2010–2019
Pappeuden voiman hinta
Huhtikuu 2016


Pappeuden voiman hinta

Olemmeko halukkaita rukoilemaan, paastoamaan, tutkimaan, etsimään, palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan muita Jumalan miehinä, niin että voimme saada – – pappeuden voimaa?

Puoli vuotta sitten lokakuun 2015 yleiskonferenssissa puhuin kirkon sisarille heidän jumalallisesta tehtävästään Jumalan naisina. Nyt haluan puhua teille, veljet, teidän jumalallisesta tehtävästänne Jumalan miehinä. Matkustaessani eri puolilla maailmaa ihailen tämän kirkon miesten ja poikien voimaa ja puhdasta hyvyyttä. Ei yksinkertaisesti ole keinoa laskea, kuinka monen sydämen olette parantaneet ja kuinka monen elämää olette kohottaneet. Kiitos teille!

Kerroin edellisessä konferenssipuheessani järkyttävästä kokemuksesta, jonka sain useita vuosia sitten, kun en sydänkirurgina pystynyt pelastamaan kahden pienen siskoksen elämää. Heidän isänsä luvalla haluaisin kertoa enemmän tuosta perheestä.

Ruth ja Jimmy Hatfieldin kolmella lapsella oli synnynnäinen sydänvika. Heidän ensimmäinen poikansa Jimmy jr. kuoli ilman lopullista diagnoosia. Astuin kuvaan mukaan, kun vanhemmat etsivät apua kahdelle tyttärelleen, Laural Annille ja hänen nuoremmalle siskolleen Gay Lynnille. Olin surun murtama, kun molemmat tytöt kuolivat leikkauksen jälkeen.1 Ruth ja Jimmy ymmärrettävästi olivat hengellisesti pirstaleina.

Ajan kuluessa sain tietää, että he tunsivat pitkään jatkunutta katkeruutta minua ja kirkkoa kohtaan. Lähes kuuden vuosikymmenen ajan tuo tilanne on vaivannut minua ja olen surrut Hatfieldien puolesta. Yritin ottaa heihin yhteyttä useaan otteeseen siinä onnistumatta.

Sitten eräänä yönä viime toukokuussa nuo kaksi pientä tyttöä verhon toiselta puolelta herättivät minut. Vaikka en nähnyt tai kuullut heitä fyysisillä aisteillani, tunsin heidän läsnäolonsa. Kuulin heidän pyyntönsä Hengen vaikutuksesta. Heidän viestinsä oli lyhyt ja selkeä: ”Veli Nelson, meitä ei ole sinetöity kehenkään! Voitko auttaa meitä?” Pian sen jälkeen sain tietää, että heidän äitinsä oli kuollut mutta heidän isänsä ja nuorempi veljensä olivat yhä elossa.

Saatuani voimaa Laural Annin ja Gay Lynnin pyynnöistä yritin uudelleen ottaa yhteyttä heidän isäänsä, ja sain tietää hänen asuvan poikansa Shawnin kanssa. Tällä kertaa he suostuivat tapaamaan minut.

Kesäkuussa kirjaimellisesti polvistuin nyt 88-vuotiaan Jimmyn edessä ja kävin hänen kanssaan avoimen ja vilpittömän keskustelun. Kerroin hänen tyttäriensä pyynnöistä ja sanoin hänelle, että minulle olisi kunnia saada suorittaa sinetöimistoimitukset hänen perheensä hyväksi. Selitin myös, että häneltä ja Shawnilta vaadittaisiin aikaa ja paljon ponnisteluja ennen kuin he olisivat valmiita ja kelvollisia menemään temppeliin, koska kumpikaan ei ollut aiemmin saanut endaumenttia.

Herran Hengen läsnäolo oli aivan ilmeinen koko tapaamisen ajan. Ja kun Jimmy ja Shawn kumpikin hyväksyivät ehdotukseni, olin suunniltani ilosta! He tekivät työtä tunnollisesti vaarnanjohtajansa, piispansa, kotiopettajiensa ja seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa sekä nuorten lähetyssaarnaajien ja vanhemman lähetyssaarnaaja-avioparin kanssa. Ja sitten, melko äskettäin, minulla oli suuri etuoikeus sinetöidä Ruth Jimmyyn ja heidän neljä lastaan heihin Paysonin temppelissä Utahissa. Wendy ja minä itkimme osallistuessamme tuohon suurenmoiseen kokemukseen. Moni sydän parantui tuona päivänä!

