2010–2019
Perheneuvostot
edellinen seuraava

Perheneuvostot

Kun vanhemmat ovat valmistautuneet ja lapset kuuntelevat ja osallistuvat keskusteluun, perheneuvosto todella toimii!

Veljeni ja sisareni, vanhempana olemisen ironia on siinä, että meillä on taipumus tulla siinä hyväksi vasta kun lapsemme ovat varttuneet aikuisiksi. Kerron teille tänä iltapäivänä jotakin sellaista, mitä olisin halunnut ymmärtää paremmin silloin kun Barbara ja minä aloimme kasvattaa kallisarvoisia lapsiamme.

Apostolisen palvelutyöni aikana olen toistuvasti tähdentänyt kirkon neuvostojen – kuten lähetyskentän, vaarnan, seurakunnan ja apujärjestöjen neuvostojen – voimaa ja tärkeyttä.

Uskon, että neuvostot ovat tehokkain tapa saada aikaan todellisia tuloksia. Lisäksi tiedän, että neuvostot ovat Herran tapa ja että Hän loi taivaallisen neuvoston avulla kaiken maailmankaikkeudessa olevan, kuten pyhissä kirjoituksissa mainitaan.1

Tähän mennessä en ole kuitenkaan koskaan yleiskonferenssissa puhunut kaikista neuvostoista olennaisimmasta ja perustavinta laatua olevasta – ja kenties tärkeimmästä: perheneuvostosta.

Perheneuvostot ovat aina olleet tarpeellisia. Ne ovat itse asiassa iankaikkisia. Me kuuluimme perheneuvostoon kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa, jolloin asuimme taivaallisten vanhempiemme luona Heidän henkilapsinaan.

Perheneuvosto, jota johdetaan rakkauden ja Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien avulla, vastustaa modernin tekniikan vaikutusta, joka usein estää meitä viettämästä laatuaikaa toistemme kanssa ja jolla on myös taipumus tuoda pahaa suoraan kotiimme.

Muistattehan, että perheneuvosto on eri asia kuin maanantaisin pidettävä perheilta. Perheilta keskittyy etupäässä evankeliumin opetukseen ja perheen toimintaan. Perheneuvosto voidaan sen sijaan pitää minä viikonpäivänä tahansa, ja se on ensisijaisesti palaveri, jossa vanhemmat kuuntelevat – toisiaan ja lapsiaan.

Uskoakseni perheneuvostoja on ainakin neljän tyyppisiä:

Ensinnäkin yleinen perheneuvosto, jossa on mukana koko perhe.

Toiseksi johtotason perheneuvosto, jossa on äiti ja isä.

Kolmanneksi suppea perheneuvosto, jossa on vanhemmat ja yksi lapsi.

Neljänneksi kahdenkeskinen perheneuvosto, jossa on toinen vanhemmista ja yksi lapsi.

Kaikissa näissä perheneuvostotilanteissa elektroniset laitteet pitää sulkea, jotta kaikki voivat katsoa ja kuunnella toisiaan. Perheneuvostossa ja muina sopivina hetkinä teillä voisi olla kori elektronisille laitteille niin että kun perhe kokoontuu, jokainen – myös äiti ja isä – voi laittaa koriin puhelimensa, tablettinsa ja MP3-soittimensa. Sen jälkeen perhe voi neuvotella yhdessä tuntematta kiusausta reagoida ilmoitukseen tekstiviestistä tai sähköpostista tai päivityksestä Facebookissa, Instagramissa tai Snapchatissa.

Saanen lyhyesti kertoa teille, kuinka kukin näistä perheneuvostotyypeistä voi toimia.

Ensiksi täysi perheneuvosto, jossa ovat kaikki perheenjäsenet.

Kirkon kirjasessa nimeltä Our Family [Perheemme] sanotaan: ”Perheenjäsenet voivat tässä neuvostossa kokoontua keskustelemaan perheen ongelmista, ratkaisemaan raha-asioita, tekemään suunnitelmia, tukemaan ja vahvistamaan [toisiaan] sekä rukoilemaan toistensa ja perheen puolesta.”2

Tämän neuvoston tulee kokoontua edeltä sovittuna aikana, ja se on yleensä muodollisempi kuin muun tyyppiset perheneuvostot.

Sen tulee alkaa rukouksella, tai se voi yksinkertaisesti edetä luontevalla tavalla sellaiseksi muissa tilanteissa jo alkaneesta keskustelusta. Huomaattehan, että perheneuvostolla ei aina tarvitse olla muodollista aloitusta tai lopetusta.

Kun vanhemmat ovat valmistautuneet ja lapset kuuntelevat ja osallistuvat keskusteluun, perheneuvosto todella toimii!

Olipa oma perhetilanteemme mikä tahansa, on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme kunkin perheenjäsenen ainutlaatuiset olosuhteet. Vaikka meillä kenties onkin sama DNA, perheessämme voi olla tilanteita ja olosuhteita, jotka saattavat tehdä meistä hyvin erilaisia keskenämme ja jotka saattavat edellyttää perheneuvoston myötätuntoista yhteistyötä.

