2010-2017
  De eeuwige zegeningen van het huwelijk
  Footnotes
  Theme

  De eeuwige zegeningen van het huwelijk

  De tempelverzegeling krijgt meer betekenis naarmate we ouder worden. Zij zal u helpen om naar elkaar toe te groeien en meer vervulling in dit sterfelijke leven te vinden.

  Die prachtige boodschap van dit magnifieke koor omschrijft, denk ik, het levenspatroon van zovelen van ons: ‘Ik wil graag als Jezus worden’.

  Op 16 juli 1953 knielden mijn geliefde Jeanene en ik als jong echtpaar neer aan een altaar in de Mantitempel. President Lewis R. Anderson gebruikte het verzegelingsgezag en verklaarde ons tot man en vrouw voor tijd en alle eeuwigheid. Woorden schieten mij tekort om de vrede en gemoedsrust te beschrijven die ik voel door de kennis dat als ik waardig blijf leven, ik voor eeuwig bij mijn geliefde Jeanene en onze kinderen kan zijn, vanwege die heilige verordening die met het juiste priesterschapsgezag in een huis des Heren is verricht.

  Onze zeven kinderen zijn door de heilige verordeningen van de tempel aan ons verbonden. Mijn geliefde vrouw, Jeanene, en twee van onze kinderen zijn aan de andere kant van de sluier. Zij vormen voor ieder achtergebleven lid van ons gezin een krachtige motivatie om zo te leven dat we samen alle in de tempel beloofde eeuwige zegeningen ontvangen.

  Twee onmisbare pilaren in het heilsplan van onze Vader in de hemel zijn het huwelijk en het gezin. Het verheven belang van beide blijkt duidelijk uit Satans meedogenloze inspanningen om het gezin te versplinteren en het belang van de tempelverordeningen die het gezin voor eeuwig samensmeden te ondermijnen. De tempelverzegeling krijgt meer betekenis naarmate we ouder worden. Zij zal u helpen om naar elkaar toe te groeien en meer vervulling in dit sterfelijke leven te vinden.

  Op een keer leerde ik een belangrijke les van mijn vrouw. Ik was veel op reis voor mijn beroep. Ik was eens bijna twee weken weggeweest en kwam op zaterdagochtend thuis. Ik had nog vier uur voordat ik naar een andere vergadering moest. Ik zag dat onze kleine wasmachine het had begeven en dat mijn vrouw de was met de hand deed. Ik begon de machine te repareren.

  Jeanene kwam erbij staan en zei: ‘Rich, wat ben je aan het doen?’

  Ik zei: ‘Ik maak de wasmachine, zodat je dat niet met de hand hoeft te doen.’

  Ze zei: ‘Nee, ga met de kinderen spelen.’

  Ik zei: ‘Spelen met de kinderen komt nog wel. Ik wil jou helpen.’

  Toen zei ze: ‘Richard, ga alsjeblieft met de kinderen spelen.’

  Toen ze me zo gebiedend toesprak, voldeed ik aan haar verzoek.

  Ik had een geweldige tijd met onze kinderen. We zaten achter elkaar aan en rolden door de herfstbladeren. Later ging ik naar de vergadering. Ik zou dat voorval vermoedelijk zijn vergeten als ze me niet een les had willen leren.

  De volgende ochtend werd ik rond een uur of vier gewekt door twee armpjes om mijn nek, een kus op mijn wang en de volgende onvergetelijke woorden in mijn oor: ‘Pap, ik hou van je, je bent mijn beste vriend.’

  Als u dergelijke ervaringen in uw gezin hebt, heeft u een van de grootste vreugden van het leven.

  Als je een jonge man van huwbare leeftijd bent en niet getrouwd, verdoe je tijd dan niet met nutteloze bezigheden.Ga verder met je leven en richt je op een huwelijk. Lummel niet maar wat rond in deze periode van je leven. Jonge mannen, vervul een goede zending. Daarna is je hoogste prioriteit het vinden van een waardige, eeuwige partner. En als je belangstelling krijgt voor een jonge vrouw, toon haar dan dat je uitzonderlijk bent en de moeite waard om beter te leren kennen. Neem haar mee naar plekjes die de moeite waard zijn. Wees inventief. Als je een geweldige vrouw wilt, zal zij je moeten zien als een geweldige man en toekomstige echtgenoot.

