Οπαδοί του Χριστού
  Footnotes
  Theme

  Οπαδοί του Χριστού

  Το να ακολουθούμε τον Χριστό δεν είναι τυχαία ή περιστασιακή πρακτική, αλλά μια συνεχής δέσμευση και ένας τρόπος ζωής που ισχύει πάντα και παντού.

  Ένας από τους αγαπημένους μας ύμνους, που εκτέλεσε η Χορωδία του Ταμπερνάκλ αυτό το πρωί, ξεκινά με αυτές τις λέξεις:

  «Ελάτ’ ακολουθήστε με», είπε ο Σωτήρας.

  Mαζί για να βαδίσουμε,

  σε μας το είπ’ ο Κύριος

  να ’μαστε έν με Υιό Θεού 1 .

  Αυτά τα λόγια, εμπνευσμένα από την πρώτη πρόσκληση του Σωτήρα στους μαθητές Του (βλέπε Κατά Ματθαίον 4:19), γράφτηκαν από τον Τζων Νίκολσον, έναν Σκωτσέζο νεοφώτιστο. Όπως πολλοί από τους πρώτους ηγέτες, είχε λίγη επίσημη εκπαίδευση, αλλά είχε μια βαθιά αγάπη για τον Σωτήρα και το σχέδιο σωτηρίας 2 .

  Όλα τα μηνύματα αυτής της συνέλευσης μάς βοηθούν να ακολουθούμε τα χνάρια του Σωτήρα μας, του οποίου το παράδειγμα και οι διδασκαλίες ορίζουν το μονοπάτι για κάθε οπαδό του Ιησού Χριστού.

  Όπως όλοι οι άλλοι χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών μελετούν τη ζωή του Σωτήρα μας όπως καταγράφεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, Κατά Ματθαίον, Κατά Μάρκον, Κατά Λουκάν και Κατά Ιωάννην. Θα ανασκοπήσω παραδείγματα και διδασκαλίες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα τέσσερα βιβλία της Αγίας Γραφής και προσκαλώ τον καθέναν από εμάς και όλους τους άλλους χριστιανούς να σκεφτούν πως αυτή η αποκατεστημένη Εκκλησία και ο καθένας από εμάς έχει τα προσόντα ως οπαδός του Χριστού.

  Ο Ιησούς δίδαξε ότι το βάπτισμα ήταν απαραίτητο για να εισέλθουμε στο βασίλειο του Θεού (βλέπε Κατά Ιωάννην 3:5). Ξεκίνησε τη διακονία Του με το να βαπτιστεί (βλέπε Κατά Μάρκον 1:9) και Εκείνος και οι οπαδοί Του βάπτιζαν άλλους (βλέπε Κατά Ιωάννην 3:22–26). Εμείς κάνουμε το ίδιο.

  Ο Ιησούς άρχισε το κήρυγμά Του με το να προσκαλεί τους ακροατές Του να μετανοήσουν (βλέπε Κατά Ματθαίον 4:17). Αυτό εξακολουθεί να είναι το μήνυμα των υπηρετών Του στον κόσμο.

  Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του, ο Ιησούς έδωσε εντολές. Και δίδαξε: «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου» (Κατά Ιωάννην 14:15. Βλέπε, επίσης, εδάφια 21, 23). Διαβεβαίωσε ότι η τήρηση των εντολών Του θα απαιτούσε από τους οπαδούς Του να εγκαταλείψουν αυτό που ονόμασε «υψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους» (Κατά Λουκάν 16:15) και «την παράδοση των ανθρώπων» (Κατά Μάρκον 7:8. Βλέπε, επίσης, εδάφιο 13). Επίσης, προειδοποίησε: «Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του· επειδή, όμως, δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι’ αυτό ο κόσμος σάς μισεί» (Κατά Ιωάννην 15:19). Όπως διακήρυξε αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, οι οπαδοί του Ιησού είναι «λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε» (Πέτρου Α΄ 2:9).

  Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε «του κόσμου» ή να δεσμευόμαστε «στις παραδόσεις των ανθρώπων», αλλά όπως άλλοι οπαδοί του Χριστού, τo βρίσκουμε ενίοτε δύσκολο να αποχωριστούμε από τον κόσμο και τις παραδόσεις του. Μερικοί διαμορφώνουν τους εαυτούς τους με τρόπους του κόσμου, επειδή, όπως ο Ιησούς είπε για μερικούς που δίδασκε: «αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο, παρά τη δόξα του Θεού» (Κατά Ιωάννην 12:43). Αυτές οι αποτυχίες να ακολουθούμε τον Χριστό είναι πολυάριθμες και πολύ ευαίσθητες για να τις αναφέρουμε εδώ. Κυμαίνονται από πρακτικές του κόσμου όπως η πολιτική ορθότητα και ακρότητες στο ντύσιμο και περιποίησης μέχρι παρεκκλίσεις από τις βασικές αξίες, όπως, η αιώνια φύση και λειτουργία της οικογένειας.

  Οι διδασκαλίες του Ιησού δεν προορίζονταν για να είναι θεωρητικές. Πάντα προορίζονταν για δράση. Ο Ιησούς δίδαξε: «Καθένας, λοιπόν, που ακούει τα λόγια μου αυτά, και τα πράττει, θα τον εξομοιώσω με έναν φρόνιμο άνθρωπο» (Κατά Ματθαίον 7:24. Βλέπε, επίσης, Κατά Λουκάν 11:28) και «Μακάριος εκείνος ο δούλος, που, όταν έρθει ο κύριός του, θα τον βρει να κάνει έτσι» (Κατά Ματθαίον 24:46). Σε άλλον αγαπημένο ύμνο, τραγουδάμε:

  Σωτήρα είθε να μάθω να σε αγαπώ,

  να περπατώ στο μονοπάτι που έδειξες…

  Σωτήρα είθε να μάθω να σε αγαπώ--

  Κύριε, θα σ’ ακολουθώ 3 .

  Όπως δίδαξε ο Ιησούς, εκείνοι που Τον αγαπούν, θα τηρούν τις εντολές Του. Θα είναι υπάκουοι, όπως δίδαξε αυτό το πρωί ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Το να ακολουθούμε τον Χριστό δεν είναι τυχαία ή περιστασιακή πρακτική, αλλά μια συνεχής δέσμευση και ένας τρόπος ζωής που ισχύει πάντα και παντού. Ο Σωτήρας δίδαξε αυτήν την αρχή και πώς μπορούμε να λαμβάνουμε υπενθύμιση και να ενδυναμωνόμαστε να το ακολουθούμε, όταν θέσπισε τη διάταξη της μετάληψης (κοινωνίας, όπως άλλοι την ονομάζουν). Γνωρίζουμε από σύγχρονη αποκάλυψη ότι πρόσταξε τους οπαδούς Του να λαμβάνουν από τα σύμβολα σε ανάμνησή Του (βλέπε Μετάφραση Τζόζεφ Σμιθ, Κατά Ματθαίον 26:22 [στο Κατά Ματθαίον 26:26, footnote c], 24 [στο Bible appendix], Μετάφραση Τζόζεφ Σμιθ, Κατά Μάρκον 14:21–24 [στο Bible appendix]). Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών ακολουθούμε αυτή την εντολή κάθε εβδομάδα με το να παρευρισκόμαστε στη συγκέντρωση λατρείας, στην οποία λαμβάνουμε από το ψωμί και το νερό και συνάπτουμε διαθήκη να Τον θυμόμαστε πάντα και να τηρούμε τις εντολές Του.

