2010–2019
อย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

อย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูกการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”

พี่น้องทั้งหลาย การตัดสินใจที่เราทำในชีวิตนี้ส่งผลมากมายต่อเส้นทางชีวิตนิรันดร์ของเรา มีพลังทั้งในแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรมสำคัญนี้ด้วยตนเองเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วในวิธีที่เกือบจะส่งผลร้ายต่อข้าพเจ้า

เราไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆ ทางใต้ของโอมาน เราตัดสินใจพักผ่อนบนชายหาดตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย หลังจากมาถึงได้ไม่นาน เนลลี ลูกสาววัย 16 ปี ของเราถามว่าเธอจะว่ายน้ำไปตรงที่เธอคิดว่าเป็นเนินทรายได้หรือไม่ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นน้ำวนจึงบอกเธอว่าข้าพเจ้าจะไปก่อน เพราะคิดว่าอาจมีกระแสน้ำอันตราย

หลังจากว่ายไปไม่นาน ข้าพเจ้าเรียกภรรยาเพื่อถามว่าใกล้ถึงเนินทรายหรือยัง เธอตอบว่า “คุณผ่านมันไปไกลแล้ว” ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวเลยว่าติดอยู่ในกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ1 และกำลังถูกดึงออกทะเลอย่างรวดเร็ว

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร สิ่งเดียวที่นึกได้คือหันหลังแล้วว่ายกลับเข้าฝั่ง นั่นเป็นการกระทำที่ผิดแน่นอน ข้าพเจ้ารู้สึกอับจน พลังที่อยู่เหนือการควบคุมกำลังดึงข้าพเจ้าออกทะเล สิ่งที่ทำให้แย่หนักกว่าเดิมคือภรรยาข้าพเจ้าวางใจในการตัดสินใจครั้งนี้และตามข้าพเจ้ามา

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข้าพเจ้าจะไม่รอดและเพราะการตัดสินใจของข้าพเจ้า อาจจะทำให้ภรรยาถึงแก่ชีวิตไปด้วย หลังจากพยายามอย่างหนักและสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อคือการแทรกแซงจากสวรรค์ เท้าของเราแตะพื้นทรายและเราสามารถเดินกลับไปหาเพื่อนๆ กับลูกสาวได้อย่างปลอดภัย

มีกระแสมากมายในชีวิตบนโลกนี้—บางอย่างปลอดภัยบางอย่างไม่ปลอดภัย ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่ามีพลังทรงอำนาจในชีวิตเราเองเหมือนกับกระแสน้ำที่มองไม่เห็นของมหาสมุทร2 พลังเหล่านี้มีอยู่จริงและเราไม่ควรเพิกเฉย

ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับกระแสอีกอย่างหนึ่ง กระแสสวรรค์ ที่กลายเป็นพรยิ่งใหญ่ในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักร ก่อนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ความใฝ่ฝันของชีวิตข้าพเจ้าคือการเล่นสกี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงย้ายไปยุโรปหลังจบมัธยมปลายเพื่อให้สมปรารถนา หลายเดือนผ่านไปกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นชีวิตในอุดมคติ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องไปจากที่นี่ เวลานั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจถึงที่มาของความรู้สึกดังกล่าว แต่ข้าพเจ้าเลือกทำตาม ข้าพเจ้าลงเอยในโพรโว ยูทาห์ พร้อมกับเพื่อนนิสัยดีสองสามคนที่นับถือศาสนาอื่นเหมือนข้าพเจ้า

ขณะอยู่ในโพรโว ข้าพเจ้าพบผู้คนที่ดำเนินชีวิตแตกต่างจากข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าสนใจใคร่รู้ แม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ข้าพเจ้าต่อต้านความรู้สึกเหล่านี้ในตอนแรก แต่ไม่นานก็พบความสงบสุขและการปลอบโยนที่ไม่เคยรู้มาก่อน ข้าพเจ้าเริ่มน้อมรับกระแสที่แตกต่าง—กระแสที่พาข้าพเจ้ามาสู่ความเข้าใจเรื่องพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้ารับบัพติศมาพร้อมกับเพื่อนๆ ในปี 1972 กระแสใหม่ที่ข้าพเจ้าเลือกติดตามนี้หรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เตรียมทิศทางและความหมายให้ชีวิตข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี ใช่ว่าจะไม่มีการท้าทาย ทุกอย่างใหม่ต่อข้าพเจ้า บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเสียขวัญและสับสน ทั้งเพื่อนและครอบครัวมีท่าทีแสดงความกังขาและท้าทาย

