Generální konference
  Když se znovu setkáváme
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Když se znovu setkáváme

  Modlím se o to, abychom byli naplněni Duchem Páně, zatímco budeme naslouchat dnešním a zítřejším poselstvím, a abychom se dozvěděli to, co by Pán chtěl, abychom věděli.

  Bratři a sestry, s radostí vás vítám na 181. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

  Na této konferenci je tomu 48 let – jen si to pomyslete – 48 let od doby, kdy mě president David O. McKay povolal do Kvora Dvanácti apoštolů. Stalo se to v říjnu 1963. Zdá se neuvěřitelné, kolik let od té doby uplynulo.

  Když jsme zaneprázdněni, připadá nám, že čas utíká až moc rychle, a uplynulých šest měsíců pro mě nebylo výjimkou. Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto období pro mě byla příležitost znovuzasvětit 1. května chrám Atlanta v Georgii. Doprovázeli mě při tom starší a sestra Ballardovi, starší a sestra Gonzálesovi a starší a sestra Walkerovi.

  Během kulturního představení nazvaného „Jižní světla“, které se konalo večer před znovuzasvěcením, jsme sledovali vystoupení 2 700 mladých mužů a žen z celého chrámového okrsku. Bylo to jedno z nejlepších představení, jaká jsem kdy viděl, a publikum bylo několikrát na nohou a tleskalo vestoje.

  Následující den byl chrám ve dvou zasedáních znovuzasvěcen a Duch Páně byl s námi v hojnosti.

  V druhé polovině srpna president Henry B. Eyring zasvětil chrám San Salvador v Salvadoru. Doprovázeli ho sestra Eyringová, starší a sestra Christoffersonovi, starší a sestra Walkerovi, sestra Silvia H. Allredová z generálního předsednictva Pomocného sdružení a její manžel Jeffry. President Eyring řekl, že to byla velmi duchovní událost.

  Ke konci letošního roku president Dieter F. Uchtdorf a sestra Uchtdorfová odcestují s ostatními generálními autoritami do Quetzaltenanga v Guatemale, kde president Uchtdorf zasvětí tamější chrám.

  Budování chrámů pokračuje bez přerušení dál, bratři a sestry. Dnes mám tu výsadu oznámit několik nových chrámů.

  Nejprve bych ale rád podotkl, že žádná budova, kterou Církev postaví, není důležitější než chrám. Chrámy jsou místem, kde jsou pečetěny rodinné vztahy, aby mohly trvat po celé věčnosti. Jsme vděčni za všechny chrámy po celém světě a za požehnání, která představují v životě našich členů.

  Na konci loňského roku byl Provo Tabernacle v okrese Utah vážně poškozen rozsáhlým požárem. Po této úžasné budově, ke které měly láskyplný vztah celé generace Svatých posledních dnů, zbyly jen vnější zdi. Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli ji znovu vybudovat, zachovat a zrekonstruovat exteriér, a vytvořit z této stavby druhý chrám Církve ve městě Provo. Stávající chrám Provo je jedním z nejvytíženějších chrámů v Církvi, a tak druhý chrám vyhoví potřebám rostoucího počtu věrných členů Církve z Prova a z okolních obcí, kteří chrám navštěvují.

  Jsem také rád, že mohu oznámit stavbu nových chrámů v těchto místech: Barranquilla v Kolumbii; Durban v Jihoafrické republice; Kinshasa v Demokratické republice Kongo a Star Valley ve Wyomingu. Kromě toho se chystáme vybudovat chrám v Paříži ve Francii.

  Podrobné informace o těchto chrámech budou poskytnuty později, jakmile bude získán stavební pozemek a další nezbytná povolení.

  Na minulé konferenci jsem mluvil o tom, jak se nám stále více daří stavět chrámy blíže našim členům. I když jsou chrámy dostupné mnoha členům v Církvi, jsou přesto ve světě oblasti, kde jsou chrámy od našich členů tak daleko, že si cestu do chrámu nemohou dovolit. Kvůli tomu pak nemohou přijmout ona posvátná a věčná požehnání, která chrámy poskytují. Abychom v této záležitosti nějak pomohli, je nyní k dispozici takzvaný Všeobecný fond pomoci pro návštěvníky chrámu. Tento fond umožňuje, aby ti, kteří by jinak nebyli schopni se do chrámu dostat, a přesto po této příležitosti již dlouho touží, získali prostředky pro jednorázovou návštěvu chrámu. Každý, kdo si přeje do tohoto fondu přispět, může jednoduše napsat daný účel a částku na běžnou poukázku pro příspěvky, kterou každý měsíc odevzdává biskupovi.

  Bratři a sestry, modlím se o to, abychom byli naplněni Duchem Páně, zatímco budeme naslouchat dnešním a zítřejším poselstvím, a abychom se dozvěděli to, co by Pán chtěl, abychom věděli. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.