Патриарсите: кои били те и защо това е важно


„Патриарсите: кои били те и защо това е важно“, За укрепването на младежите, фев. 2022 г.

Месечно послание от За укрепването на младежите, февруари 2022 г.

Битие 11–50

Патриарсите

Кои били те и защо това е важно

Може би сте чували за Авраам, Исаак и Яков. Често четем за тях в Книгата на Мормон и със сигурност ще научите още за тях, докато изучавате Стария завет тази година. Щом им се обръща такова голямо внимание, значи те трябва да са доста важни, нали? Може би се питате: „Защо трима мъже, живели преди хиляди години, имат такова значение днес?“. Е, ключът към този отговор се крие във вечните завети, които те сключили с Бог и обещаните благословии, които получили от Него.

Авраам

Изображение

Илюстрации от Джаром Фогел

Авраам бил велик пророк. Той бил праведен и се подчинявал на Божиите заповеди.

Авраам бил кръстен, получил свещеничеството и бил запечатан към съпругата си, Сара, за вечността.

Бог сключил завет с Авраам, че потомството му щяло да бъде голямо и щяло да получи същите благословии като неговите.

Те щели да отнесат пълнотата на Евангелието на Исус Христос на народите по земята.

Исаак

Изображение

Исаак бил син на Авраам и Сара.

Бог заповядал на Авраам да жертва Исаак. Авраам обичал Исаак, но избрал да се подчини на Бог. Точно преди Авраам да принесе Исаак в жертва, един ангел го спрял. Готовността на Авраам и Исаак да се подчиняват на Бог символизира Единението на Божия Единороден Син.

На Исаак били обещани същите благословии като тези на Авраам.

Яков

Изображение

Точно както своите баща и дядо, Яков бил верен на Бог.

Благодарение на неговата вярност, Господ променил името на Яков на Израил, което означава „човек, който надделява с Бог“ или „позволява на Бог да надделява“ (вж. Bible Dictionary (в изданието на Писанията за светии от последните дни на английски), „Israel“).

Яков имал 12 синове. Те и техните семейства станали известни като израилевите племена.

Заветът, който Бог сключил с Авраам, бил препотвърден с Яков и неговите деца.

Патриарсите и вие

Като членове на Църквата, вие сте част от потомството на Авраам, Исаак и Яков. Заветите, които те са сключили с Бог, важат и за вас!

Вие имате благословията и отговорността да свидетелствате за Спасителя и да споделяте Евангелието.

Също така сте призовани да каните всички хора да сключват и спазват завети и да получават свещенически обреди. Президент Ръсел М. Нелсън казва, че всичко тава е част от събирането на Израил, което „е най-важното нещо, случващо се на земята днес“ („Смели воини на Израил“, (духовно послание за младежи по света, 3 юни 2018 г.), с. 8, ChurchofJesusChrist.org).