon tilintarkastusosasto

Kevin R. Jergensen

osastonjohtaja