  Als je iemand hebt gevonden, kun je een buitengewoon plezierige verkeringstijd en een prachtig huwelijk hebben en oneindig gelukkig zijn door je aan de normen te houden die de Heer heeft gesteld.

  Als u gehuwd bent, bent u dan geestelijk en lichamelijk trouw aan uw partner? Bent u uw huwelijksverbonden trouw en hebt u nooit een gesprek met iemand waarvan u niet wilt dat uw partner het hoort? Bent u aardig voor uw partner en kinderen, en steunt u hen?

  Broeders, leidt u uw gezin in gezinsactiviteiten, zoals schriftstudie, gezinsgebed en gezinsavond, of moet uw vrouw de leegte invullen die bij u thuis door uw gebrek aan aandacht ontstaat? Zegt u uw vrouw vaak hoeveel u van haar houdt? Dat zal haar heel gelukkig maken. Mannen tegen wie ik dat zei, heb ik horen zeggen: ‘Ach, dat weet ze wel.’ U moet het haar vertellen. Een vrouw groeit erdoor en voelt zich er rijkelijk door gezegend. Spreek uw dankbaarheid uit voor wat uw partner voor u doet. Uit die liefde en dankbaarheid vaak. Dat maakt het leven namelijk veel rijker, aangenamer en zinvoller. Houd die natuurlijke uitingen van liefde niet voor u. En het effect is een stuk groter als u haar bij die woorden in uw armen neemt.

  Ik heb van mijn vrouw geleerd hoe belangrijk liefdevolle uitingen zijn. In het begin van ons huwelijk deed ik vaak mijn Schriften open om in een vergadering een boodschap te brengen en trof dan tussen de bladzijden een briefje aan van Jeanene, met lieve, bemoedigende woorden. Soms waren ze zo lief dat ik bijna geen woord kon uitbrengen. Die waardevolle briefjes van een liefhebbende echtgenote waren en zijn een kostbare schat van troost en inspiratie.

  Ik begon hetzelfde bij haar te doen, zonder dat ik wist hoeveel het voor haar betekende. We zaten op een keer krap en ik had geen geld om voor haar een valentijnskaart te kopen. Daarom besloot ik een waterverfschilderij op de deur van de koelkast te schilderen.Ik deed het zo goed mogelijk, maar ik beging één fout. Het was emailleverf in plaats van waterverf. Ze heeft nooit geprobeerd de permanente verf van de koelkast te verwijderen.

  Ook heb ik een keer op die kleine papieren rondjes die je krijgt als je gaten in een vel papier ponst de nummers 1 t/m 100 geschreven. En op de achterkant heb ik haar een briefje geschreven, één woord per rondje. Daarna heb ik ze alle honderd in een envelop gedaan. Ik dacht dat ze dat wel leuk zou vinden.

  Na haar overlijden zag ik aan haar persoonlijke spullen hoezeer ze de simpele boodschappen die we elkaar gaven, had gewaardeerd. Ik zag dat ze al die rondjes zorgvuldig op een vel papier had geplakt. Ze had mijn briefjes niet alleen bewaard, maar er een plastic hoesje omheen gedaan alsof ze een kostbaar kleinood waren. Er is er maar één die ze niet bij de andere bewaarde. Dat briefje zit nog steeds achter het glas van onze keukenklok. Er staat op: ‘Jeanene, het is tijd om je te zeggen dat ik van je houd.’ Het blijft daar en herinnert mij aan die uitzonderlijke dochter van onze Vader in de hemel.

  Terugkijkend op ons leven samen, besef ik hoe gezegend we waren. We hebben nooit onenigheid gehad of lelijke dingen tegen elkaar gezegd. Nu besef ik dat die zegen aan haar te danken was. Het kwam door haar gewilligheid om te geven, te delen en nooit aan zichzelf te denken. In ons latere leven samen heb ik geprobeerd haar voorbeeld te volgen. Ik geef echtparen in overweging om hetzelfde te doen.

  Zuivere liefde is een weergaloze kracht ten goede. Rechtschapen liefde is het fundament van een geslaagd huwelijk. Zij is de leidende kracht achter tevreden, goed ontwikkelde kinderen. Wie kan de rechtschapen invloed van de liefde van een moeder werkelijk peilen? Welke blijvende vruchten leveren de waarheidszaden op die een moeder zorgvuldig zaait en liefdevol opkweekt in de vruchtbare grond van het ontvankelijke verstand en hart van een kind? Als moeder hebt u goddelijke instincten gekregen om de bijzondere behoeften en unieke capaciteiten van uw kind aan te voelen. Samen met uw echtgenoot kunt u die eigenschappen verzorgen, versterken en tot bloei laten komen.

