2010.–2019. gads
Laipnība, žēlsirdība un mīlestība
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Laipnība, žēlsirdība un mīlestība

Izpētīsim savu dzīvi un apņemsimies sekot Glābēja piemēram, esot laipni, mīloši un žēlsirdīgi.

Mani dārgie brāļi, man ir liels gods un privilēģija — uzrunāt jūs šajā vispasaules sanāksmē, kurā sapulcējušies uzticīgie Dieva priesterības nesēji. Šajā vakarā es atsaucos uz kādu tematu, par kuru esmu runājis jau iepriekš.

Pravietis Mormons aprakstīja vienu no galvenajām Glābēja iezīmēm, un Viņa mācekļiem bija jālīdzinās Viņam šajā ziņā. Viņš teica:

„Un, ja cilvēks ir lēnprātīgs un sirdī pazemīgs un ar Svētā Gara spēku atzīst, ka Jēzus ir Kristus, tad viņam ir jābūt arī žēlsirdībai; jo, ja viņam nav žēlsirdības, viņš nav nekas; tādēļ viņam ir jābūt žēlsirdībai.

Un žēlsirdība pacieš daudz un ir laipna, un neskauž, un nav uzpūtīga, nemeklē savu labumu, nav viegli aizkaitināma. …

Tādēļ, mani mīļotie brāļi, ja jums nav žēlsirdības, jūs neesat nekas, jo žēlsirdība nekad nebeidzas. Tādēļ palieciet pie žēlsirdības, kas ir lielākā no visām, jo viss reiz beigsies —

bet žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība, un tā paliek mūžīgi; un, kas tiks atrasts pēdējā dienā, kam tā būs, tam labi klāsies.”1

Brāļi, mēs necienām Dieva priesterību, ja neizturamies laipni pret citiem.

Mans dārgais draugs un kolēģis, elders Džozefs B. Virtlins, bija patiesi laipns cilvēks. Viņš teica:

„Laipnība ir celestiālās dzīves būtība. Kristīgs cilvēks izturas pret citiem laipni. Laipnībai vajadzētu caurvīt visus mūsu vārdus un mūsu rīcību darbā, skolā, Baznīcā un it sevišķi mūsu mājās.

„Jēzus, mūsu Glābējs, bija laipnības un līdzjūtības iemiesojums.”2

Svētie Raksti mums māca, ka priesterības taisnīga pielietošana ir atkarīga no tā, kā mēs dzīvojam saskaņā ar laipnības, žēlsirdības un mīlestības principiem. Mācībā un Derībās mēs lasām:

„Nekāds spēks vai ietekme nevar jeb nedrīkst tikt izmantots ar priesterības iedarbību, kā vien ar pārliecināšanu, … ar maigumu un lēnprātību, un ar neviltotu mīlestību;

ar laipnību un tīrām zināšanām, kas ļoti paplašinās dvēseli bez liekulības un bez viltus.”3

Brāļi, izpētīsim savu dzīvi un apņemsimies sekot Glābēja piemēram, esot laipni, mīloši un žēlsirdīgi. Tā darot, mēs būsim cienīgāki, lai piesauktu debesu spēku palīdzību sev, savai ģimenei un saviem ceļabiedriem šajā — dažkārt grūtajā — ceļojumā atpakaļ uz mūsu debesu mājām. Šo es lūdzu Jēzus Kristus, Tā Kunga, Vārdā, āmen.