Esimerkiksi mikään määrä puhumista ja jakamista ja rakastamista maailmassa ei ehkä ratkaise terveysongelmaa tai emotionaalista haastetta, joka yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä saattaa olla. Sellaisina aikoina perheneuvostosta tulee paikka, jossa on ykseyttä, uskollisuutta ja rakastavaa tukea samalla kun ratkaisujen etsimisessä turvaudutaan ulkopuoliseen apuun.

Sisarukset, etenkin vanhemmat sisarukset, voivat olla vaikuttavia auttajia nuoremmille lapsille, jos vanhemmat värväävät heidät perheneuvostossa auttamaan ja tukemaan vaikeuksien ja ongelmien hetkinä.

Tällä tavoin perhe muistuttaa paljon seurakuntaa. Kun piispa ottaa mukaan seurakuntaneuvoston jäsenet, hän voi ratkaista ongelmia ja saada aikaan paljon hyvää tavoilla, joilla hän ei koskaan pystyisi siihen ilman heidän apuaan. Samalla tavoin vanhempien pitää ottaa kaikki perheenjäsenet mukaan haasteista ja vastoinkäymisistä selviytymiseen. Sillä lailla perheneuvoston voima saadaan toimimaan. Kun neuvoston jäsenet tuntevat olevansa osa päätöstä, heistä tulee tukijoita, ja silloin voidaan saada aikaan erityisiä myönteisiä tuloksia.

Kaikissa perheneuvostoissa ei ole kahta vanhempaa ja lapsia. Teidän perheneuvostonne näyttää ehkä hyvinkin erilaiselta kuin meidän perheneuvostomme näytti, kun kasvatimme seitsemää lastamme. Nykyään meidän perheneuvostossamme olemme vain Barbara ja minä, ellemme pidä laajaa perheneuvostoa, jossa ovat aikuiset lapsemme, heidän puolisonsa ja toisinaan lastenlapsemme ja lastenlastemme lapset.

Ne, jotka ovat naimattomia, ja jopa opiskelijat, jotka asuvat poissa kotoa, voivat seurata jumalallista neuvoston mallia kokoamalla ystävänsä ja asuintoverinsa neuvottelemaan yhdessä.

Miettikää, kuinka ilmapiiri asunnossa voisi muuttua, jos asuintoverit kokoontuisivat säännöllisesti rukoilemaan, kuuntelemaan, keskustelemaan ja suunnittelemaan yhdessä.

Jokainen voi soveltaa perheneuvostoa hyötyäkseen tästä jumalallisesta mallista, jonka rakastava taivaallinen Isämme on säätänyt.

Kuten aiemmin huomautin, laajennetusta perheneuvostosta voi aika ajoin olla hyötyä. Laajennettu perheneuvosto voi koostua isovanhemmista ja aikuisista lapsista, jotka eivät asu lapsuudenkodissa. Vaikka isovanhemmat tai aikuiset lapset asuisivatkin kaukana, he voivat osallistua perheneuvostoon puhelimitse, Skypen tai FaceTimen avulla.

Voisitte harkita yleisen perheneuvoston palaveria sunnuntaisin, joka on viikon viimeinen päivä. Perhe voi tarkastella kulunutta viikkoa ja suunnitella tulevaa viikkoa. Se voi olla täsmälleen sitä, mitä perheenne tarvitsee tehdäkseen osaltaan lepopäivästä miellyttävän kokemuksen.

Toinen perheneuvostotyyppi on johtotason perheneuvosto, johon kuuluvat vain isä ja äiti. Tänä yhteisenä hetkenä vanhemmat voivat tarkastella kunkin lapsen fyysisiä, emotionaalisia ja hengellisiä tarpeita sekä heidän edistymistään.

Johtotason perheneuvo on myös vaimolle ja aviomiehelle hyvä hetki puhua henkilökohtaisesta suhteestaan toisiinsa. Kun vanhin Harold B. Lee toimitti sinetöimisemme, hän opetti meille periaatteen, jonka uskon kaikkien avioparien huomaavan hyödylliseksi. Hän sanoi: ”Älkää koskaan menkö nukkumaan polvistumatta yhdessä ja pitämättä toisianne kädestä ja pitämättä yhteistä rukousta. Sellaiset rukoukset kutsuvat taivaallista Isää antamaan meille neuvoja Hengen voimalla.”

