2010–2019
Katsokaa kirjaan, katsokaa Herraan
Lokakuu 2016


Katsokaa kirjaan, katsokaa Herraan

Näettekö Mormonin kirjan lakikivenänne, omana hengellisenä voiman keskipisteenä?

Mary Elizabeth Rollins

Kuvittelen mielessäni, kuinka te, nouseva sukupolvi, katsotte tai kuuntelette tätä konferenssikokousta jossakin päin maailmaa. Haluaisin kertoa teille tositarinan, joka voi olla sekä esimerkki että opetus. Se voi osoittaa teille, kuinka päästä lähemmäksi Herraa ja saada enemmän voimaa vastustaa kiusausta.

Tämä on kertomus nuoresta New Yorkin osavaltiossa asuneesta tytöstä, joka menetti isänsä alle kolmivuotiaana, kun isän vene upposi suurella järvellä. Tämä tyttö, hänen äitinsä, isoveljensä ja pikkusiskonsa muuttivat uuteen kaupunkiin uudessa osavaltiossa asumaan tytön tädin ja sedän luo. Jossakin vaiheessa perheen saavuttua kaupunkiin erään äskettäin perustetun uskonnon lähetyssaarnaajia ja jäseniä tuli sinne ihmeellisine uutisineen evankeliumin palautuksesta. He esittivät huomiota herättävää kertomusta siitä, kuinka enkeli oli luovuttanut muinaisen aikakirjan nuorelle miehelle nimeltä Joseph Smith, aikakirjan, jonka tämä oli kääntänyt Jumalan voimalla. Kaksi tulijoista, Oliver Cowdery ja John Whitmer, olivat itse asiassa nähneet muinaisen aikakirjan kaiverretut metallisivut omin silmin, ja Whitmer todisti pidelleensä kultalevyjä omissa käsissään. Tämä aikakirja oli äskettäin julkaistu, ja veli Whitmer oli tuonut kirjan mukanaan. Kirjan nimi oli tietenkin Mormonin kirja.

Kun 12-vuotias Mary kuuli lähetyssaarnaajien puhuvan kirjasta, hänellä oli erityinen tunne sydämessään. Vaikka Mormonin kirjan monet sivut tekevät siitä paksun, Mary halusi kovasti lukea sen. Lähtiessään veli Whitmer antoi yhden tällaisen kallisarvoisen kirjan veli Isaac Morleylle, joka oli Maryn sedän ystävä ja uuden kirkon paikallinen johtaja.

Mary kirjoitti myöhemmin: ”Menin [veli Morleyn] taloon – – ja pyysin nähdä kirjan. [Hän] laski sen käsiini, [ja] kun katsoin sitä, tunsin sellaista halua lukea sen, etten voinut olla pyytämättä häneltä, että saisin viedä sen kotiin ja lukea sen. – – Hän sanoi, – – että hän oli itse tuskin ehtinyt lukemaan siitä lukuakaan, ja vain harvat veljet olivat edes nähneet sen, mutta anelin niin hartaasti sitä, että hän sanoi lopulta: ’Lapsi, jos tuot tämän kirjan takaisin ennen huomenaamuista aamiaista, voit viedä sen.’”

Kuva

Mary juoksi kotiin, ja kirja vangitsi hänen huomionsa niin, että hän valvoi lähes koko yön sitä lukien. Kun hän seuraavana aamuna palautti kirjan, veli Morley sanoi: ”Et tainnut lukea siitä paljoakaan” ja ”Liekö pystyisit kertomaan minulle siitä sanaakaan.” Mary suoristi selkänsä ja toisti ulkomuistista Mormonin kirjan ensimmäisen jakeen. Sitten hän esitti veli Morleylle profeetta Nefin kertomuksen. Mary kirjoitti myöhemmin: ”Hän katsoi minua yllättyneenä ja sanoi: ’Lapsi, vie tämä kirja kotiin ja lue se loppuun. Minä voin odottaa.’”

Vähän myöhemmin Mary sai luettua kirjan ja oli siinä kaupungissa ensimmäinen, joka oli lukenut sen kokonaan. Hän tiesi, että kirja oli totta ja että se oli tullut taivaalliselta Isältä. Kun hän katsoi kirjaan, hän katsoi Herraan.

Kuukautta myöhemmin taloon saapui erityinen vieras. Näin Mary kirjoitti ikimuistoisesta kohtaamisestaan tuona päivänä: ”Kun [Joseph Smith] näki minut, hän katsoi minua hyvin vakavana. – – Muutaman hetken päästä hän – – antoi minulle suuren siunauksen – – ja antoi minulle lahjaksi sen kirjan ja sanoi, että hän antaisi veli Morleylle toisen [kappaleen]. – – Me kaikki tunsimme, että hän oli Jumalan mies, sillä hän puhui voimalla ja niin kuin se, jolla on valtuus.”

Tämä nuori tyttö, Mary Elizabeth Rollins, näki elämässään monia muita ihmeitä ja säilytti aina todistuksensa Mormonin kirjasta.1 Tällä kertomuksella on erityinen merkitys minulle, sillä hän on minun isotätini neljännessä polvessa. Maryn esimerkistä sekä muista elämäni kokemuksista olen oppinut, ettei ihminen ole koskaan liian nuori tavoittelemaan ja saamaan henkilökohtaista todistusta Mormonin kirjasta.

Teidän todistuksenne lakikivi

Maryn kertomuksessa on teille henkilökohtainen opetus. Jokainen teistä nuorista miehistä, nuorista naisista ja lapsista voi kokea samoja tunteita kuin hän. Kun luette Mormonin kirjaa ja rukoilette haluten tietää, onko se totta, tekin voitte saada sydämeenne saman vaikutelman kuin Mary sai. Saatatte myös huomata, että kun nousette todistamaan Mormonin kirjasta, te tunnette saman vahvistavan hengen. Pyhä Henki puhuu sydämellenne. Te voitte tuntea tämän saman vahvistavan hengen myös, kun kuulette muiden lausuvan oman todistuksensa Mormonin kirjasta. Jokainen näistä hengellisistä todisteista voi johtaa siihen, että Mormonin kirjasta tulee oman todistuksenne lakikivi.

Saanen selittää. Profeetta Joseph Smith, joka käänsi Mormonin kirjan ”Jumalan lahjan ja voiman avulla”, kuvasi Mormonin kirjan olevan ”virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi”2.

Sen jälkeen kun Mormonin kirjaa painettiin ensimmäisen kerran vuonna 1830, sitä on painettu yli 174 miljoonaa kappaletta, 110 eri kielellä. Se osoittaa, että Mormonin kirja on yhä uskontomme lakikivi. Mutta mitä tämä merkitsee kullekin teistä?

Kuva

Arkkitehtuurissa lakikivi on holvikaaren tärkein osa. Se on kiilan muotoinen kivi, joka on holvin korkeimmalla kohdalla aivan sen keskikohdassa. Se on tärkein kivi, koska se pitää holvikaaren muut kivet paikoillaan estäen sitä romahtamasta. Ja se on se rakenteellinen tekijä, joka varmistaa, että portti tai aukko sen alla on kulkukelpoinen.

Kuva

Mitä tulee evankeliumiin, on Herran antama lahja ja siunaus, että uskontomme lakikivi on niin konkreettinen ja käsin kosketeltava kuin Mormonin kirja ja että sitä voi pidellä ja lukea. Näettekö Mormonin kirjan lakikivenänne, omana hengellisenä voiman keskipisteenä?

Presidentti Ezra Taft Benson on käsitellyt laajemmin näitä Joseph Smithin opetuksia. Hän on sanonut: ”Mormonin kirja on kolmella tavalla uskontomme lakikivi. Se on lakikivi todistuksessamme Kristuksesta. Se on oppimme lakikivi. Se on todistuksen lakikivi.”

Presidentti Benson on opettanut edelleen: ”Mormonin kirja [opettaa] meille totuutta [ja todistaa Jeesuksesta] Kristuksesta – –. Mutta siinä on muutakin. Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elämäänne heti, kun alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa vastustaa kiusauksia. – – Saatte voimaa pysyä kaidalla ja kapealla polulla.”3

Oma henkilökohtainen todistukseni

Minun tapauksessani Mormonin kirjasta tuli todistukseni lakikivi vuosien ja lukuisien kokemusten kuluessa. Yhden vaikuttavan kokemuksen todistukseni muodostumisessa sain, kun olin nuori lähetyssaarnaaja ja palvelin ensimmäisellä alueellani – Kumamotossa Japanissa. Toverini ja minä kuljimme talosta taloon tekemässä käännytystyötä. Tapasin erään isoäidin, joka kutsui meidät ystävällisesti kotinsa eteiseen, jota kutsutaan japaniksi sanalla genkan. Hän tarjosi meille kylmää juotavaa helteisenä päivänä. En ollut ollut Japanissa kovinkaan pitkään ja olin juuri saanut luettua Mormonin kirjan ja olin rukoillut tietääkseni varmuudella, että se on tosi.

Koska olin niin uusi Japanissa, en puhunut japania kovinkaan hyvin. Itse asiassa en usko, että tämä nainen ymmärsi paljoakaan siitä, mitä sanoin. Aloin opettaa hänelle Mormonin kirjaa koskevia asioita kuvaillen, kuinka Joseph Smith sai enkeliltä muinaisen aikakirjan, joka oli kaiverrettu levyihin, ja kuinka hän käänsi ne Jumalan voimalla.

Kun lausuin hänelle todistukseni, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa ja toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, sain mitä vahvimman vaikutelman ja sen mukana lämpimän lohdun ja tyyneyden tunteen rintaani, mitä pyhissä kirjoituksissa kuvataan ”sydämen palamiseksi sisällä”4. Tuo tunne vahvisti minulle vaikuttavalla tavalla, että Mormonin kirja on todella Jumalan sanaa. Tuona hetkenä tunteeni olivat niin voimakkaat, että kyyneleet tulivat silmiini, kun puhuin tämän japanilaisen isoäidin kanssa. En ole koskaan unohtanut tuon päivän erityistä tunnetta.

Teidän henkilökohtainen todistuksenne

Myös jokainen teistä voi saada henkilökohtaisen todistuksen tästä kirjasta! Ymmärrättekö, että Mormonin kirja on kirjoitettu teitä – ja teidän aikaanne – varten? Tämä kirja on yksi niistä siunauksista, joita saamme, koska elämme aikana, jota kutsumme aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudeksi. Vaikka Mormonin kirjan kirjoittajat olivat innoitettuja, entisaikojen ihmisiä – joista monet olivat profeettoja – niin heillä ja heidän aikansa ihmisillä ei ollut sitä etua, että heillä olisi ollut hallussaan koko kirja. Teillä on nyt helposti ulottuvillanne pyhä aikakirja, jota profeetat, papit ja kuninkaat arvostivat, vaalivat ja varjelivat! Teillä on se etu, että voitte pitää käsissänne Mormonin kirjaa kokonaisuudessaan. On kiinnostavaa, että yksi Mormonin kirjan profeetoista, Moroni, näki meidän aikamme – teidän aikanne. Hän jopa näki teidät näyssä monta sataa vuotta sitten! Moroni kirjoitti:

”Katso, Herra on näyttänyt minulle suuria ja ihmeellisiä asioita – – [ajasta], jolloin nämä asiat” – tarkoittaen Mormonin kirjaa – ”tulevat julki teidän keskuudessanne.

Katso, minä puhun teille ikään kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän tekemisenne.”5

Avuksi siihen, että Mormonin kirjasta tulisi teidän todistuksenne lakikivi, esitän teille haasteen. Sain äskettäin tietää, että monet nuoret viettävät keskimäärin seitsemän tuntia päivässä katsellen televisiota, tietokonetta ja älypuhelimen näyttöä.6 Tämä mielessä tekisittekö pienen muutoksen? Korvaatteko osan tuosta päivittäisestä ruutuajastanne – etenkin siitä, jonka omistatte sosiaaliselle medialle, internetille, pelaamiselle tai televisiolle – Mormonin kirjan lukemisella? Jos tutkimukset, joihin viittasin, pitävät paikkansa, voisitte helposti löytää aikaa päivittäiseen Mormonin kirjan tutkimiseen, vaikka se olisi vain 10 minuuttia päivässä. Ja te voitte tutkia tavalla, joka sallii teidän nauttia siitä ja ymmärtää sitä – joko laitteellanne tai kirjan muodossa. Presidentti Russell M. Nelson on äskettäin varoittanut: ”Meidän ei pitäisi koskaan antaa Mormonin kirjan lukemisen tuntua rasittavalta velvollisuudelta, kuin epämiellyttävän lääkkeen nielaisulta, joka pitää tehdä nopeasti ja sitten tehtävä on hoidettu.”7