ข้าพเจ้าต้องเลือก คำถามบางข้อของพวกเขาสร้างความสงสัยเคลือบแคลง การเลือกเป็นสิ่งสำคัญ ข้าพเจ้าจะหันไปหาคำตอบได้จากที่ใด มีหลายคนที่ต้องการโน้มน้าวให้เชื่อว่าข้าพเจ้าเดินทางผิด—“กระแสน้ำเปลี่ยนทิศ” กำลังดึงข้าพเจ้าออกจากกระแสแห่งสันติสุขอันเป็นต้นกำเนิดที่วิเศษยิ่งของความสุข ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรมอย่างชัดเจนมากว่า มี “การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” ความสำคัญของการกระทำด้วยตนเองและไม่ละทิ้งสิทธิ์เสรีไว้กับผู้อื่น3

ข้าพเจ้าถามตนเองว่า “เหตุใดข้าพเจ้าจึงหันไปจากสิ่งที่นำการปลอบโยนมากมายมาให้ข้าพเจ้า” ดังที่พระเจ้าทรงเตือนออลิเวอร์ คาวเดอรี ว่า “เรามิได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้?”4ซึ่งคล้ายกับประสบการณ์ของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงหันไปหาพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก พระคัมภีร์ และเพื่อนที่วางใจได้ ทว่าด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้น

ยังคงมีคำถามมากมายที่ข้าพเจ้าตอบไม่ได้ ข้าพเจ้าจะอธิบายความเคลือบแคลงที่พวกเขาสร้างขึ้นได้อย่างไร แทนที่จะปล่อยให้พวกเขาทำลายความสงบสุขที่เข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลือกที่จะปลีกตัวออกมาสักระยะหนึ่ง โดยวางใจในเวลาของพระเจ้า พระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งทั้งปวง ข้าพเจ้าพบการปลอบประโลมในพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ “ดูเถิด, เจ้าเป็นเด็กน้อยและเจ้าไม่อาจทนทุกสิ่งได้ขณะนี้; เจ้าต้องเติบโตในพระคุณและในความรู้เรื่องความจริง”5 ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ละทิ้งสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงโดยติดตามกระแสซึ่งไม่เป็นที่รู้จักและน่าสงสัยนั้นไป—“กระแสน้ำเปลี่ยนทิศ” มีพลังที่มองไม่เห็น ดังที่ประธานเอ็น. เอ็ลดัน แทนเนอร์สอนไว้ ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า “ช่างฉลาดและดีกว่ามากเพียงใดที่มนุษย์จะยอมรับความจริงอันเรียบง่ายของพระกิตติคุณ…และยอมรับโดยศรัทธาสิ่งเหล่านั้นที่เขา…ไม่สามารถเข้าใจ”6

นี่หมายความว่าไม่มีช่องว่างให้คำถามที่จริงใจแล้วหรือ ลองถามเด็กหนุ่มผู้แสวงหาที่หลบภัยในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้รู้ว่าศาสนจักรใดที่เขาควรเข้าร่วม จงถือพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญาไว้ในมือท่านและรู้ว่าสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยส่วนมากในบันทึกแห่งการดลใจนี้คือผลของการแสวงหาความจริงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ดังที่โจเซฟค้นพบ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า [ผู้] ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวาง ...แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ”7 โดยการทูลถามด้วยใจจริงและแสวงหาคำตอบจากสวรรค์ เราเรียนรู้ “บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์”8 ขณะที่เราเพิ่มพูนในความรู้และปัญญา

ไม่ใช่คำถามที่ว่า “มีช่องว่างสำหรับคำถามที่ซื่อสัตย์และจริงใจหรือไม่” แต่เป็น “ข้าพเจ้าจะหาความจริงได้จากที่ใดเมื่อเกิดคำถามขึ้นมา” “ข้าพเจ้าจะฉลาดพอไหมที่จะยึดมั่นสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงแม้จะมีคำถามเล็กน้อย” ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีแหล่งช่วยจากสวรรค์—พระองค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่ง ตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งทั้งปวงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์9 พระคัมภีร์เป็นพยานว่าพระองค์ “ไม่ทรงดำเนินในวิถีที่คดเคี้ยว,…ทั้งพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจากที่พระองค์ตรัสไว้”10

