ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
  Footnotes
  Theme

  ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่

  เราเป็น … น้ำหนึ่งใจเดียวกันในศรัทธาและในความปรารถนาจะฟังและเรียนรู้จากข่าวสารซึ่งจะนำเสนอต่อเรา

  พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่ทั่วโลกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่กว่า 15 ล้านคน เข้มแข็ง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในศรัทธาและในความปรารถนาจะฟังและเรียนรู้จากข่าวสารซึ่งจะนำเสนอต่อเรา

  หกเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่งานของศาสนจักรรุดหน้าโดยไม่มีอุปสรรค นับเป็นสิทธิพิเศษตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้อุทิศพระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนา สิ่งปลูกสร้างอันโอ่อ่าสง่างาม ค่ำคืนก่อนการอุทิศ มีงานวัฒนธรรมที่ดิสคัฟเวอรีพาร์คใกล้พระวิหาร โปรแกรมการแสดง 90 นาทีของเยาวชนหนึ่งหมื่นสองพันคน ทั้งการเต้นรำ ร้องเพลง และบรรเลงดนตรียอดเยี่ยมมาก

  บริเวณพื้นที่แห่งนี้ประสบความแห้งแล้งมานาน ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำสวดอ้อนวอนมากมายขึ้นถึงสวรรค์ตลอดหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพื่อขอฝน น่าเสียดายที่ฝนตกก่อนการแสดงและยังคงตกไม่หยุดตลอดการแสดง! แม้เยาวชนจะเปียกฝนจนชุ่มและหนาวสั่นจากอุณหภูมิเย็นยะเยือก แต่เราทุกคนรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า หัวข้อการแสดงคือ “ดำเนินชีวิตแน่วแน่ต่อศรัทธา”—ลองคิดดูสิ “ดำเนินชีวิตแน่วแน่ต่อศรัทธา”—เยาวชนชายหญิงที่ยิ้มแย้มและกระตือรือร้นแสดงได้อย่างสวยงามตระการตา แม้อากาศจะเย็นและฝนตก แต่นี่คือประสบการณ์อันเปี่ยมด้วยศรัทธาและสร้างแรงบันดาลใจที่เยาวชนเหล่านี้จะจดจำไปตลอดกาล และพวกเขาจะเล่าให้ลูกหลานฟังในภายภาคหน้า

  วันรุ่งขึ้นมีการอุทิศพระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนา พระวิหารแห่งนี้เปิดดำเนินการเป็นแห่งที่ 142 ในศาสนจักร วันนี้มีแสงแดดส่อง ทั่วบริเวณดูสดใสสวยงามต่างจากเมื่อคืนก่อน การอุทิศทุกภาคให้การดลใจอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมการอุทิศกับข้าพเจ้าคือประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม อาร์. วอล์คเกอร์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์

  ในเดือนพฤษภาคมจะมีการอุทิศพระวิหารลอเดอร์เดล ฟลอริดา พระวิหารอีกหลายแห่งมีกำหนดแล้วเสร็จและอุทิศปลายปีนี้ ในปี 2015 เราคาดว่าพระวิหารใหม่หลายแห่งจะเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีอุทิศในหลายภูมิภาคของโลก ขั้นตอนนี้จะดำเนินต่อไป เมื่อพระวิหารทุกแห่งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์ เราจะมีพระวิหารเปิดดำเนินการ 170 แห่งทั่วโลก

  ถึงแม้ปัจจุบันเรากำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างพระวิหารที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้และจะไม่ประกาศสร้างพระวิหารใหม่ในอนาคตอันใกล้ แต่เราจะดำเนินขั้นตอนการพิจารณาความต้องการและหาทำเลสร้างพระวิหารที่ยังจะเกิดขึ้น จากนั้นจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในการประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อๆ ไป เราเป็นกลุ่มคนที่ชอบสร้างพระวิหารและเข้าพระวิหาร

  บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะฟังข่าวสารซึ่งจะนำเสนอในวันนี้และพรุ่งนี้ ผู้ที่จะปราศรัยกับเราได้ทูลขอความช่วยเหลือและการนำทางจากสวรรค์ขณะเตรียมข่าวสารของพวกท่าน

  ขอให้เรา—เราทุกคน ที่นี่และที่อื่น—เปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ได้รับการหนุนใจ และการดลใจขณะฟังและเรียนรู้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน