Val
  Footnotes

  Val

  Må vi alltid välja det svåra och rätta istället för det felaktiga och lätta.

  Bröder och systrar, innan jag inleder mitt officiella tal i dag vill jag tillkännage fyra nya tempel som under kommande månader och år ska byggas på följande platser: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brasilien; och ett andra tempel i Lima, Peru.

  När jag blev medlem i de tolv apostlarnas kvorum 1963 fanns det 12 tempel i drift i hela kyrkan. I och med invigningen av templet i centrala Provo för två veckor sedan, finns det nu 150 tempel i drift över hela världen. Vi är så tacksamma för de välsignelser vi får i dessa heliga hus.

  Nu mina bröder och systrar, vill jag uttrycka min tacksamhet för möjligheten att dela med mig av några tankar till er den här morgonen.

  Jag har på senare tid funderat över val. Någon har sagt att historiens grind hänger på små gångjärn, och det är likadant med våra liv. De val vi gör formar vårt öde.

  När vi lämnade föruttillvaron och påbörjade jordelivet förde vi med oss handlingsfrihetens gåva. Vårt mål är att uppnå celestial härlighet, och de val vi gör avgör till stor del om vi når vårt mål eller inte.

  De flesta av er är väl bekanta med Lewis Carrolls klassiker Alice i underlandet. Ni minns säkert att hon kom till ett vägskäl där hon såg två stigar som gick åt motsatta håll. Medan hon funderar över vilken väg hon ska gå stöter hon på Cheshire-katten och frågar honom: ”Vilken väg ska jag ta?”

  Katten svarar: ”Det beror till stor del på vart du vill komma. Om du inte vet vart du vill komma har det egentligen ingen betydelse vilken väg du tar.”1

  Till skillnad från Alice vet vi vart vi vill komma, och det har betydelse vilken väg vi tar, för den väg vi följer i det här livet leder till vår destination i nästa liv.

  Må vi välja att inom oss själva bygga upp en stor och mäktig tro som blir vårt mest effektiva försvar mot motståndarens planer – en äkta tro, den sortens tro som bär oss och stärker vår önskan att välja det rätta. Utan sådan tro kommer vi ingenstans. Med den kan vi uppnå våra mål.

  Även om det är viktigt att göra kloka val kommer vi stundtals att göra oförståndiga val. Omvändelsens gåva som vår Frälsare gav oss, gör det möjligt för oss att korrigera vår kurs så att vi kan återvända till stigen som leder till den celestiala härlighet vi söker.

  Må vi ha mod att trotsa den allmänna opinionen. Må vi alltid välja det svåra och rätta istället för det felaktiga och lätta.

  När vi reflekterar över de beslut som vi fattar varje dag – om vi borde välja si eller så – väljer vi rätt om vi väljer Kristus.

  Min uppriktiga och ödmjuka bön är att det alltid må vara så, i Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn, amen.

  Slutnot

  1. Anpassat från Alice i underlandet (2009), översättning Christina Westman, s. 88.