2010.–2019. gads
Mormona Grāmata: kāda būtu jūsu dzīve bez tās?
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Mormona Grāmata: kāda būtu jūsu dzīve bez tās?

Mormona Grāmata māca par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju īpaši brīnumainā un neatkārtojamā veidā.

1986. gadā es tiku aicināts uzstāties ar īpašu lekciju Akras Universitātē Ganā. Tur es satiku vairākas augstas amatpersonas, tostarp arī kādu Āfrikas cilts karali. Tiekoties ar mani pirms lekcijas, karalis runāja tikai ar valodnieka palīdzību, kurš pārtulkoja sacīto. Atbildot es vērsos pie šī valodnieka, kurš pārtulkoja manas atbildes karalim.

Pēc manas lekcijas karalis pienāca tieši pie manis, šoreiz bez valodnieka. Man par pārsteigumu, viņš runāja nevainojamā angļu valodā, un es piebildīšu — britu karalienes valodā!

Karalis šķita apmulsis. „Kas jūs īsti esat?” viņš vaicāja.

Es atbildēju: „Es esmu ordinēts Jēzus Kristus apustulis.”

Karalis jautāja: „Ko jūs man varētu iemācīt par Jēzu Kristu?”

Es atjautāju: „Vai es varu pavaicāt — ko jūs par Viņu jau zināt?”

Karaļa atbilde atklāja, ka viņš uzcītīgi studē Bībeli un mīl To Kungu.

Tad es pavaicāju, vai viņš zina, ka Jēzus Kristus kalpoja arī senās Amerikas iedzīvotājiem.

Kā jau gaidīju, viņš to nezināja.

Es paskaidroju, ka pēc krustā sišanas un Augšāmcelšanās Glābējs devās pie senās Amerikas ļaudīm un mācīja tiem Savu evaņģēliju. Viņš organizēja Savu Baznīcu un lūdza, lai Viņa mācekļi veiktu pierakstu par Viņa kalpošanu to vidū.

„Šo pierakstu,” es turpināju, „mēs dēvējam par Mormona Grāmatu.” Tā ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Tie ir Svētie Raksti, līdztekus Bībelei.

Tobrīd karalis kļuva ļoti ieinteresēts. Es pagriezos pret misijas prezidentu, kurš mani pavadīja, un pavaicāju, vai viņam ir līdzi kāds Mormona Grāmatas eksemplārs. Viņš izņēma no sava portfeļa vienu grāmatu.

Es atvēru 3. Nefija 11. nodaļu, un mēs ar karali izlasījām Glābēja sprediķi nefijiešiem. Pēc tam es uzdāvināju viņam šo Mormona Grāmatu. Manā atmiņā un sirdī uz mūžiem paliks viņa atbilde: „Jūs varētu dāvināt man dimantus vai rubīnus, bet nekas nebūtu vērtīgāks par šīm jaunajām zināšanām par To Kungu, Jēzu Kristu.”

Pieredzējis to, kāds spēks piemīt Glābēja vārdiem no 3. Nefija grāmatas, karalis paziņoja: „Ja es pievērsīšos un pievienošos Baznīcai, es atvedīšu līdzi visu savu cilti.”

„Ak, karali,” es teicu, „tā tas nedarbojas! Pievēršanās ir individuāla lieta. Glābējs kalpoja nefijiešiem — vienam pēc otra. Katrs indivīds saņem savu personīgo apliecinājumu un liecību par Jēzus Kristus evaņģēliju.”1

One by One

Mani brāļi un māsas, cik vērtīga jums ir Mormona Grāmata? Ja jums tiktu piedāvāti dimanti un rubīni vai Mormona Grāmata, ko jūs izvēlētos? Sakiet godīgi, kam no tā jūsu skatījumā ir lielāka vērtība?

Atcerieties, kā 2017. gada aprīļa vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā prezidents Tomass S. Monsons ļoti lūdza, lai „ikviens no mums katru dienu lūgtu, studētu un gremdētos pārdomās par Mormona Grāmatu”.2 Daudzi ir atsaukušies mūsu pravieša lūgumam.

Ļaujiet man pateikt, ka ne es, ne astoņgadīgais Railijs nezinājām, ka tiekam fotografēti. Pievērsiet uzmanību tam, kā Railijs lasa savu Mormona Grāmatu, izmantodams grāmatzīmi „Es esmu Dieva bērns”.

Scripture Study

Redzot, kā Dieva bērns cenšas uzzināt vairāk par Viņu un Viņa mīļoto Dēlu, mūs pārņem spēcīgas izjūtas. Nekur citur šie patiesie principi netiek mācīti vēl skaidrāk un iespaidīgāk, kā Mormona Grāmatā.

Kopš prezidenta Monsona aicinājuma uzklausīšanas pirms sešiem mēnešiem, es esmu centies sekot viņa padomam. Līdztekus citām lietām, es esmu izveidojis sarakstu ar to, kas ir Mormona Grāmata, ko tā apstiprina, ko tā atspēko, ko tā īsteno, par ko tā vieš skaidrību un ko tā atklāj. Raudzīšanās uz Mormona Grāmatu caur šo prizmu ir izrādījusies atziņām bagāta un iedvesmojoša nodarbe! Es iesaku to ikvienam no jums.

Šo sešu mēnešu laikā es tiku aicinājis, lai dažādas cilvēku grupas, tai skaitā arī Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi, Čīles misionāri, kā arī misijas prezidenti un viņu sievas, kas bija pulcējušies Argentīnā, padomā par trim ar šo sarakstu saistītiem jautājumiem, par kuriem es šodien mudinu padomāt arī jūs:

Pirmkārt, kāda būtu jūsu dzīve bez Mormona Grāmatas? Otrkārt, ko jūs nezinātu? Un, treškārt, kā jums nebūtu?

Minētie cilvēki ir snieguši man entuziasma pilnas, sirsnīgas atbildes. Šie ir tikai daži no viņu komentāriem:

„Ja nebūtu Mormona Grāmatas, mani mulsinātu pretrunīgās mācības un viedokļi ļoti daudzos jautājumos. Es justos tāpat kā tad, kad vēl nebiju atradis Baznīcu un meklēju zināšanas, ticību un cerību.”

Kāds cits teica: „Es nezinātu to, kāda loma manā dzīvē var būt Svētajam Garam.”

Vēl kāds: „Man nebūtu skaidrības par to, ar kādu mērķi es esmu šeit, uz Zemes!”

Kāds cits respondents teica: „Es nezinātu, ka mēs turpinām pilnveidoties arī pēc šīs dzīves. Pateicoties Mormona Grāmatai, es zinu, ka dzīve pēc nāves tik tiešām pastāv. Tas ir augstākais mērķis, uz kuru mēs tiecamies.”

Šis pēdējais komentārs lika man aizdomāties par savu dzīvi pirms gadu desmitiem, kad es vēl biju jauns ķirurgs–praktikants. Viens no nopietnākajiem pienākumiem, kas laiku pa laikam jāuzņemas ķirurgam, ir informēt ģimenes locekļus, kad kāds no viņu mīļajiem aiziet mūžībā. Vienā no slimnīcām, kur strādāju, bija iekārtota īpaša telpa ar polsterētām sienām, kur ģimenes locekļi varēja uzturēties, saņemot šādu ziņu. Tur daži no šiem cilvēkiem, sēru pārņemti, sitās ar galvu pret polsterētajām sienām. Es tik ļoti vēlējos, kaut varētu mācīt šiem indivīdiem, ka nāve (lai gan savus mīļos pārdzīvojušajiem to ir grūti pieņemt) ir neatņemams solis mūsu nemirstīgajā esamībā. Nāve ļauj mums doties tālāk — uz nākamo pasauli.3

Vēl kāds, atbildot uz manu jautājumu, teica: „Es nemaz tā īsti nedzīvoju, kamēr nebiju izlasījis Mormona Grāmatu. Kaut arī es visu mūžu biju lūdzis un apmeklējis savu baznīcu, Mormona Grāmata palīdzēja man pirmo reizi pa īstam sazināties ar Debesu Tēvu.”

Vēl kāds teica: „Bez Mormona Grāmatas es nesaprastu, ka Glābējs ne vien izcieta par maniem grēkiem, bet var dziedināt mani arī no sāpēm un bēdām.”4

Un vēl kāds teica: „Es nezinātu, ka mums ir pravieši, kuri var mūs vadīt.”

Regulāra iedziļināšanās Mormona Grāmatas patiesajās mācībās var izvērsties pieredzē, kas maina mūsu dzīvi. Viena no mūsu mazmeitām–misionārēm, māsa Olīvija Nelsone, apsolīja kādam klausītājam — ja viņš katru dienu lasīs Mormona Grāmatu, tad viņa atzīmes universitātes eksāmenos uzlabosies. Viņš to darīja, un atzīmes uzlabojās.

Missionaries

Mani dārgie brāļi un māsas, es liecinu, ka Mormona Grāmata tik tiešām ir Dieva vārds. Tā sniedz atbildes uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem mūsu dzīvē. Tajā tiek mācīta Kristus doktrīna.5 Tajā tiek padziļināti izskaidroti daudzi „skaidri un vērtīgi”6 patiesības principi, kas bija zuduši, daudzu gadu simteņu gaitā veicot vairākus Bībeles tulkojumus.

Mormona Grāmata sniedz vispilnīgāko un uzticamāko skaidrojumu par Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu, ko nevar rast nekur citur. Tā māca, ko tas patiesībā nozīmē — piedzimt no jauna. No Mormona Grāmatas mēs varam mācīties par izklīdinātās Israēla tautas sapulcināšanu. Mēs varam uzzināt, kādēļ esam šeit, uz Zemes. Nevienā citā grāmatā šie un vēl citi patiesie principi netiek mācīti tik iespaidīgi un pārliecinoši, kā Mormona Grāmatā. Mormona Grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija spēka pilnība. Un punkts.

Mormona Grāmata izgaismo Skolotāja mācības un atmasko pretinieka taktiku.7 Mormona Grāmata māca patieso doktrīnu, norādot uz maldīgām reliģiskām tradīcijām, piemēram, kļūdaino jaundzimušo kristīšanas rituālu.8 Mormona Grāmata atklāj mūsu dzīves mērķi, mudinot gremdēties pārdomās par mūžīgo dzīvi un „nebeidzamo laimi”, kas mūs gaida mūžībā.9 Mormona Grāmata satriec maldīgos uzskatus, ka laimi var rast arī, darot ļaundarības,10 un ka, lai varētu atgriezties Dieva klātbūtnē, pietiek tikai ar cilvēka krietnumu.11 Tā mūžīgi mūžos apstiprina, ka atklāsmes nav noslēgušās līdz ar Bībeli un ka mūsdienās debesis nav aizzīmogotas.

Domājot par Mormona Grāmatu, es domāju par vārdu — spēks. Mormona Grāmatā ir ietverta tik spēkpilna patiesība, ka tā var dziedināt, mierināt, atjaunot, sniegt palīdzību, stiprināt un iepriecināt mūsu dvēseles.

Mani dārgie brāļi un māsas, es apsolu, ka ik dienu lūdzot un studējot Mormona Grāmatu, jūs ik dienu pieņemsiet arvien labākus lēmumus. Es apsolu — ja jūs gremdēsieties pārdomās par to, ko studējat, debesu logi tiks atvērti, un jūs saņemsiet atbildes uz saviem personīgajiem jautājumiem, kā arī norādījumus savai personīgajai dzīvei. Es apsolu, ka, ik dienas iedziļinoties Mormona Grāmatas mācībās, jūs varēsiet iegūt imunitāti pret šolaiku ļaunumu, ieskaitot pornogrāfijas un citu notrulinošu atkarību postošo sērgu.

Kad vien es dzirdu, kā kāds, ieskaitot mani, saka: „Es zinu, ka Mormona Grāmata ir patiesa,” es gribu izsaukties: „Tas ir jauki, bet ar to vien nepietiek!” Mums vajag līdz pat pašiem „sirds dziļumiem” sajust,12 ka Mormona Grāmata pavisam nepārprotami ir Dieva vārds. Mums tas ir jāsajūt tik stipri, lai mēs vairs ne dienu nevēlētos dzīvot bez tās. Es pārfrāzēšu Brigama Janga teikto, sakot: „Es vēlētos, kaut man būtu septiņu pērkonu balss, kas uzmodinātu ļaudis,”13 lai tie varētu saredzēt to, cik Mormona Grāmata ir patiesa un spēkpilna.

Mums ir jābūt tādiem, kā šis jaunais, Eiropā kalpojošais misionārs, kuram ir tāda pārliecība par Mormona Grāmatas patiesumu, ka viņš burtiski skriešus metas ar šiem svētajiem pierakstiem pie kāda vīra, ko viņi ar pārinieku tik tikko satikuši parkā.

New York: Missionaries

Es liecinu, ka Džozefs Smits bija un ir šī pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravietis. Viņš bija tas, kurš ar Dieva dāvanu un spēku pārtulkoja šo svēto grāmatu. Šī ir grāmata, kas palīdzēs sagatavot pasauli Tā Kunga Otrajai atnākšanai.

Es liecinu, ka Jēzus Kristus pavisam burtiski ir dzīvā Dieva dzīvais Dēls. Viņš ir mūsu Glābējs, mūsu Pestītājs, mūsu diženais Piemērs un mūsu Aizstāvis Tēva priekšā. Viņš bija solītais Mesija un mirstīgais Mesija, un Viņš būs tūkstošgades Mesija. Es no visas savas dvēseles liecinu, ka Mormona Grāmata māca par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju īpaši brīnumainā un neatkārtojamā veidā.

Es zinu, ka prezidents Tomass S. Monsons ir tagadējais Dieva pravietis uz šīs Zemes. Es no visas sirds mīlu un atbalstu viņu. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.

Prezidenta Nelsona saraksts par Mormona Grāmatu

Mormona Grāmata ir:

 • vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Visi tās galvenie rakstveži — Nefijs, Jēkabs, Mormons, Moronijs —, kā arī tās tulkotājs Džozefs Smits paši savām acīm redzēja To Kungu;

 • pieraksts par Viņa kalpošanu starp ļaudīm, kuri dzīvoja senajā Amerikā;

 • patiesa, kā to apliecinājis Tas Kungs.

Mormona Grāmata apstiprina:

 • mūsu Debesu Tēva un Viņa mīļotā Dēla, Jēzus Kristus, atsevišķo identitāti;

 • nepieciešamību pēc Ādama Krišanas un Ievas gudrā lēmuma, lai cilvēki varētu gūt prieku.

Mormona Grāmata atspēko aplamos pieņēmumus par to, ka:

 • atklāsmes ir noslēgušās līdz ar Bībeli;

 • zīdaiņus ir nepieciešams kristīt;

 • cilvēks var būt laimīgs arī, darot ļaundarības;

 • pietiek ar indivīda krietnumu, lai tas varētu tikt paaugstināts (priekšraksti un derības nav nepieciešami);

 • Ādama Krišanas dēļ pār cilvēci gulstas „iedzimtā grēka” traips.

Mormona Grāmata īsteno Bībelē ietvertos pravietojumus par to, ka:

 • arī „citas avis” dzirdēs Viņa balsi;

 • Dievs „darīs brīnišķu un neparastu darbu”, runājot „no pīšļiem”;

 • „Jūdas vēzda” un „Jāzepa vēzda” kļūs par vienu veselu;

 • „pēdējās dienās” izklīdinātā Israēla tauta tiks sapulcināta, un par to, kā tas tiks darīts;

 • Jāzepa dzimtas mantojuma zeme atrodas rietumu puslodē.

Mormona Grāmata vieš skaidrību par:

 • mūsu pirmslaicīgo esamību;

 • nāvi, kas ir neatņemama daļa no Viņa diženās laimes ieceres;

 • pēcnāves dzīvi, kas sākas paradīzē;

 • to, ka augšāmceltais ķermenis pēc atkal apvienošanās ar garu kļūst par nemirstīgu dvēseli;

 • to, ka Tas Kungs mūs tiesās pēc mūsu darbiem un mūsu sirds vēlmēm;

 • to, kā pienācīgi veikt priekšrakstus, piemēram, kristīt, svētīt Svēto Vakarēdienu, dāvāt Svēto Garu;

 • Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu;

 • augšāmcelšanos;

 • eņģeļu svarīgo lomu;

 • priesterības mūžīgo raksturu;

 • to, ka vārda spēks ietekmē cilvēku rīcību vairāk par zobena spēku.

Mormona Grāmata atklāj iepriekš nezināmu informāciju:

 • cilvēki tika kristīti jau pirms Jēzus Kristus piedzimšanas;

 • senās Amerikas ļaudis būvēja un izmantoja tempļus;

 • Jāzeps, Izraēla vienpadsmitais dēls, pravietoja par pravieša Džozefa Smita lomu;

 • Nefijs 600.–592. g. pirms Kristus pravietoja par Amerikas atklāšanu un kolonizēšanu;

 • mums ir zudušas daudzas skaidras un vērtīgas Bībeles rakstvietas;

 • katram cilvēkam ir dota Kristus gaisma;

 • ir būtiski, ka mums ir dota personīgā rīcības brīvība, kā arī pretestība it visā;

 • mēs tiekam brīdināti par „slepenajām savienībām”.