2010.–2019. gads
Mormona Grāmatas spēks
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Mormona Grāmatas spēks

Es lūdzos, lai ikviens no mums ik dienu ar lūgšanu studētu un gremdētos pārdomās par Mormona Grāmatu!

Mani dārgie brāļi un māsas, es sirsnīgi sveicu jūs, no jauna tiekoties ar jums šajā varenajā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konferencē. Pirms es šodien sāku savu oficiālo uzrunu, es vēlētos paziņot par pieciem jauniem tempļiem, kuri tiks uzcelti šādās vietās: Brazilja, Brazīlija; Manila, Filipīnas; Nairobi, Kenija; Pokatello, Aidaho, ASV; Saratogaspringsa, Jūta, ASV.

Šorīt es runāšu par Mormona Grāmatas spēku un to, ka, esot šīs Baznīcas locekļiem, mums ir nepieciešams studēt, gremdēties pārdomās un piemērot tās mācības savā dzīvē. Stiprai un drošai liecībai par Mormona Grāmatu ir neizmērojama nozīme.

Mēs dzīvojam liela nemiera un ļaundarību laikos. Kas pasargās mūs no grēka un ļaunuma, kas mūsdienās pārņēmis pasauli? Es apgalvoju, ka stipra liecība par mūsu Glābēju, Jēzu Kristu, un Viņa evaņģēliju palīdzēs mums nokļūt drošībā. Ja jūs vēl nelasāt Mormona Grāmatu katru dienu, tad, lūdzu, dariet to! Ja jūs to izlasīsit un lūgsit par to ar patiesu vēlmi uzzināt patiesību, Svētais Gars apliecinās jums tās patiesumu. Ja tā ir patiesa, — un es svētsvinīgi liecinu, ka tas tā ir —, tad Džozefs Smits bija pravietis, kurš redzēja Dievu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu.

Tā kā Mormona Grāmata ir patiesa, tad Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Tā Kunga Baznīca uz Zemes, un Dieva svētā priesterība ir tikusi atjaunota, lai sniegtu labumu Viņa bērniem un svētītu tos.

Ja jums vēl nav nelokāmas liecības par šīm lietām, tad dariet to, kas ir nepieciešams, lai to iegūtu. Katra paša liecībai ir izšķiroša nozīme šajos grūtajos laikos, jo citu liecības var palīdzēt tikai uz laiku. Taču pat, ja liecība ir iegūta, to ir svarīgi saglabāt dzīvu un darbīgu caur nerimstošu paklausību Dieva baušļiem, dienišķajām lūgšanām un Svēto Rakstu studijām.

Mani dārgie līdzstrādnieki Tā Kunga darbā, es lūdzos, lai katrs no mums ik dienu ar lūgšanu studētu un gremdētos pārdomās par Mormona Grāmatu! Tādējādi mēs būsim spējīgi sadzirdēt Gara balsi, pretoties kārdinājumiem, uzveikt šaubas un bailes un saņemt savā dzīvē Debesu palīdzību. Par to es no visas sirds liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.