  Het is erg lonend om getrouwd te zijn. Het huwelijk is geweldig. Na verloop van tijd gaat u hetzelfde denken, hebt u dezelfde ideeën en indrukken. U maakt tijden door van uitzonderlijk geluk, tijden van beproevingen, en ellendige tijden, maar de Heer leidt u samen door al die groeimomenten heen.

  Op een nacht werd ons zoontje, Richard, dat een hartprobleem had, wakker. We hoorden hem allebei. Normaliter stond mijn vrouw altijd op om een huilende baby te verzorgen, maar deze keer zei ik: ‘Ik ga wel naar hem toe.’

  Als hij begon te huilen, bonkte zijn hartje door zijn ziekte ongewoon snel. Hij gaf dan over en maakte zijn bedje vuil. Die nacht hield ik hem stevig tegen me aan om zijn bonkende hartje en gekrijs tot bedaren te brengen, terwijl ik hem van andere kleertjes en schone lakens voorzag. Ik hield hem vast tot hij in slaap viel. Ik wist toen nog niet dat hij enkele maanden later zou overlijden. Ik zal nooit vergeten dat ik hem in het midden van de nacht in mijn armen heb gehouden.

  De dag dat hij stierf, zal ik nooit vergeten. Toen Jeanene en ik bij het ziekenhuis wegreden, zetten we de auto aan de kant van de weg. Ik omhelsde haar. We waren allebei in tranen, maar beseften dat hij in het volgende leven weer bij ons zou zijn, vanwege de verbonden die we in de tempel hadden gesloten. Dat maakte zijn dood enigszins draaglijker.

  Ik heb door Jeanenes vriendelijkheid zoveel waardevols geleerd. Ik was onvolwassen en zij was gedisciplineerd en geestelijk ingesteld. Het huwelijk schept een ideale situatie, waarin elke neiging tot zelfzucht of egocentrisch gedrag kan worden overwonnen. Ik denk dat het advies om vroeg te trouwen onder andere is bedoeld om de vorming van onhebbelijke, moeilijk te veranderen, karaktereigenschappen tegen te gaan.

  Ik heb te doen met de man die er nog niet voor gekozen heeft een eeuwige metgezellin te zoeken, en mijn hart huilt voor de zusters die niet in de gelegenheid waren om te trouwen. Sommigen van u voelen zich wellicht eenzaam en ondergewaardeerd, en weten niet hoe de zegeningen van een huwelijk en een gezin hen ooit ten deel kunnen vallen. Bij de Heer is alles mogelijk, en Hij komt zijn beloften na die Hij zijn profeten laat verkondigen. De eeuwigheid duurt lang. Heb vertrouwen in die beloften en wees ze waardig, zodat de Heer ze op zijn tijd in uw leven kan vervullen. U zult iedere beloofde zegen die u waardig bent zeker ontvangen.

  Neem me niet kwalijk dat ik over mijn dierbare vrouw, Jeanene, spreek, maar we zijn een eeuwig gezin. Ze was altijd vrolijk en gelukkig, en dat kwam vaak door de hulp die ze anderen gaf. Zelfs toen ze erg ziek was, vroeg ze haar Vader in de hemel in haar ochtendgebed haar naar iemand te leiden die haar hulp kon gebruiken. Dat oprechte gebed werd keer op keer verhoord. De lasten van velen zijn lichter gemaakt, hun leven verlicht. Ze werd voortdurend gezegend als instrument in de handen van de Heer.

  Ik weet wat het betekent om een dochter van onze Vader in de hemel lief te hebben die met deugd en toewijding heeft geleefd, in de volle vrouwelijke pracht van haar rechtschapen vrouw-zijn. Ik weet zeker dat wanneer ik haar later aan die kant van de sluier weerzie, we zullen merken dat we elkaar zelfs nog meer zijn gaan liefhebben. We waarderen elkaar dan nog meer door deze tijd die we gescheiden door de sluier hebben doorgebracht. In de naam van Jezus Christus. Amen.