Vänlighet och kärlek
  Footnotes

  Vänlighet och kärlek

  Låt oss se på våra liv och bestämma oss för att följa Frälsarens exempel genom att vara vänliga, kärleksfulla och ha kristlig kärlek.

  Mina kära bröder, jag känner mig hedrad av förmånen att få tala till er vid den här världsomspännande sammankomsten av trofasta bärare av Guds prästadöme. I kväll berör jag ett ämne som jag talat om tidigare.

  Profeten Mormon talade om en av Frälsarens viktigaste egenskaper, en som bör efterliknas av hans lärjungar. Han sa:

  ”Och om en människa är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, och genom den Helige Andens kraft bekänner att Jesus är Kristus, måste hon ha kärlek, ty om hon inte har kärlek är hon ingenting. Därför måste hon ha kärlek.

  Och kärleken är tålig och god och avundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad. …

  Om ni därför, mina älskade bröder, inte har kärlek är ni ingenting, ty kärleken sviker aldrig. Håll därför fast vid kärleken, som är det största av allt, ty allt måste upphöra.

  Men den kärlek som är Kristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl.”1

  Bröder, vi hedrar inte Guds prästadöme om vi inte är goda mot andra.

  Min käre vän och kollega äldste Joseph B. Wirthlin var sannerligen en vänlig man. Han sa:

  ”Vänlighet är ett celestialt livs innersta väsen. En kristuslik person behandlar andra med vänlighet. Vänlighet bör genomsyra alla våra ord och gärningar i våra arbeten, på skolan, i kyrkan och särskilt i våra hem.

  ”Jesus, vår Frälsare, personifierade vänlighet och medkänsla.”2

  Skrifterna lär oss att rättfärdigt utövande av prästadömet är beroende av att vi efterlever principerna vänlighet och kärlek. I Läran och förbunden läser vi:

  ”Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning … genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek,

  genom välvilja och ren kunskap som storligen skall utvidga själen, utan hyckleri och utan svek.”3

  Bröder, låt oss se på våra liv och bestämma oss för att följa Frälsarens exempel genom att vara vänliga, kärleksfulla och ha kristlig kärlek. Och när vi gör det har vi bättre förutsättningar att nedkalla himlens krafter för egen del, för våra familjer och för våra medresenärer på denna ibland svåra resa tillbaka till vårt himmelska hem. Jag ber om detta i Herren Jesu Kristi namn, amen.