  Ο Ιησούς δίδαξε ότι: «πρέπει πάντα να προσεύχονται» (Κατά Λουκάν 18:1). Επίσης, έθεσε αυτό το παράδειγμα, όπως όταν: «Διανυχτέρευε στην προσευχή του Θεού» (Κατά Λουκάν 6:12) πριν καλέσει τους Δώδεκα Αποστόλους Του. Όπως άλλοι χριστιανοί, προσευχόμαστε σε όλες τις συγκεντρώσεις λατρείας μας. Επίσης, προσευχόμαστε για καθοδήγηση και διδάσκουμε ότι θα πρέπει να έχουμε συχνές προσωπικές προσευχές και καθημερινές γονατιστές προσευχές ως οικογένεια. Όπως ο Ιησούς, προσευχόμαστε στον Πατέρα μας στους Ουρανούς και το κάνουμε αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού.

  Ο Σωτήρας κάλεσε Δώδεκα Αποστόλους να υπηρετούν την Εκκλησία Του και τους έδωσε τα κλειδιά και την εξουσία να συνεχίσουν μετά τον θάνατο Του (βλέπε Κατά Ματθαίον 16:18–19, Κατά Μάρκον 3:14–15, 6:7, Κατά Λουκάν 6:13). Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ως η αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ακολουθεί αυτό το παράδειγμα στην οργάνωση και στην απονομή των κλειδιών και της εξουσίας των Αποστόλων.

  Μερικοί τους οποίους κάλεσε ο Ιησούς να Τον ακολουθήσουν δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως, αλλά επεδίωξαν καθυστέρηση, ώστε να παρευρεθούν σε κατάλληλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Κανένας, που έχει βάλει το χέρι του επάνω σε άροτρο, και βλέπει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία τού Θεού» (Κατά Λουκάν 9:62). Πολλοί Άγιοι των Τελευταίων Ημερών έχουν αυτή την προτεραιότητα, για την οποία δίδαξε ο Ιησούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει το καταπληκτικό παράδειγμα χιλιάδων μεγαλύτερων ιεραποστόλων και άλλων, που αφήνουν παιδιά και εγγόνια για να εκτελέσουν τα ιεραποστολικά τους καθήκοντα στα οποία έχουν κληθεί.

  Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο Θεός δημιούργησε άρρενα και θήλυ και ότι ο άνδρας πρέπει να αφήσει την οικογένειά του και να προσκολληθεί στη σύζυγό του (βλέπε Κατά Μάρκον 10:6–8). Η αφοσίωση μας σε αυτή τη διδαχή είναι γνωστή.

  Στη γνωστή παραβολή του χαμένου προβάτου, ο Ιησούς δίδαξε ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε έξω από τον δρόμο μας, για να βρούμε όποιον έχει αποστατήσει από το κοπάδι (βλέπε Κατά Ματθαίον 18:11–14, Κατά Λουκάν 15:3–7). Όπως ξέρουμε, ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτήν την κατεύθυνση με το αξιομνημόνευτο παράδειγμα και τις διδασκαλίες του σχετικά με τη διάσωση των συνανθρώπων μας, ανδρών και γυναικών 4 .

  Στις προσπάθειές μας να διασώσουμε και να υπηρετούμε, ακολουθούμε το μοναδικό παράδειγμα του Σωτήρα μας και τις τρυφερές διδασκαλίες για αγάπη: «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου» (Κατά Ματθαίον 22:39). Ακόμα, μας πρόσταξε να αγαπάμε τους εχθρούς μας (βλέπε Κατά Λουκάν 6:27–28). Και, στις σπουδαίες διδασκαλίες Του στο τέλος της θνητής διακονίας Του, είπε:

  «Μια καινούργια εντολή σας δίνω: Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα, κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο.

  »Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας απέναντι στον άλλο» (Κατά Ιωάννην 13:34–35).

