2010–2019
De kracht van het Boek van Mormon
vorige volgende


De kracht van het Boek van Mormon

Ik verzoek allen dringend om het Boek van Mormon dagelijks onder gebed te bestuderen en te overdenken.

Geliefde broeders en zusters, wij heten u hartelijk welkom nu wij weer voor een geweldige algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bijeen zijn. Vóór ik vandaag aan mijn formele boodschap begin, wil ik vijf nieuwe tempels aankondigen die op de volgende locaties gebouwd zullen worden: Brasília (Brazilië); Metro Manila (Filipijnen); Nairobi (Kenia); Pocatello (Idaho, VS); en Saratoga Springs (Utah, VS).

Vanochtend spreek ik over de kracht van het Boek van Mormon en waarom het van kritiek belang is dat wij de leringen ervan bestuderen, overdenken en toepassen. Ik kan niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk een vast en zeker getuigenis van het Boek van Mormon is.

We leven in een tijd van grote problemen en goddeloosheid. Wat zal ons beschermen tegen het kwaad en de zonde die overal om ons heen zijn? Ik zeg dat een sterk getuigenis van onze Heiland, Jezus Christus, en van zijn evangelie ons veiligheid zal bieden. Als u niet dagelijks in het Boek van Mormon leest, doe dat dan alsnog. Als u dat met een gebed in uw hart doet en oprecht de waarheid wilt weten, zal de Heilige Geest u laten weten dat het waar is. Als het waar is — en ik getuig plechtig dat het waar is — dan was Joseph Smith een profeet die God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus heeft gezien.

Omdat het Boek van Mormon waar is, is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de kerk van de Heer hier op aarde, en is het heilig priesterschap van God voor het welzijn en tot zegen van zijn kinderen hersteld.

Als u nog geen vast getuigenis van deze dingen hebt, doe dan wat er nodig is om er een te krijgen. Het is in deze moeilijke tijden van wezenlijk belang een eigen getuigenis te hebben, want het getuigenis van anderen helpt u slechts tot op zekere hoogte. Als u eenmaal een getuigenis hebt, zult u het vitaal en levend moeten houden door gehoorzaamheid aan de geboden van God, en door dagelijks te bidden en de Schriften te bestuderen.

Mijn geliefde deelgenoten in het werk van de Heer, ik verzoek u dringend om het Boek van Mormon dagelijks onder gebed te bestuderen en te overdenken. Doen wij dat, dan zijn wij in staat om de stem van de Geest te horen, verleiding te weerstaan, angst en twijfel te overwinnen, en hemelse hulp te ontvangen. Daarvan getuig ik uit de grond van mijn hart, in de naam van Jezus Christus. Amen.