Kuva
Kuva

Te nuoremmat lapset voisitte lukea Mormonin kirjaa isän, äidin, isovanhemman tai jonkun muun rakkaan ihmisen kanssa. Jos jokin luku, jae tai kappale on niin vaikea, että se saisi teidät jättämään lukemisen, siirtykää seuraavaan ja sitä seuraavaan. Kuvittelen mielessäni teidän noudattavan Maryn esimerkkiä. Kuvittelen, kuinka te innokkaina löydätte aikaa ja hiljaisen paikan lukea Mormonin kirjaa. Näen teidän huomaavan vastauksia, tuntevan johdatusta ja saavan oman todistuksenne Mormonin kirjasta ja todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Kun katsotte kirjaan, te katsotte Herraan.

Kuva

Tutkiessanne tämän kallisarvoisen kirjan kohtia te kohtaatte rakkaan Vapahtajanne, Herran Jeesuksen Kristuksen, lähes joka sivulla. On arvioitu, että Hänen nimiään eri muodoissa käytetään keskimäärin kerran jokaista 1,7 jaetta kohden.8 Jopa Kristus itse todisti sen totuudesta näinä myöhempinä aikoina sanoessaan: ”Niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi.”9

Olen kiitollinen kutsusta ja lupauksesta, jotka Herra on antanut profeetta Moronin kautta teille jokaiselle – ja jokaiselle, joka lukee Mormonin kirjan. Päätän lukemalla tämän kutsun ja lupauksen ja lisäämällä oman todistukseni: ”Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, [Jeesuksen] Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla.”10

Todistan evankeliumin palautuksesta näinä myöhempinä aikoina ja siitä, että Mormonin kirja on konkreettinen todiste tuosta palautuksesta. Aivan kuten tämän kirjan sanat innoittivat 12-vuotiasta tyttöä ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon lähes kaksi vuosisataa sitten, siitä löytämänne totuudet kohottavat ja innoittavat vastaavasti teitä. Ne vahvistavat uskoanne, täyttävät sielunne valolla ja valmistavat teitä tulevaisuuteen, jota teillä tuskin on kykyä ymmärtää.

Tämän kirjan sivuilta löydätte Jumalan äärettömän rakkauden ja käsittämättömän armon. Kun pyritte noudattamaan kirjasta löytämiänne totuuksia, ilonne syvenee, ymmärryksenne lisääntyy ja vastaukset, joita etsitte moniin kuolevaisuuden tuomiin haasteisiin, avautuvat teille. Kun katsotte kirjaan, te katsotte Herraan. Mormonin kirja on Jumalan ilmoitettua sanaa. Tästä todistan koko sydämestäni ja sielustani. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Ks. ”Mary Elizabeth Rollins Lightner”, Utah Genealogical and Historical Magazine, heinäkuu 1926, s. 193–195.

  2. Mormonin kirjan johdanto.

  3. Ezra Taft Benson, ”Mormonin kirja – uskontomme lakikivi”, Liahona, lokakuu 2011, s. 54, 56–57.

  4. Ks. OL 9:8.

  5. Morm. 8:34–35.

  6. Ks. American Academy of Pediatrics, ”Media and Children”, aap.org.

  7. Russell M. Nelson, ”Strengthen the Shepherds”, yleiskonferenssin ohjekokousten yhteydessä pidetty puhe, 28. syyskuuta 2016.

  8. Ks. Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon, 1987, s. 16–18.

  9. OL 17:6.

  10. Moroni 10:4; ks. myös jakeet 3, 5.