2010–2019
Kristus ylösnoussut on
Alaviitteet
Aihe

Kristus ylösnoussut on

Nyt on pääsiäissunnuntai. Todistan kunnioittavasti ja vakaasti elävästä Kristuksesta – Hänestä, joka kuoli, joka haudattiin ja joka nousi jälleen kolmantena päivänä.

Rakkaat veljet ja sisaret, kun poikamme olivat hyvin pieniä, kerroin heille iltasatuja koiranpennuista ja hyräilin kehtolauluna kirkon lauluja, kuten laulua ”Kristus ylösnoussut on”1. Joskus leikkimielisesti vaihdoin sanat: ”Nyt on aika nukahtaa, Halleluja!” Tavallisesti poikamme nukahtivat nopeasti. Tai ainakin he tiesivät, että jos luulisin heidän nukahtaneen, lakkaisin laulamasta.

Sanat – ainakaan minun sanani – eivät riitä ilmaisemaan niitä pakahduttavia tunteita, joita olen tuntenut siitä saakka kun presidentti Russell M. Nelson hellästi otti käteni käsiinsä rakkaan vaimoni Susanin ollessa vierelläni ja esitti tämän pyhän Herralta tulleen kutsun, joka sai henkeni salpautumaan ja on saanut minut kyyneliin monet kerrat näiden viime päivien aikana.

Tänä pääsiäissunnuntaina laulan riemuiten: ”Halleluja.” Ylösnousseen Vapahtajamme lunastavan rakkauden laulu2 ylistää liittojen (jotka liittävät meidät Jumalaan ja toisiimme) ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen (joka auttaa meitä riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja taipumaan Pyhän Hengen kutsuun3) välistä sopusointua.

Yhdessä meidän liittomme ja meidän Vapahtajamme sovitus vahvistavat ja jalostavat meitä. Yhdessä ne auttavat meitä pitämään kiinni ja päästämään irti. Yhdessä ne muokkaavat, suojelevat, pyhittävät, lunastavat.

Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Jotkut voivat pitää hyvin uskaliaana oppia, josta me puhumme – valta merkitä kirjoihin tai sitoa maan päällä ja sitoa taivaassa. Tämä valta on kuitenkin aina annettu maailman kaikkina aikoina, milloin Herra vain on antanut pappeuden taloudenhoidon jollekulle miehelle todellisen ilmoituksen kautta tai jollekin miesryhmälle.”4

Niin on tänäkin päivänä. Pyhiä liittoja ja toimituksia – joita ei ole saatavana missään muualla – vastaanotetaan 159 pyhässä Herran huoneessa 43 maassa. Luvatut siunaukset tulevat palautettujen pappeuden avainten, opin ja valtuuden kautta kuvastaen uskoamme, kuuliaisuuttamme ja Hänen Pyhän Henkensä lupauksia meille läpi sukupolviemme ajassa ja iankaikkisuudessa.

Rakkaat veljet ja sisaret jokaisen kansakunnan, suvun ja kielen keskuudessa kaikkialla maailmanlaajuisessa kirkossamme – kiitos elävästä uskostanne, toivostanne ja rakkaudestanne jokaisella askeleella. Kiitos siitä, että tulette osaksi palautetun evankeliumin todistuksen ja kokemuksen yhteen kokoavaa täyteyttä.

Rakkaat veljet ja sisaret, me kuulumme yhteen. Me voimme olla yhteen liittyneitä ykseydessä ja rakkaudessa5 kaikessa ja kaikkialla6. Kuten Herra Jeesus Kristus kutsuu meitä jokaista, missä tahansa olemme ja mikä tahansa tilanteemme on – ”tulkaa, niin näette”7.

Tänä päivänä lupaan nöyrästi kaikki sieluni voimat ja kyvyt8, millaisia ne ovatkin tai millaisia niistä voikin tulla, Vapahtajalleni, rakkaalle Susanilleni ja perheellemme, johtaville veljilleni ja teille kaikille, rakkaat veljeni ja sisareni.

Kaikki kelvollinen ja iankaikkinen keskittyy elävään todellisuuteen Jumalasta, rakastavasta iankaikkisesta Isästämme, sekä Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta ja Kristuksen sovituksesta, joista Pyhä Henki todistaa.9 Nyt on pääsiäissunnuntai. Todistan kunnioittavasti ja vakaasti elävästä Kristuksesta – Hänestä, joka kuoli, joka haudattiin ja joka nousi jälleen kolmantena päivänä ja astui taivaaseen10. Hän on Alfa ja Oomega11 – Hän oli meidän kanssamme alussa, Hän on meidän kanssamme loppuun asti.

Todistan myöhempien aikojen profeetoista – profeetta Joseph Smithistä rakkaaseen presidenttiimme Russell M. Nelsoniin, jota me iloiten tuemme. Kuten Alkeisyhdistyksen lapsemme laulavat: ”Profeettaa seuraa, hän tuntee tien.”12 Todistan, että kuten on profetoitu pyhissä kirjoituksissa, myös Mormonin kirjassa – toisessa todistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta, Herran valtakunta on vielä kerran perustettu maan päälle valmistautumiseksi Messiaan toista tulemista varten.13 Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.