2010-2019
Căsnicia – priveşte şi învaţă!

Căsnicia – priveşte şi învaţă!

Promisiunile Domnului sunt oferite tuturor celor care urmează modelul de viaţă care clădeşte căsnicii sfinte şi fericite.

Într-o seară, în urmă cu mai mulţi ani, soţia mea şi cu mine am mers în vizită acasă la familia unuia dintre fiii noştri, pentru a lua cina împreună cu el, cu soţia şi copii lui. O caracteristică obişnuită pentru o familie care are copii mici: foarte multă gălăgie şi distracţie şi mai multă. La scurt timp după cină, nepoata noastră în vârstă de patru ani, Anna, şi cu mine eram încă la masă. Înţelegând că beneficiază de toată atenţia mea, s-a ridicat în picioare pe bancă şi m-a fixat cu privirea. Când a fost sigură că mă uitam la ea, mi-a poruncit pe un ton solemn: „Priveşte şi învaţă!”. Apoi, ea a dansat şi a cântat un cântec pentru mine.

Îndemnul Annei de a „[privi şi a învăţa]” era înţelepciune venită din gura unui prunc. Noi putem să învăţăm foarte mult privind şi, pe urmă, gândindu-ne la ceea ce am văzut şi simţit. Păstrând în minte acest lucru, daţi-mi voie să vă împărtăşesc câteva principii pe care le-am observat privind şi învăţând din căsnicii minunate, în care există multă credinţă. Aceste principii clădesc căsnicii puternice şi fericite care sunt compatibile cu principiile cereşti. Vă adresez invitaţia de a privi şi a învăţa alături de mine.

În primul rând, am observat că în cele mai fericite căsnicii soţul şi soţia consideră relaţia lor ca fiind un mărgăritar de mare preţ, o comoară inestimabilă. Amândoi îşi lasă taţii şi mamele şi hotărăsc împreună să întemeieze o căsnicie care va prospera pentru veşnicie. Ei înţeleg că păşesc pe o cale rânduită în mod divin. Ei ştiu că nicio altă relaţie de orice fel nu poate să aducă la fel de multă bucurie, să genereze la fel de mult bine, sau să producă la fel de mult rafinament personal. Priveşte şi învaţă: cei mai buni parteneri consideră căsnicia ca fiind nepreţuită.

Al doilea lucru este credinţa. Căsniciile eterne de succes sunt clădite pe temelia credinţei în Domnul Isus Hristos şi învăţăturilor Sale. 1 Am observat că acele cupluri care privesc căsniciile ca pe ceva nepreţuit, urmează tipare de credinţă: participă la adunarea de împărtăşanie şi la alte adunări în fiecare săptămână, desfăşoară seara în familie, se roagă şi studiază scripturile împreună şi în mod individual şi plătesc zeciuiala integral. Obiectivul comun este acela de a fi supuşi şi buni. Ei nu consideră poruncile ca fiind un bufet din care pot ciuguli şi alege doar ofertele cele mai atrăgătoare.

Credinţa este temelia fiecărei virtuţi care întăreşte căsnicia. Consolidarea credinţei întăreşte căsnicia. Credinţa creşte în timp ce respectăm poruncile, în acelaşi mod cresc şi bucuria şi armonia din căsnicie. Astfel, ţinerea poruncilor este esenţială în vederea întemeierii unei căsnicii eterne puternice. Priveşte şi învaţă: credinţa în Domnul Isus Hristos reprezintă temelia căsniciilor fericite şi veşnice.

Al treilea lucru este pocăinţa. Am observat modul în care căsniciile fericite se bazează pe darul pocăinţei. Aceasta reprezintă un element esenţial în cadrul fiecărei căsnicii bune. Soţii care, în mod regulat, se autoexaminează în mod cinstit şi care urmează cu promptitudine paşii necesari pentru a se pocăi şi a se perfecţiona, au parte în căsniciile lor de un leac vindecător. Pocăinţa ajută la restaurarea şi menţinerea armoniei şi păcii.

Umilinţa este cea mai importantă parte a pocăinţei. O persoană umilă este altruistă, nu egoistă. Nu caută propriul interes şi nici nu vorbeşte de parcă ar fi superioară moral faţă de ceilalţi. Mai degrabă, umilinţa răspunde cu blândeţe2 şi ascultă cu amabilitate pentru a înţelege, nu pentru a se apăra. Umilinţa acceptă faptul că o persoană nu o poate schimba pe alta, dar cu ajutorul credinţei, cu efort şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem avea parte de propria noastră schimbare măreaţă a inimii.3 Trăirea experienţei de schimbare în inimă ne determină să-i tratăm pe alţii, în special pe soţii sau soţiile noastre, cu blândeţe.4 Umilinţa înseamnă că atât soţul cât şi soţia caută să se binecuvânteze, să se ajute şi să se ridice reciproc, punându-l pe celălalt pe primul plan atunci când iau o decizie. Priveşte şi învaţă: pocăinţa şi umilinţa clădesc căsnicii fericite.

Al patrulea lucru este respectul. Am observat că, în cadrul căsniciilor reuşite şi fericite, soţul şi soţia se tratează unul pe celălalt ca parteneri egali. Obiceiurile de pretutindeni şi din orice vreme în care soţii îşi dominau soţiile ori le tratau ca fiind partenere inferioare în cadrul căsniciei nu sunt în acord cu legea divină şi trebuie să fie înlocuite de principii şi tipare de conduită.

Soţii şi soţiile care au căsnicii minunate iau decizii în unanimitate, fiecare dintre ei având drepturi depline în ce priveşte exprimarea şi luarea deciziei.5 Ei îşi canalizează eforturile, în primul rând, asupra căminului şi a faptului de a se ajuta reciproc în ceea ce priveşte responsabilităţile comune6. Căsniciile lor sunt clădite pe cooperare, nu pe negociere. Cina şi timpul petrecut cu familia care urmează cinei devin cel mai important eveniment din ziua respectivă şi lucrul pentru care merită depuse cele mai mari eforturi. Ei sting aparatele electronice şi renunţă la distracţia personală pentru a se putea ajuta la treburile casnice. În măsura în care se poate, ei citesc, în fiecare seară, împreună cu copii lor şi amândoi îi pregătesc pe cei mici de culcare. Ei merg la culcare împreună. Dacă circumstanţele şi responsabilităţile le permit, soţii şi soţiile lucrează deopotrivă pentru a face cea mai importantă muncă, care este – munca din căminele noastre.

Acolo unde există respect, există şi sinceritate, element cheie pentru căsniciile fericite. Nu există secrete cu privire la problemele relevante în căsniciile clădite pe respect reciproc şi sinceritate. Soţul şi soţia iau împreună toate deciziile cu privire la aspectul financiar şi amândoi cunosc toate detaliile.

Loialitatea este o formă de respect. Profeţii ne învaţă că partenerii căsniciilor de succes sunt „înverşunaţi în a fi loiali” unul altuia.7 Ei se asigură că rămân demni din toate punctele de vedere în timp ce folosesc mijloacele media. Nu îşi permit să aibă vreo experienţă secretă pe Internet. Ei îşi cunosc în mod reciproc parolele de la reţelele de socializare. Ei nu se uită la profilul virtual al vreunei persoane într-un mod care ar trăda încrederea sacră a jumătăţii lor. Nu fac şi nu spun niciodată ceva care ar putea fi nepotrivit, fie virtual, fie fizic. Priveşte şi învaţă: căsniciile minunate sunt clădite pe respect deplin, sinceritate şi loialitate.

Al cincilea lucru este dragostea. Cele mai fericite căsnicii pe care le-am văzut radiază supunere faţă de una dintre cele mai fericite porunci – aceea de a „trăi împreună în dragoste”8. Adresându-se soţilor, Domnul a poruncit: „Iubeşte-ţi nevasta cu toată inima ta şi lipeşte-te de ea şi de nimeni altul”9. Unul dintre manualele de instrucţiuni ale Bisericii ne învaţă: „Termenul a se lipi înseamnă a fi devotat şi loial în totalitate unei anumite persoane. Cuplurile căsătorite se lipesc de Dumnezeu şi unul de celălalt slujindu-se şi iubindu-se unul pe celălalt, precum şi ţinând legămintele cu o loialitate totală unul faţă de celălalt şi faţă de Dumnezeu. „Atât soţul cât şi soţia lasă în urmă viaţa lor de persoane necăsătorite şi fac din căsnicia [lor] prioritatea principală a vieţii lor… Ei nu permit niciunei alte persoane sau niciunui alt lucru să aibă, în viaţa lor, o prioritate mai mare decât ţinerea legămintelor pe care le-au făcut cu Dumnezeu şi unul cu celălalt”10 . Priveşte şi învaţă: soţii cuplurilor care au succes sunt devotaţi complet iubirii pe care o simt unul pentru celălalt.

Există oameni ale căror căsnicii nu sunt atât de fericite pe cât îşi doresc, oameni care nu s-au căsătorit niciodată, oameni care sunt divorţaţi, oameni care sunt părinţi singuri sau care, din motive diferite, nu se află în postura de a se căsători. Aceste circumstanţe pot fi pline de provocări şi suferinţe, dar această stare nu trebuie să fie veşnică. Acelora dintre dumneavoastră care vă aflaţi într-o astfel de situaţie şi, cu toate acestea, „[faceţi] cu voioşie toate lucrurile care stau în puterea [voastră]” pentru a persevera, fie ca cerurile să vă binecuvânteze din belşug11. Faceţi tot ce puteţi pentru a întemeia o familie veşnică, inclusiv pregătiţi-vă să deveniţi un soţ bun sau o soţie bună. Respectaţi poruncile şi încredeţi-vă în Domnul şi în dragostea Sa perfectă pe care o simte pentru voi. Într-o zi, fiecare binecuvântare promisă cu privire la căsătorie va fi a voastră12.

Unul dintre cele mai frumoase versete din Cartea lui Mormon spune simplu: „Şi ei au fost căsătoriţi şi au fost daţi pentru căsătorie şi au fost binecuvântaţi în acord cu mulţimea făgăduielilor pe care Domnul le făcuse lor” 13. Promisiunile Domnului sunt oferite tuturor celor care urmează modelul de viaţă care clădeşte căsnicii sfinte şi fericite. Astfel de binecuvântări vin ca o consecinţă încântătoare, anticipată a vieţii trăită cu credinţă conform Evangheliei lui Isus Hristos.

Sunt recunoscător pentru soţia mea minunată, Kathy, care este iubirea vieţii mele.

Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi; calitatea căsniciilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Depun mărturie despre marele plan al Tatălui nostru Ceresc iubitor, care oferă căsătorii eterne minunate. În numele lui Isus Hristos, amin.