2010–2019
หลักธรรมและคำสัญญา
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

หลักธรรมและคำสัญญา

ขอให้เราดูแลร่างกายและจิตใจของเราโดยถือปฏิบัติหลักธรรมดังอธิบายไว้ในพระคำแห่งปัญญาอันเป็นแผนซึ่งพระองค์ประทาน

พี่น้องทั้งหลาย คืนนี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอการนำทางจากพระบิดาบนสวรรค์ขณะแบ่งปันข่าวสารกับท่าน

ในปี 1833 พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เรื่องแผนสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี แผนดังกล่าวพบใน ภาค 89 ของพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา เรียกว่าพระคำแห่งปัญญา ซึ่งให้คำแนะนำเจาะจงเกี่ยวกับอาหารที่เรากิน และห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรา

คนที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและถือปฏิบัติพระคำแห่งปัญญาอย่างซื่อสัตย์ได้รับสัญญาถึงพรพิเศษเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงสุขภาพที่ดีและกำลังวังชาที่เพิ่มขึ้น1

เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าอ่านเรื่องจริงของปรากฏการณ์อันน่าทึ่งเกี่ยวกับคำสัญญาเหล่านี้ สมาชิกที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งของศาสนจักรชื่อจอห์น เอ. ลาร์เซ็น ประจำการอยู่หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่งของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บนเรือ USS Cambria ระหว่างการรบในฟิลิปปินส์ มีข่าวแจ้งว่าฝูงบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่กามิกาเซกำลังมา จึงมีคำสั่งให้ถอนกำลังทันที เนื่องจาก USS Cambria แล่นออกไปแล้ว จอห์นกับเพื่อนสามคนจึงรวบรวมอุปกรณ์แล้วรีบไปที่ชายหาดโดยหวังว่าจะทันขึ้นเรือสักลำที่กำลังจะออกเดินทาง โชคดีที่เรือท้องแบนลำหนึ่งรับพวกเขาไปขึ้นเรือลำสุดท้ายที่กำลังจะออกจากอ่าว คนบนเรือลำนั้นทำงานยุ่งอยู่บนดาดฟ้าเรือขณะพยายามถอนกำลังให้เร็วที่สุดและมีเวลาเพียงโยนเชือกให้สี่คนนั้น โดยหวังว่าพวกเขาจะปีนขึ้นมาบนดาดฟ้าได้

จอห์นมีวิทยุติดหลังหนักมาก เขาห้อยแกว่งไปมาอยู่ปลายเชือกยาว 40 ฟุต (12 เมตร) ข้างเรือที่บ่ายหน้าเข้าสู่ท้องทะเล เขาเริ่มสาวเชือกดึงตัวขึ้น โดยรู้ว่าถ้าเชือกหลุดมือเขาจะต้องตายแน่นอน หลังจากไต่เชือกได้หนึ่งในสาม เขาปวดแขนมาก เขาอ่อนแรงถึงขนาดรู้สึกว่าจับเชือกต่อไปไม่ไหว

ด้วยความที่หมดแรงจอห์นจึงนึกถึงชะตากรรมของตนอย่างสยดสยอง เขาร้องทูลพระผู้เป็นเจ้าในใจบอกพระองค์ว่าเขารักษาพระคำแห่งปัญญามาตลอดและดำเนินชีวิตอย่างสะอาด—ตอนนี้เขาต้องการพรที่สัญญาไว้อย่างมาก

จอนห์นกล่าวในเวลาต่อมาว่าเมื่อเขาสวดอ้อนวอนจบ เขารู้สึกมีแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาเริ่มไต่เชือกขึ้นไปอีกครั้ง เมื่อขึ้นถึงดาดฟ้า เขาหายใจปกติและไม่หอบแม้แต่น้อย พรแห่งสุขภาพและกำลังวังชาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสัญญาไว้ในพระคำแห่งปัญญา เป็นของเขา เขาน้อมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ในขณะนั้นและตลอดชีวิตที่เหลือสำหรับคำตอบการสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือของเขา2

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราดูแลร่างกายและจิตใจของเราโดยถือปฏิบัติหลักธรรมดังอธิบายไว้ในพระคำแห่งปัญญาอันเป็นแผนซึ่งพระองค์ประทาน ข้าพเจ้าเป็นพยานสุดใจและสุดจิตวิญญาณถึงพรอันประเสริฐซึ่งคอยเราอยู่เมื่อเราทำดังนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นนั้น ในพระนามของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เอเมน