บนเส้นทางแห่งมรรตัยนี้ เราต้องไม่คิดว่าการเลือกของเราส่งผลต่อเราเท่านั้น เมื่อไม่นานมานี้ ชายหนุ่มคนหนึ่งมาเยี่ยมบ้านข้าพเจ้า เขามีวิญญาณที่ดีเกี่ยวกับตัวเขา แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมศาสนจักรอย่างเต็มที่ เขาเล่าให้ฟังว่าเขาโตมาในบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางจนกระทั่งพ่อนอกใจแม่ ส่งผลให้หย่าร้างกันและทำให้พี่น้องทุกคนของเขามีคำถามเกี่ยวกับศาสนจักรแล้วตกไป ใจข้าพเจ้าหนักอึ้งขณะคุยกับคุณพ่อวัยหนุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกของพ่อเขาและกำลังเลี้ยงดูจิตวิญญาณล้ำค่าเหล่านี้นอกพรแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ชายอีกคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จัก ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกศาสนจักรที่ซื่อสัตย์ มีคำถามเกี่ยวกับหลักคำสอน แทนที่จะทูลถามพระบิดาบนสวรรค์เพื่อรับคำตอบ เขากลับเลือกวางใจการนำทางจากแหล่งช่วยทางโลกเพียงอย่างเดียว ใจเขาหันไปผิดทางขณะที่เขาแสวงหาสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเกียรติจากมนุษย์ ความภูมิใจของเขาอาจนำความปลาบปลื้มมาให้ อย่างน้อยก็ชั่วคราว แต่เขาถูกตัดขาดจากอำนาจแห่งสวรรค์11 แทนที่จะค้นหาความจริง เขาสูญเสียประจักษ์พยานและเขาพาสมาชิกครอบครัวหลายคนไปกับเขาด้วย

ชายทั้งสองคนนี้โดนกับดักในกระแสน้ำเปลี่ยนทิศที่มองไม่เห็นและนำหลายคนไปกับเขา

ตรงกันข้าม ข้าพเจ้านึกถึงลารูอีและหลุยส์ มิลเลอร์ บิดามารดาของภรรยาข้าพเจ้า ผู้ที่แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติทางโลกมากนัก เลือกที่จะสอนหลักคำสอนบริสุทธิ์ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูแก่ลูกๆ และเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามนั้นทุกวัน โดยการทำเช่นนี้ พวกเขาเป็นพรแก่ลูกหลานพร้อมด้วยผลแห่งพระกิตติคุณและความหวังของชีวิตนิรันดร์

ในบ้านของพวกเขา พวกเขาสถาปนารูปแบบบ้านที่ฐานะปุโรหิตได้รับความเคารพ อุดมด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียว หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณนำทางชีวิตพวกเขา หลุยส์และลารูอีแสดงให้เห็นความหมายในการดำเนินชีวิตเคียงข้างกันตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ ลูกๆ ของพวกเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระแสแห่งชีวิตแบบใดจะนำมาซึ่งสันติและความสุข พวกเขาจึงเลือกตามนั้น ดังที่ประธานคิมบัลล์สอนว่า “หากเราสามารถสร้าง…กระแสน้ำเชี่ยวและไหลตรงไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตที่ชอบธรรมของเราได้ เรากับลูกๆ จะรุดไปข้างหน้าแม้จะต้องทวนกระแสลมของความยากลำบาก ความผิดหวัง [และ] การล่อลวงก็ตาม”12

การเลือกของเราสำคัญไหม การเลือกเหล่านั้นส่งผลกระทบแค่เราหรือเปล่า เราวางวิถีของเราไว้อย่างมั่นคงในกระแสนิรันดร์ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูหรือไม่

บางครั้งข้าพเจ้าเห็นภาพหลอน จะเป็นอย่างไรถ้าวันนั้นในเดือนกันยายน ขณะพักผ่อนบนชายหาดของมหาสมุทรอินเดีย ข้าพเจ้าพูดกับเนลลี ลูกสาวว่า “ได้ ไปเลย ว่ายออกไปที่เนินทราย” หรือหากเธอทำตามแบบอย่างข้าพเจ้าและไม่สามารถว่ายกลับได้ จะเป็นอย่างไรถ้าข้าพเจ้าต้องดำเนินชีวิตโดยรู้ว่าแบบอย่างของข้าพเจ้าส่งผลให้เธอถูกกระแสน้ำเปลี่ยนทิศดึงออกทะเลและไม่มีวันกลับ

กระแสที่เราเลือกติดตามสำคัญหรือไม่ แบบอย่างของเราสำคัญหรือไม่

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเราด้วยของประทานอันสูงส่งแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำทางการเลือกของเรา พระองค์ทรงสัญญากับเราถึงการดลใจและการเปิดเผยหากเราดำเนินชีวิตอย่างคู่ควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้น ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้รับประโยชน์จากของประทานศักดิ์สิทธิ์นี้และตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูกการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่” ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้แก้ไขสิ่งใดก็ตามที่จำเป็น ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่าพรนิรันดร์จากแผนของพระบิดาบนสวรรค์มีไว้สำหรับท่านกับคนที่ท่านรัก

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพันธสัญญาที่เราทำกับพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ เราต้องไม่ล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์13 ขอให้เราดำรงความซื่อสัตย์ตลอดไป ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน