Nu we elkaar weerzien
  Footnotes

  Nu we elkaar weerzien

  Een zending is een priesterschapsplicht — een verplichting aan de Heer, die ons zo veel heeft gegeven.

  Geliefde broeders en zusters, wij heten u welkom bij de algemene conferentie, die via diverse media over de hele wereld te horen en te zien is. Wij spreken onze dank uit jegens allen die bij de complexe logistieke organisatie van deze geweldige onderneming betrokken zijn.

  Sinds de afgelopen aprilconferentie is het werk van de Heer ongehinderd voortgegaan. Ik heb het voorrecht gehad om vier nieuwe tempels in te wijden. Vergezeld van mijn raadgevers en andere algemene autoriteiten, ben ik afgereisd naar Gila Valley (Arizona, VS), naar Vancouver (British Columbia, Canada), naar Cebu City in de Filipijnen, en naar Kiev (Oekraïne). De tempels op al die locaties zijn buitengewoon prachtig. Stuk voor stuk zijn ze een zegen voor onze leden en een goede invloed voor mensen die geen lid van onze kerk zijn.

  De dag voor iedere tempelinwijding mochten we genieten van een culturele avond, met uitvoeringen van onze jonge mensen en sommige van onze minder jonge mensen. Die festiviteiten vonden doorgaans in grote stadions plaats, hoewel we in Kiev in een schitterend paleis bijeenkwamen. De vieringen gingen met dans, zang en muziek gepaard, en de decors waren prachtig. Ik spreek mijn lof en liefde uit voor alle betrokkenen.

  Elke tempelinwijding was een geestelijk feest. We hebben bij elke gelegenheid de Geest van de Heer gevoeld.

  Volgende maand wijden we de Laietempel op Hawaï, een van onze oudste tempels, opnieuw in. Hij heeft in de afgelopen maanden een grondige renovatie ondergaan. We zien naar die heilige gelegenheid uit.

  We blijven tempels bouwen. Met genoegen kondig ik vanmorgen aan dat er grond wordt aangekocht voor de bouw van vijf nieuwe tempels op de volgende locaties: Lissabon (Portugal), Indianapolis (Indiana, VS), Urdaneta (Filipijnen), Hartford (Connecticut, VS) en Tijuana (Mexico).

  De verordeningen in onze tempels zijn van essentieel belang voor ons heil en het heil van onze overleden dierbaren. Laten we getrouw de tempels blijven bezoeken, die steeds dichter bij onze leden gebouwd worden.

  Voordat we gaan luisteren naar onze sprekers vanochtend, wil ik enkele woorden spreken over iets wat mij na aan het hart ligt en wat onze onverdeelde aandacht verdient. Ik doel op het zendingswerk.

  Eerst spreek ik tot de jongemannen met het Aäronisch priesterschap en de jongemannen die ouderling worden, en herhaal de boodschap van eerdere profeten: iedere waardige jongeman die daartoe in staat is, dient zich op een zending voor te bereiden. Een zending is een priesterschapsplicht — een verplichting aan de Heer, die ons zo veel heeft gegeven. Jongemannen, ik spoor jullie aan om je op een voltijdzending voor te bereiden. Blijf rein en zuiver en waardig om de Heer te vertegenwoordigen. Zorg dat je gezond en sterk blijft. Bestudeer de Schriften. Neem deel aan het seminarie of instituut waar dat mogelijk is. Raak vertrouwd met de handleiding voor zendingswerk, Predik mijn evangelie.

  Nu enkele woorden tot de jonge zusters. Hoewel jullie niet dezelfde priesterschapsplicht hebben als de jongemannen om een voltijdzending te vervullen, is jullie bijdrage in het zendingsveld waardevol en van harte welkom.

  En nu richt ik mij tot de oudere broeders en zusters: we hebben behoefte aan veel meer zendingsechtparen. Tot de getrouwe echtparen die nu in het veld actief zijn of dat zijn geweest zeg ik: dank u wel voor uw geloof en uw toewijding aan het evangelie van Jezus Christus. U dient bereidwillig en getrouw, en brengt veel goeds tot stand.

  U die nog niet de fase in uw leven hebt bereikt dat u als echtpaar op zending kunt gaan, spoor ik aan om u nu al voor te bereiden op de dag dat die mogelijkheid zich voordoet. Als uw omstandigheden dat toelaten, als u pensioengerechtigd en gezond genoeg bent, stel u dan beschikbaar voor een voltijdzending. U krijgt niet zo vaak de kans in uw leven om de fijne geest en voldoening te ervaren door samen voltijd in dienst van de Meester werkzaam te zijn.

  Welnu, broeders en zusters, ik bid dat u op de Geest van de Heer bent afgestemd nu we de komende twee dagen naar zijn dienstknechten luisteren. Om die zegen bid ik voor ons allen. In de naam van Jezus Christus. Amen.