Friend
Eliáš a tichý šelest


„Eliáš a tichý šelest“, Mesačné posolstvo časopisu Friend, júl 2022

„Eliáš a tichý šelest“

Mesačné posolstvo časopisu Friend, júl 2022

Eliáš a tichý šelest

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Eliáš bol prorok. Chcel počuť Boží hlas. Vyšiel na vrch, aby lepšie počul Boží hlas.

Obrázok

Fúkal silný vietor. Bol taký silný, že lámal kamene. Vietor bol hlasný. Ale nebol Božím hlasom.

Obrázok

Ďalej nasledovalo zemetrasenie. Zem sa triasla. Prišiel tiež oheň. Šľahali z neho veľké plamene. Ale zemetrasenie a oheň neboli Božím hlasom.

Obrázok

Potom nastalo ticho. Eliáš počul Boží hlas. Bol ako tichý šelest. Ale bol jasný.

Obrázok

Môžem počuť Boží hlas počúvaním Ducha Svätého. Hovorí ku mne tichými a jednoduchými spôsobmi.

Maľovanka

Môžem cítiť Ducha Svätého

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Čo vám pomáha cítiť Ducha Svätého?