Kuva
Vanhin ja sisar Nelson temppelissä Hatfieldin perheen kanssa

Asiaa tarkemmin ajateltuani olen ihaillut Jimmyä ja Shawnia ja sitä, mitä he olivat valmiita tekemään. Heistä on tullut minulle sankareita. Hartain toiveeni olisi, että jokainen mies ja nuori mies tässä kirkossa osoittaisi sitä rohkeutta, voimaa ja nöyryyttä, jota tämä isä ja poika osoittivat. He olivat halukkaita antamaan anteeksi ja päästämään irti vanhoista loukkaantumisista ja tottumuksista. He olivat halukkaita alistumaan pappeusjohtajiensa opastukseen niin että Jeesuksen Kristuksen sovitus voisi puhdistaa heidät ja vahvistaa heitä. Kumpikin oli halukas tulemaan mieheksi, joka kelvollisena ottaa harteilleen pappeuden ”Jumalan pyhimmän järjestyksen mukaan”2.

Ottaa harteilleen tarkoittaa annetun taakan kannattelemista. Pappeuden – Jumalan mahtavan voiman ja valtuuden – harteilleen ottaminen on pyhä luottamustehtävä. Pohtikaapa tätä: meille annettu pappeus on täsmälleen sama voima ja valtuus, jolla Jumala loi tämän ja luvuttoman määrän maailmoja, jolla Hän hallitsee taivaita ja maata ja jolla Hän korottaa kuuliaiset lapsensa.3

Äskettäin Wendy ja minä osallistuimme kokoukseen, jossa urkuri oli paikallaan valmiina aloittamaan alkulaulun soittamisen. Hänen katseensa oli nuoteissa ja hänen sormensa olivat koskettimilla. Hän alkoi painella koskettimia, mutta ääntä ei kuulunut. Kuiskasin Wendylle: ”Hänellä ei ole virtaa.” Päättelin, että jokin oli katkaissut uruista sähkövirran.

Veljet, pelkään, että samalla tavoin on liian monia miehiä, joille on annettu pappeuden valtuus mutta joilta puuttuu pappeuden voima, koska tuon voiman virta on katkennut sellaisten syntien vuoksi kuin laiskuus, epärehellisyys, ylpeys, moraalittomuus tai syventyminen liiaksi tämän maailman asioihin.

Pelkään, että on liian monia pappeudenhaltijoita, jotka ovat tehneet hyvin vähän tai eivät mitään kehittääkseen kykyään käyttää taivaan voimia. Kannan huolta kaikista, joilla on epäpuhtaita ajatuksia, tunteita tai tekoja tai jotka halventavat vaimoaan tai lapsiaan estäen siten pappeuden voiman saamisen.

Pelkään, että liian monet ovat valitettavasti luovuttaneet tahdonvapautensa vastustajalle ja kertovat käytöksellään, että ”minä välitän enemmän omien tarpeitteni täyttämisestä kuin Vapahtajan voiman käyttämisestä muiden siunaukseksi”.

Pelkään, veljet, että jotkut meidän joukossamme voivat jonakin päivänä herätä ja huomata, mitä pappeuden voima todella on, ja tuntea syvää katumusta siitä, että he ovat käyttäneet paljon enemmän aikaa pyrkimällä saamaan vaikutusvaltaa muihin tai valtaa työpaikalla kuin oppimalla käyttämään täysin Jumalan voimaa.4 Presidentti George Albert Smith on opettanut: ”Me emme ole täällä tuhlaamassa tämän elämän aikaa ja siirry sitten korotuksen piiriin, vaan olemme täällä tullaksemme päivä päivältä kelvollisemmiksi niihin tehtäviin, jotka Isämme odottaa meidän täyttävän tuonpuoleisesssa.”5

Miksi kukaan mies kuluttaisi päivänsä hukkaan ja tyytyisi Esaun keittolautaselliseen6, kun hänelle on uskottu mahdollisuus kaikkien Abrahamin siunausten saamiseen?7

Vetoan palavasti meihin jokaiseen, että eläisimme niiden etuoikeuksien arvoisina, jotka meillä pappeudenhaltijoina on. Tulevana aikana vain ne miehet, jotka ovat suhtautuneet vakavasti pappeuteensa etsien uutterasti opetusta Herralta itseltään, kykenevät siunaamaan, ohjaamaan, suojelemaan, vahvistamaan ja parantamaan muita. Vain sellainen mies, joka on maksanut pappeuden voimasta vaadittavan hinnan, voi tehdä ihmeitä niille, joita hän rakastaa, ja pitää avioliittonsa ja perheensä turvassa nyt ja läpi iankaikkisuuden.

Mikä on se hinta, joka on maksettava sellaisen pappeuden voiman kehittämiseksi? Vapahtajan virkaiältään vanhin apostoli, Pietari – sama Pietari, joka Jaakobin ja Johanneksen kanssa antoi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Melkisedekin pappeuden8 – julisti niitä ominaisuuksia, joita meidän tulisi etsiä tullaksemme ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta”9.

Kuva
Pietari, Jaakob ja Johannes antavat Melkisedekin pappeuden.

