2010–2019
ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่

ขณะที่ฟัง ขอให้ใจเราซาบซึ้งและศรัทธาของเราเพิ่มพูน

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านสู่การประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญยิ่งนี้ เรารวมกันในที่ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อฟังและเรียนรู้จากพี่น้องผู้ที่เราสนับสนุนเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนจักร ท่านเหล่านั้นแสวงหาความช่วยเหลือจากสวรรค์เกี่ยวกับข่าวสารที่จะนำเสนอ และรู้สึกถึงการดลใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะกล่าว

การประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นวาระครบรอบ 90 ปีของการกระจายเสียงการประชุมใหญ่สามัญทางวิทยุ ช่วงการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม ปี 1924 ศาสนจักรกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรกผ่านสถานีเคเอสแอล (KSL)ของศาสนจักร การประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นวาระครบรอบ 65 ปีของการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ทางโทรทัศน์เช่นกัน ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 1949 ศาสนจักรออกอากาศครั้งแรกทั่วเขตซอลท์เลคผ่านสถานีโทรทัศน์เคเอสแอล (KSL)

เราขอบคุณพรของสื่อสมัยใหม่ที่ช่วยให้สมาชิกศาสนจักรหลายล้านคนได้ชมหรือฟังการประชุมใหญ่สามัญ การประชุมช่วงสุดสัปดาห์นี้จะถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิล ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบนอุปกรณ์มือถือ

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตั้งเต่เราพบกันครั้งสุดท้าย เราอุทิศพระวิหารใหม่หนึ่งแห่งและอุทิศซ้ำหนึ่งแห่ง ในเดือนพฤษภาคม ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟอุทิศพระวิหารฟอร์ตลอเดอร์เดล ฟลอริดา งานฉลองทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของเยาวชนนำเสนอในวันก่อนการอุทิศ วันต่อมา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม เราอุทิศพระวิหารในการประชุมสามภาค

สองสัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้อุทิศซ้ำพระวิหารออกเด็น ยูทาห์ เดิมอุทิศไว้ในปี 1972 โดยประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ งานฉลองครั้งใหญ่ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวันก่อนการอุทิศซ้ำ มีเยาวชนเข้าร่วมมากมายจนต้องแยกนักแสดงออกเป็นสองกลุ่มในการแสดงสองชุด เยาวชนร่วมแสดงทั้งหมด 16,000 คน พิธีอุทิศซ้ำเกิดขึ้นวันถัดมา โดยมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วม พร้อมด้วยผู้นำองค์การช่วย ประธานพระวิหาร ที่ปรึกษา และภรรยาของทุกท่าน

การสร้างพระวิหารดำเนินต่อเนื่องอย่างจริงจัง เดือนหน้าจะอุทิศพระวิหารฟินิกซ์ แอริโซนาแห่งใหม่ จากนั้นในปี 2015 เราคาดว่าจะอุทิศหรืออุทิศซ้ำพระวิหารอย่างน้อยห้าแห่ง และอาจมากกว่านั้นถ้าการก่อสร้างที่ดำเนินอยู่เสร็จสมบูรณ์

ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในเดือนเมษายน เมื่อพระวิหารที่ประกาศไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ดำเนินการก่อสร้างและได้รับการอุทิศแล้ว เราจะมีพระวิหารเปิดดำเนินการ 170 แห่งทั่วโลก เพราะเรากำลังพยายามสร้างพระวิหารที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันเราจึงไม่ประกาศการสร้างพระวิหารแห่งใหม่ แต่ในอนาคต เมื่อเห็นความจำเป็นและมีทำเลที่เหมาะสม เราจะประกาศการสร้างพระวิหารเพิ่มเติม

ศาสนจักรเติบโตต่อเนื่อง เวลานี้เรามีสมาชิกมากกว่า 15 ล้านคนและเพิ่มขึ้นตามลำดับ งานเผยแผ่ศาสนากำลังก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เรามีผู้สอนศาสนากำลังรับใช้และแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณทั่วโลกเกินกว่า 88,000 คน เรายืนยันอีกครั้งว่างานเผยแผ่ศาสนาเป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิต และเรากระตุ้นชายหนุ่มทุกคนที่สามารถและมีค่าควรให้รับใช้ เราซาบซึ้งใจมากสำหรับหญิงสาวที่รับใช้เช่นกัน พวกเธอกระทำคุณประโยชน์ใหญ่หลวง แม้ไม่อยู่ภายใต้ข้อบัญญัติให้รับใช้เหมือนชายหนุ่ม

เวลานี้ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญท่านให้ตั้งใจฟังพี่น้องชายหญิงผู้จะมีส่วนร่วมวันนี้และพรุ่งนี้ในการประชุมใหญ่ภาคต่างๆ ทุกท่านที่ได้รับเชิญให้พูดรู้สึกถึงความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งในการทำเช่นนั้น ขณะที่ฟัง ขอให้ใจเราซาบซึ้งและศรัทธาของเราเพิ่มพูน ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน