2010-2019
  Puterea Cărţii lui Mormon
  Note de subsol
  Temă

  Puterea Cărţii lui Mormon

  Vă implor pe toţi să studiaţi în fiecare zi, rugându-vă, Cartea lui Mormon şi să cugetaţi la ea.

  Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, vă salut călduros, acum, când ne întâlnim din nou într-o conferinţă generală importantă a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Înainte de a-mi începe mesajul oficial, doresc să anunţ cinci noi temple care vor fi construite în următoarele locuri: Brasilia, Brazilia; Manila Mare, zona Filipine; Nairobi, Kenya; Pocatello, Idaho, SUA și Saratoga Springs, Utah, SUA.

  În această dimineaţă vorbesc despre puterea Cărţii lui Mormon şi nevoia vitală pe care o avem noi, membrii Bisericii, de a o studia, de a cugeta la ea şi de a pune în practică învăţăturile acesteia în vieţile noastre. Importanţa de a avea o mărturie fermă şi sigură cu privire la Cartea lui Mormon nu poate fi considerată exagerată.

  Trăim într-o perioadă plină de mari greutăţi şi multă ticăloşie. Ce ne va apăra de păcatele şi răutăţile care sunt foarte larg răspândite în lume astăzi? Eu susţin că o mărturie puternică despre Salvatorul nostru şi despre Evanghelia Sa ne va ajuta să fim în siguranţă. Dacă nu aţi citit din Cartea lui Mormon în fiecare zi, vă rog să citiți. Dacă faceţi aceasta, rugându-vă, şi cu dorinţa sinceră de a cunoaşte adevărul, Duhul Sfânt vă va arăta adevărul despre ea. Dacă este adevărată – şi eu mărturisesc solemn că este – atunci Joseph Smith a fost un profet care I-a văzut pe Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul Său, Isus Hristos.

  Deoarece Cartea lui Mormon este adevărată, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este Biserica Domnului aici, pe pământ, şi sfânta preoţie a lui Dumnezeu a fost restaurată pentru folosul şi binecuvântarea copiilor Săi.

  Dacă nu aveţi încă o mărturie fermă despre aceste lucruri, faceţi ceea ce este necesar pentru a obţine una. Este important ca dumneavoastră să aveţi propria mărturie în aceste timpuri grele, pentru că mărturiile celorlalţi vă vor ajuta doar până într-un anumit punct. Totuşi, odată obţinută, o mărturie trebuie să fie păstrată arzătoare şi vie prin supunere faţă de poruncile lui Dumnezeu şi prin rugăciuni şi studiu zilnic din scripturi.

  Dragii mei asociaţi în lucrarea Domnului, vă implor pe toţi să studiaţi în fiecare zi, rugându-vă, Cartea lui Mormon şi să cugetaţi la ea. Dacă facem astfel, vom fi demni să auzim glasul Spiritului și vom putea să rezistăm ispitei, să învingem îndoiala și teama şi să primim ajutor din cer în viaţa noastră. Mărturisesc astfel, din toată inima, în numele lui Isus Hristos, amin.