  Ως μέρος του να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Ιησούς δίδαξε ότι θα πρέπει να συγχωρούμε τους ανθρώπους που μας έκαναν κακό (βλέπε Κατά Ματθαίον 18:21–35, Κατά Μάρκον 11:25–26, Κατά Λουκάν 6:37). Παρόλο που πολλοί δυσκολεύονται με αυτήν τη δύσκολη εντολή, όλοι ξέρουμε για εμπνευσμένα παραδείγματα Αγίων των Τελευταίων Ημερών, οι οποίοι έχουν συγχωρέσει με αγάπη, ακόμα και για τα πιο σοβαρά πράγματα. Για παράδειγμα, ο Κρις Γουίλιαμς άντλησε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό για να συγχωρέσει τον μεθυσμένο οδηγό που προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας και δύο από τα παιδιά του. Μόνο δύο μέρες μετά την τραγωδία και ακόμα βαθιά αναστατωμένος, αυτός ο συγχωρητικός άνδρας, ο οποίος τότε υπηρετούσε ως ένας από τους επισκόπους μας, είπε: «Ως μαθητής του Χριστού, δεν είχα άλλη επιλογή» 5 .

  Οι περισσότεροι χριστιανοί δίνουν στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όπως δίδαξε ο Ιησούς (βλέπε Κατά Ματθαίον 25:31–46, Κατά Μάρκον 14:7). Ακολουθώντας αυτή τη διδασκαλία του Σωτήρα μας, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τα μέλη της διαπρέπουν. Τα μέλη μας δίνουν γενναιόδωρες συνεισφορές σε φιλανθρωπίες και δίνουν προσωπική υπηρεσία και άλλες δωρεές στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα, τα μέλη μας νηστεύουν για δυο γεύματα κάθε μήνα και δωρίζουν τουλάχιστον το κόστος αυτών των γευμάτων ως προσφορά νηστείας, την οποία οι επίσκοποι και οι πρόεδροι του κλάδου μας χρησιμοποιούν, για να βοηθήσουν τα μέλη μας που έχουν ανάγκη. Το να νηστεύουμε για να βοηθήσουμε τους νηστικούς είναι μία πράξη φιλανθρωπίας και, όταν το κάνουμε με πραγματική πρόθεση, είναι μία πνευματική πανδαισία.

  Λιγότερο γνωστή είναι η παγκόσμια ανθρωπιστική υπηρέτηση της Εκκλησίας μας. Χρησιμοποιώντας κεφάλαια που δωρίσθηκαν από γενναιόδωρα μέλη, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στέλνει τρόφιμα, ρούχα και άλλα βασικά για την ανακούφιση των ενηλίκων και των παιδιών που έχουν ανάγκη σε όλον τον κόσμο. Αυτές οι ανθρωπιστικές προσφορές, που ανέρχονται συνολικά σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία, γίνονται ανεξαιρέτως θρησκείας, φυλής ή εθνικότητας.

  Οι μεγάλες προσπάθειες μας ανακούφισης που ακολούθησαν τον μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στην Ιαπωνία παρείχε 13 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και προμήθειες ανακούφισης. Επιπρόσθετα, περισσότεροι από 31.000 εθελοντές που επιχορηγήθηκαν από την Εκκλησία, έδωσαν περισσότερες από 600.000 ώρες υπηρεσίας. Η ανθρωπιστική βοήθεια μας στα θύματα του τυφώνα Σάντυ στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες περιελάμβανε μεγάλες δωρεές από πολλές πηγές, συν περίπου 300.000 ώρες υπηρεσίας σε προσπάθειες καθαρισμού από περίπου 28.000 μέλη της Εκκλησίας. Ανάμεσα σε πολλά άλλα παραδείγματα του περασμένου έτους, παρείχαμε 136.000 κιλά ρούχα και παπούτσια για τους πρόσφυγες στο έθνος Τσαντ της Αφρικής. Κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα έχουμε βοηθήσει περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε 179 χώρες 6 . Αληθινά, οι άνθρωποι που ονομάζονται «μορμόνοι» ξέρουν πώς να δίνουν στους φτωχούς και σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

  Στην τελευταία Του βιβλική διδασκαλία, ο Σωτήρας μας είπε στους οπαδούς Του να μεταφέρουν τις διδαχές Του σε όλα τα έθνη και όλους τους ανθρώπους. Από την αρχή της Αποκατάστασης, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει επιδιώξει να ακολουθεί αυτήν τη διδασκαλία. Ακόμα και όταν ήμασταν μια φτωχή και αγωνιζόμενη νέα εκκλησία μόνο με μερικές εκατοντάδες μέλη, οι πρώτοι ηγέτες μας έστελναν ιεραπόστολους πέρα από τους ωκεανούς, ανατολικά και δυτικά. Ως λαός, έχουμε συνεχίσει να διδάσκουμε χριστιανικά μηνύματα μέχρις ότου σήμερα το μοναδικό ιεραποστολικό πρόγραμμα μας έχει περισσότερους από 60.000 ιεραποστόλους πλήρους απασχόλησης, συν χιλιάδες οι οποίοι υπηρετούν μερική απασχόληση. Έχουμε ιεραπόστολους σε παραπάνω από 150 χώρες και επικράτειες παγκοσμίως.

  Στο τέλος της μεγάλης επί του όρους ομιλίας Του, ο Ιησούς δίδαξε: «Να είστε, λοιπόν, εσείς τέλειοι, όπως ο Πατέρα σας στους ουρανούς, είναι τέλειος» (Κατά Ματθαίον 5:48). Ο σκοπός αυτής της διδασκαλίας και ο σκοπός του να ακολουθούμε τον Σωτήρα μας είναι να έρθουμε στον Πατέρα, στον οποίον αναφέρεται ο Σωτήρας μας ως: «Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας» (Κατά Ιωάννην 20:17).

  Από μια σύγχρονη αποκάλυψη, μοναδική στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, ξέρουμε ότι η εντολή να επιζητούμε τελειότητα είναι μέρος του σχεδίου σωτηρίας του Θεού Πατέρα για τα παιδιά του. Υπό αυτό το σχέδιο, είμαστε όλοι κληρονόμοι των επουράνιων γονέων μας. «Είμαστε παιδιά τού Θεού», ο Απόστολος Παύλος δίδαξε: «Και αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι∙ κληρονόμοι μεν του Χριστού, συγκληρονόμοι δε τού Χριστού» (Προς Ρωμαίους 8:16–17). Αυτό σημαίνει, όπως μας ειπώθηκε στην Καινή Διαθήκη, ότι είμαστε «κληρονόμοι… της αιώνιας ζωής» (Προς Τίτον 3:7) και ότι αν ερχόμαστε στον Πατέρα, πρέπει να «κληρονομήσ[ουμε] τα πάντα» (Αποκάλυψη 21:7) --όλα όσα έχει-- μια έννοια που το θνητό μυαλό δυσκολεύεται να κατανοήσει. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε ότι το να πετύχουμε αυτόν τον τελικό προορισμό στην αιωνιότητα είναι δυνατόν μόνο αν ακολουθούμε τον Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, ο οποίος δίδαξε: «Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού» (Κατά Ιωάννην 14:6). Αναζητούμε να Τον ακολουθούμε και να γίνουμε περισσότερο σαν κι Αυτόν, εδώ και στον μελλοντικό κόσμο. Αυτό τραγουδάμε στην τελική στροφή του ύμνου μας «Ελάτ’ ακολουθήστε με»:

  Πρέπει το μονοπάτι Του

  ν’ ακολουθήσουμε εμπρός

  κι όποια κι αν είν’ η μοίρα μας,

  μαζί μ’ Αυτόν αδιάκοπα…

  Θρόνους μα και βασίλεια

  θα έχουμε κληρονομιά.

  Τα λόγι’ αν υπακούσουμε:

  Ελάτ’ ακολουθήστε με 7 .

  Καταθέτω μαρτυρία για τον Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, του οποίου τις διδασκαλίες και το παράδειγμα επιζητούμε να ακολουθούμε. Προσκαλεί όλους μας που είμαστε φορτωμένοι να έλθουμε σε Εκείνον, να μάθουμε από Αυτόν, να Τον ακολουθούμε και έτσι να βρούμε ανάπαυση στην ψυχή μας (βλέπε Κατά Ματθαίον 4:19, 11:28). Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια του μηνύματος Του και για τη θεία αποστολή και εξουσία της αποκατεστημένης Εκκλησίας Του στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.