Hän nimesi uskon, lujuuden, tiedon, itsehillinnän, kestävyyden, jumalanpelon, keskinäisen kiintymyksen, rakkauden ja innokkuuden!10 Älkääkä unohtako nöyryyttä!11 Siksi kysynkin, kuinka perheemme jäsenet, ystävämme ja työtoverimme sanoisivat sinun ja minun menestyvän näiden ja muiden hengellisten lahjojen kehittämisessä?12 Mitä enemmän kehitämme näitä ominaisuuksia, sitä suurempi on pappeuden voimamme.

Miten muuten voimme vahvistaa pappeuden voimaamme? Meidän on rukoiltava sydämemme pohjasta. Kohteliaat selonteot menneistä ja tulevista toiminnoista höystettyinä muutamilla pyynnöillä siunauksista, eivät voi muodostaa sellaista yhteydenpitoa Jumalan kanssa, joka tuo kestävää voimaa. Oletteko halukkaita rukoilemaan saadaksenne tietää, kuinka rukoilla lisää voimaa? Herra opettaa teitä.

Oletteko halukkaita tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja kestitsemään itseänne Kristuksen sanoilla13 – tutkimaan vakavissanne saadaksenne lisää voimaa? Jos haluatte nähdä vaimonne sydämen sulavan, antakaa hänen löytää teidät internetistä tutkimassa Kristuksen oppia14 tai lukemassa pyhiä kirjoituksia!

Oletteko halukkaita palvelemaan säännöllisesti temppelissä? Herra haluaa opettaa meitä omalla tavallaan pyhässä huoneessaan. Kuvitelkaa, miten mielissään Hän olisi, jos te pyytäisitte Häntä antamaan teille opetusta pappeuden avaimista, valtuudesta ja voimasta, kun osallistutte Melkisedekin pappeuden toimituksiin pyhässä temppelissä.15 Kuvitelkaa, miten se vahvistaisi pappeuden voimaanne.

Oletteko halukkaita noudattamaan presidentti Thomas S. Monsonin esimerkkiä muiden palvelemisesta? Vuosikymmenten ajan hän on kulkenut kotiin pidempää reittiä noudattaen Hengen kehotuksia mennä jonkun ovelle ja kuullut sitten sellaisia sanoja kuin ”Mistä tiesit, että tänään on tyttäremme kuoleman vuosipäivä?” tai ”Mistä tiesit, että on syntymäpäiväni?” Ja jos todella haluatte lisätä pappeuden voimaa, arvostatte vaimoanne ja huolehditte hänestä sekä hyväksytte sekä hänet että hänen neuvonsa.

Jos tämä kaikki kuulostaa kohtuuttomalta, niin pohtikaapa, kuinka erilainen meidän suhteemme vaimoomme, lapsiimme ja työtovereihimme olisi, jos me olisimme yhtä kiinnostuneita vahvistamaan pappeuden voimaa kuin olemme etenemään urallamme tai kasvattamaan pankkitiliämme. Jos me tulemme nöyrästi Herran eteen ja pyydämme Häntä opettamaan meitä, Hän näyttää meille, kuinka voimme lisätä meidän kykyämme saada Hänen voimaansa.

Tiedämme, että näinä myöhempinä aikoina monin paikoin on maanjäristyksiä.16 Ehkä yksi näistä monista paikoista on omassa kodissamme, jossa voi tapahtua emotionaalisia, taloudellisia tai hengellisiä ”maanjäristyksiä”. Pappeuden voima voi tyynnyttää meret ja korjata maan halkeamat. Pappeuden voima voi myös tyynnyttää mielen ja parantaa niiden särkyneen sydämen, joita rakastamme.

Olemmeko halukkaita rukoilemaan, paastoamaan, tutkimaan, etsimään, palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan muita Jumalan miehinä, niin että voimme saada senkaltaista pappeuden voimaa? Koska kaksi pientä tyttöä olivat niin halukkaita tulemaan sinetöidyiksi perheeseensä, heidän isänsä ja veljensä olivat halukkaita maksamaan hinnan saadakseen pyhän Melkisedekin pappeuden.

Rakkaat veljeni, meille on annettu pyhä luottamustehtävä – Jumalan valtuus siunata muita. Nouskoon jokainen meistä esiin sellaisena miehenä, joksi Jumala on meidät ennalta asettanut – valmiina olemaan rohkea Jumalan pappeuden haltija, halukkaana maksamaan minkä tahansa hinnan, joka vaaditaan, jotta voimme vahvistaa pappeuden voimaamme. Tuolla voimalla me voimme osaltamme valmistaa maailmaa Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Tämä on Hänen kirkkonsa, jota johtaa tänä päivänä Hänen profeettansa, presidentti Thomas S. Monson, jota rakastan suuresti ja jota tuen. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta