Friend
Žalmy učia o Ježišovi Kristovi


„Žalmy učia o Ježišovi Kristovi“, mesačné posolstvo časopisu Friend, august 2022

„Žalmy učia o Ježišovi Kristovi“

Mesačné posolstvo časopisu Friend, august 2022

Žalmy učia o Ježišovi Kristovi

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Žalmy sú posvätné piesne. Ľudia v Biblii napísali žalmy, aby uctievali Boha. Veľa žalmov učí o Ježišovi Kristovi. Tu je niečo z toho, čo niektoré žalmy z Biblie učia.

Obrázok

Milujem Pána. On je moja skala a moja sila. Budem Mu dôverovať. Budem Ho uctievať.

Obrázok

Pán je môj Pastier. Vedie ma na zelené pastviny. Vedie ma k pokojným vodám. Nebudem sa báť.

Obrázok

Pán je mojím svetlom. Nebudem mať strach. Budem mať odvahu. On posilní moje srdce.

Obrázok

Milujem Ježiša Krista a On miluje mňa. Môžem Ho uctievať, keď sa o Ňom učím a spievam.

Maľovanka

Pán je môj Pastier

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Ako cítite Ježišovu lásku?