2010-2019
Se hen til bogen, se hen til Herren
tidligere næste

Se hen til bogen, se hen til Herren

Kan I se Mormons Bog som jeres slutsten, jeres åndelige styrkecenter?

Mary Elizabeth Rollins

I mit sind forestiller jeg mig alle jer i den opvoksende generation, som sidder og kigger eller lytter med på denne konference rundt om i verden. Jeg vil gerne fortælle jer en sand beretning, en beretning, der både kan tjene som eksempel og lærestreg. Den kan vise jer, hvordan man kommer tættere på Herren og får større kraft til at modstå fristelse.

Det er en beretning om en ung pige, der bor i New York, og som, inden hun var fyldt tre år, havde mistet sin far, da hans båd sank ude på en stor sø. Hun flyttede sammen med sin mor, sin storebror og sin lillesøster til en ny by i en anden delstat, hvor de boede hos hendes moster og onkel. Nogen tid efter familien var kommet til byen, kom der også missionærer og medlemmer af en nystiftet trosretning til deres by med glade nyheder om evangeliets gengivelse. De fortalte en bemærkelsesværdig historie om en engel, der overbragte en fortidig optegnelse til en ung mand ved navn Joseph Smith, en optegnelse, som han havde oversat ved Guds kraft. To af de besøgende, Oliver Cowdery og John Whitmer, havde rent faktisk set den gamle optegnelse og de indgraverede metalsider med deres egne øjne, og Whitmer vidnede om, at han havde holdt guldpladerne i sine egne hænder. Optegnelsen var for nylig blevet udgivet som bog, og bror Whitmer havde et eksemplar med sig. Navnet på bogen var naturligvis Mormons Bog.

Da den 12-årige Mary hørte missionærerne tale om bogen, fik hun en speciel følelse i hjertet. Og selv om Mormons Bog var tyk med dens mange sider, længtes Mary efter at læse den. Da bror Whitmer tog af sted igen, gav han ét dyrebart eksemplar af bogen til bror Isaac Morley, som var en ven af Marys onkel og lokal leder i den nye kirke.

Mary skrev senere: »Jeg tog hen til [bror Morleys] hus … og bad om lov til at se bogen; [han] rakte mig den, [og] da jeg kiggede på den, følte jeg sådan et stærkt ønske om at læse den, at jeg ikke kunne lade være med at spørge, om jeg måtte tage den med hjem og læse i den … Han sagde … at han knap selv havde tid til at læse et kapitel i den, og at kun nogle få af brødrene havde set den, men jeg bad så inderligt om det, at han til sidst sagde: ›Barn, hvis du kommer tilbage med bogen inden morgenmad i morgen tidlig, må du tage den.‹«

Mary løb hjem og var så fascineret af bogen, at hun blev oppe næsten hele natten for at læse den. Næste morgen, da hun afleverede bogen, sagde bror Morley: »Jeg går ud fra, at du ikke fik læst meget i den,« og »jeg tror ikke, at du kan fortælle mig noget om, hvad der står.« Mary rettede sig op og sagde det første vers i Mormons Bog udenad. Hun fortalte ham derpå historien om profeten Nefi. Senere skrev Mary: »Han stirrede overrasket på mig og sagde: ›Barn, tag bogen med hjem, og læs den færdig, jeg kan vente.‹«

Kort tid efter læste Mary bogen færdig, og hun var den første person i byen, der havde læst hele bogen. Hun vidste, at den var sand, og at den kom fra vor himmelske Fader. Da hun så hen til bogen, så hun hen til Herren.

En måned senere fik de særligt besøg. Her er det, som Mary skrev om sit mindeværdige møde den dag: »Da [Joseph Smith] fik øje på mig, så han meget oprigtigt på mig … Efter et øjeblik eller to … gav han mig en stor velsignelse … og rakte mig bogen som gave og sagde, at han ville give bror Morley en anden … Vi følte alle, at han var en Guds mand, for han talte med kraft og som en, der har myndighed.«

Denne unge pige, Mary Elizabeth Rollins, oplevede mange andre mirakler i sit liv og bevarede altid sit vidnesbyrd om Mormons Bog.1 Historien har en særlig betydning for mig, da hun er min tiptiptipoldemors søster. Gennem Marys eksempel og andre oplevelser i mit liv har jeg lært, at man aldrig er for ung til at søge og modtage et personligt vidnesbyrd om Mormons Bog.

Jeres vidnesbyrds slutsten

Der ligger en personlig lektie for jer i Marys historie. Enhver af jer unge mænd, unge piger og børn kan få den samme følelse, som hun fik. Når I læser Mormons Bog og beder med et ønske om at vide, at den er sand, kan I også mærke den samme tilskyndelse i hjertet, som Mary fik. I opdager måske også, at når I står og bærer vidnesbyrd om Mormons Bog, vil I føle den samme bekræftende ånd. Helligånden vil tale til jeres hjerte. I kan også føle den samme bekræftende ånd, når I hører andre bære deres vidnesbyrd om Mormons Bog. Enhver af disse åndelige tilkendegivelser kan føre til, at Mormons Bog bliver slutstenen i jeres vidnesbyrd.

Lad mig forklare det nærmere. Profeten Joseph Smith, som oversatte Mormons Bog gennem »Guds gave og kraft«, beskrev Mormons Bog som »den mest korrekte bog på jorden og vor religions slutsten«.2

Siden Mormons Bog blev udgivet første gang i 1830, er der blevet udgivet mere end 174 millioner eksemplarer på 110 forskellige sprog, hvilket blot viser, at Mormons Bog stadig er vor religions slutsten. Men hvad betyder det for hver enkelt af jer?

I arkitektoniske termer er en slutsten en vigtig del af en bue eller hvælving. Det er en særlig tilhugget sten, der sidder i midten og øverst i en hvælving. Det er den vigtigste sten, fordi den holder begge sider af hvælvingen på plads og forhindrer, at den falder sammen. Og det er en strukturel del, der sikrer, at porten eller åbningen nedenfor er passabel.

I evangeliske termer er det en gave og velsignelse fra Herren, at vor religions slutsten er noget så håndgribeligt som Mormons Bog, og at I kan holde den og læse den. Kan I se Mormons Bog som jeres slutsten, jeres åndelige styrkecenter?

Præsident Ezra Taft Benson kommenterede på Joseph Smiths lærdomme om dette. Han sagde: »Der er tre måder, hvorpå Mormons Bog er vores religions slutsten. Den er slutstenen, når vi vidner om Kristus. Den er slutstenen i vores lære. Den er vidnesbyrdets slutsten.«

Præsident Benson sagde desuden: »Mormons Bog lærer os sandheden og bærer vidnesbyrd om Kristus … Men der er mere end som så. Der er i bogen en kraft, der vil begynde at strømme ind i jeres liv i det øjeblik, I indleder et seriøst studium af den. I vil finde større styrke til at stå imod fristelser … I vil finde styrke til at blive på den lige og snævre sti.«3

Mit personlige vidnesbyrd

I mit tilfælde blev Mormons Bog slutstenen i mit vidnesbyrd over en årelang periode og gennem en række oplevelser. En stærk oplevelse, der formede mit vidnesbyrd, fandt sted, da jeg som ung missionær tjente i mit første område: Kumamoto i Japan. Min kammerat og jeg gik fra dør til dør. Jeg mødte en bedstemor, som venligt inviterede os ind i sin entre, der på japansk blev kaldt for genkan. Hun tilbød os noget koldt at drikke på en varm dag. Jeg havde ikke været i Japan ret længe, og jeg havde for nylig læst Mormons Bog igennem og bedt om at få vished for, at den var sand.

Eftersom jeg var lidt grøn i Japan, talte jeg ikke ligefrem flydende japansk. Rent faktisk tror jeg ikke, at denne kvinde forstod meget af det, jeg sagde. Jeg begyndte at undervise hende om Mormons Bog, beskrev hvordan Joseph Smith gennem en engel havde fået overdraget en gammel optegnelse, der var indgraveret på nogle plader, som han havde oversat ved Guds kraft.

Da jeg bar mit vidnesbyrd for hende om, at Mormons Bog er Guds ord og endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, fik jeg det stærkeste indtryk, der blev ledsaget af en varm følelse af tryghed og klarhed i mit bryst, det som skriften beskriver som »det brænder i brystet«.4 Den følelse bekræftede på en meget stærk måde, at Mormons Bog virkelig er Guds ord. På det tidspunkt blev følelserne så stærke, at tårerne vældede frem i mine øjne, mens jeg talte med denne japanske bedstemor. Jeg har aldrig glemt den særlige følelse den dag.

Jeres personlige vidnesbyrd

I kan hver især modtage et personligt vidnesbyrd om denne bog! Har I indset, at Mormons Bog er skrevet til jer og jeres tid? Denne bog er en af velsignelserne ved at leve i det, vi kalder tidernes fyldes uddeling. Selvom Mormons Bog blev skrevet af inspirerede skribenter for længe siden – hvoraf mange var profeter – så havde de og folk på deres tid ikke det privilegium at have hele bogen. Nu har I meget let adgang til denne hellige optegnelse, som profeter, præster og konger værdsatte, favnede og bevarede! I har fordelen af at kunne holde hele Mormons Bog i jeres hænder. Det er ganske interessant, at en af profeterne i Mormons Bog, Moroni, forudså vor tid – jeres tid. Han så endda jer i syner for mange hundrede år siden! Moroni skrev:

»Se, Herren har vist mig store og forunderlige ting angående … den dag, da dette skal finde sted blandt jer,« hvilket betyder, at Mormons Bog ville komme frem blandt os.

»Se, jeg taler til jer, som om I var til stede, og dog er I det ikke. Men se, Jesus Kristus har vist jer for mig, og jeg kender jeres gerninger.«5

Jeg vil give jer en udfordring for at hjælpe jer til at gøre Mormons Bog til en slutsten i jeres vidnesbyrd. Forleden blev jeg bekendt med, at mange unge mennesker bruger dagligt næsten syv timer i gennemsnit foran TV’et, computeren og smartphonen.6 Med dette i mente må jeg så give jer en lille udfordring? Vil I erstatte noget af den tid, som I dagligt bruger foran skærmen – især på de sociale medier, internettet, spil eller TV – med at læse i Mormons Bog? Hvis de studier, jeg henviser til, stemmer, vil I let kunne finde tid til at studere Mormons Bog bare 10 minutter hver dag. Og I kan studere den på en måde, der gør, at I kan nyde og forstå den – om det er på jeres elektroniske enhed eller i bogform. Præsident Russell M. Nelson advarede for nyligt: »Vi bør aldrig gøre det at læse i Mormons Bog til en byrdefuld pligt, som at sluge medicin, der smager grimt og skal sluges hurtigt og derpå afkrydses.«7

Nogle af jer yngre børn kan måske læse den med en af jeres forældre, bedsteforældre eller en anden nærtstående. Hvis et kapitel, et vers eller en del bliver så svært, at I har lyst til at lade være med at læse, så spring det over og læs det næste. Jeg ser for mig, at I følger Marys eksempel. Jeg ser for mig, at I begejstret finder tid og et stille sted, hvor I kan læse Mormons Bog. Jeg ser jer finde svar, føle at I bliver vejledt og får jeres eget vidnesbyrd om Mormons Bog og et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Når I ser hen til bogen, ser I hen til Herren.

I vil læse jer igennem passagerne i denne dyrebare bog og møde jeres elskede Frelser, Herren Jesus Kristus, på næsten hver eneste side. Det skønnes, at en eller anden form af hans navn i gennemsnit bruges en gang per 1,7 vers.8 Jesus Kristus selv vidnede om bogens sandfærdighed i de sidste dage, da han sagde: »Så sandt som jeres Herre og jeres Gud lever, er den sand.«9

Jeg er taknemlig for Herrens invitation og det løfte, han har givet igennem profeten Moroni til hver eneste af jer – og til alle, der læser Mormons Bog. Jeg vil afslutte med at læse denne invitation og løftet og tilføje mit vidnesbyrd. »Og når I modtager dette [Mormons Bog], vil jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige Fader, i [Jesu] Kristi navn, om ikke dette er sandt; og hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, idet I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft.«10

Jeg bærer vidnesbyrd om gengivelsen af evangeliet i disse sidste dage og om, at Mormons Bog er et håndgribeligt bevis på genoprettelsen. På samme vis som ordene i denne bog inspirerede en 12-årig pige til at omfavne Jesu Kristi genoprettede kirke for snart 200 år siden, vil de sandheder, I finder der, opløfte og inspirere jer på lignende vis. De vil styrke jeres tro, fylde jeres sjæl med lys og forberede jer på en fremtid, I knapt kan forestille jer.

På siderne i denne bog vil I opdage Guds uendelige kærlighed og ufattelige nåde. Når I stræber efter at følge den lære, I finder der, vil jeres glæde vokse, jeres forståelse blive større, og svarene, I søger, på mange af de udfordringer, som livet på jorden byder på, vil blive udfoldet for jer. Når I ser hen til bogen, ser I hen til Herren. Mormons Bog er Guds åbenbarede ord. Jeg vidner om dette af hele mit hjerte og hele min sjæl i Jesu Kristi hellige navn. Amen.