Kolmas perheneuvostotyyppi on suppea perheneuvosto. Siinä isä ja äiti viettävät aikaa yhden lapsen kanssa muodollisessa tai epämuodollisessa tilanteessa. Se on tilaisuus keskustella etukäteen päätösten tekemisestä sellaisissa asioissa kuten mitä lapsi aikoo tehdä ja ei aio tehdä tulevaisuudessa. Kun sellaisia päätöksiä tehdään, lapsi voi tarvittaessa merkitä ne muistiin tulevaisuutta varten. Jos poikanne tai tyttärenne näkee teidät vankkumattomina tukijoina, tämä neuvoston palaveri voi luoda päämääriä ja tavoitteita tulevaisuutta varten. Se on myös aikaa kuunnella tarkoin vakavia huolenaiheita ja haasteita, joita lapsella saattaa olla sellaisissa asioissa kuten itseluottamuksen puute, pahoinpitely, kiusaaminen tai pelko.

Neljäs perheneuvostotyyppi on kahdenkeskinen perheneuvosto, jossa on toinen vanhemmista ja yksi lapsi. Tämäntyyppinen perheneuvosto tapahtuu yleensä spontaanisti, ilman suunnittelua. Esimerkiksi isä tai äiti ja lapsi voivat käyttää hyödyksi epämuodollisia tilanteita ajaessaan autolla tai tehdessään töitä kotona. Retki yhden lapsen kanssa voi tarjota isälle tai äidille erityisen hengellisen ja emotionaalisen hetken luoda läheistä suhdetta. Merkitkää nämä etukäteen kalenteriin, jotta lapset osaavat ennakoida ja odottaa erityistä aikaa yhdessä äidin tai isän kanssa.

Veljet ja sisaret, oli aika, jolloin kotimme seinät olivat riittävä puolustusmuuri, jota tarvitsimme ulkopuolisia häiriötekijöitä ja vaikutuksia vastaan. Lukitsimme ovet, suljimme ikkunat, panimme portit kiinni ja tunsimme olevamme turvassa, suojassa ja varjeltuja omassa pienessä pakopaikassamme ulkopuolisesta maailmasta.

Nuo ajat ovat nyt menneet. Kotimme fyysiset seinät, ovet, aidat ja portit eivät voi estää internetin, Wi-Fin, matkapuhelinten, verkkojen näkymätöntä hyökkäystä. Ne voivat tunkeutua kotiimme pelkästään muutamalla klikkauksella ja näppäilyllä.

Onneksi Herra on tarjonnut keinon vastata kielteisen tekniikan tulvaan, joka voi estää meitä viettämästä laatuaikaa toistemme kanssa. Hän on tehnyt sen antamalla neuvostojen järjestelmän vahvistaaksemme, suojellaksemme, varjellaksemme ja hoivataksemme kallisarvoisimpia ihmissuhteitamme.

Lapset kaipaavat kipeästi vanhempia, jotka ovat halukkaita kuuntelemaan heitä, ja perheneuvosto voi tarjota ajankohdan, jolloin perheenjäsenet voivat oppia ymmärtämään ja rakastamaan toisiaan.

Alma on opettanut: ”Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi.”3 Herran kutsuminen rukoilemalla mukaan perheneuvostoomme parantaa suhteitamme toisiimme. Meistä voi taivaallisen Isän ja Vapahtajamme avulla tulla kärsivällisempiä, huomaavaisempia, avuliaampia, anteeksiantavampia ja ymmärtäväisempiä, kun rukoilemme apua. Heidän avullaan me voimme tehdä kodistamme palasen taivasta täällä maan päällä.

Perheneuvosto, jonka malli on taivaan neuvostoissa ja joka on täynnä Kristuksen kaltaista rakkautta ja Herran Hengen johdattama, auttaa meitä varjelemaan perhettämme häiriötekijöiltä, jotka voivat varastaa kallisarvoista yhteistä aikaamme, ja suojelee meitä maailman pahuudelta.

Rukoukseen yhdistyneenä perheneuvosto kutsuu Vapahtajan paikalle, kuten Hän on luvannut: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”4 Se, että kutsumme Herran Hengen mukaan perheneuvostoomme, tuo sanoin kuvaamattomia siunauksia.

Lopuksi muistattehan, että säännöllisesti pidetty perheneuvosto auttaa meitä huomaamaan perheen ongelmat varhain ja tekemään niistä lopun heti alkuunsa. Perheneuvosto antaa jokaiselle perheenjäsenelle tunteen, että hän on arvokas ja tärkeä, sekä ennen kaikkea auttaa meitä onnistumaan ja olemaan onnellisia kallisarvoisissa ihmissuhteissamme kotimme seinien sisäpuolella. Siunatkoon meidän taivaallinen Isämme meidän kaikkien perheitä, kun neuvottelemme yhdessä. Tätä rukoilen nöyrästi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Ks. Abr. 4:26; 5:2–3.

  2. Our Family: A Practical Guide for Building a Gospel-Centered Home, kirjanen, 1980, s. 6. Ks. myös ”Yhteistyötä perheneuvostoissa”, Valkeus, kesäkuu 1985, s. 29; Perheen opas, 2006, s. 11.

  3. Alma 37:37.

  4. Matt. 18:20.