Friend
Rút a Noémi


„Rút a Noémi“, Mesačné posolstvo časopisu Friend, jún 2022

Rút a Noémi

Mesačné posolstvo časopisu Friend, jún 2022

Rút a Noémi

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Kvôli hladu prišla Noémi so svojou rodinou do novej krajiny. Stretli mladú ženu, ktorá sa volala Rút. Rút sa vydala za Noéminho syna.

Obrázok

Potom manžel Rút zomrel. Rút bola veľmi smutná.

Obrázok

Noémi bola tiež veľmi smutná. Už nemala žiadnu rodinu, ktorá by sa o ňu mohla postarať. Rozhodla sa teda vrátiť do krajiny, z ktorej pochádzala.

Obrázok

Noémi povedala Rút, aby sa vrátila k svojej rodine. Rút však mala Noémi veľmi rada. Sľúbila, že pôjde spolu s Noémi a postará sa o ňu.

Obrázok

Rút a Noémi boli chudobné. Rút teda tvrdo pracovala, aby pre nich zabezpečila jedlo.

Obrázok

Jedného dňa muž menom Bóaz zbadal Rút, ako na jednom z jeho polí zbiera zvyšky obilia.

Obrázok

Bóaz bol láskavý človek. Svojim robotníkom povedal, aby pre Rút nechali nejaké jedlo navyše.

Obrázok

Rút a Bóaz sa neskôr vzali. Potom mali chlapčeka. Noémi pomáhala tak, že sa o chlapčeka tiež starala.

Obrázok

Môžem pomáhať tak, že sa budem starať o druhých. Môžem byť láskavý k tým, ktorí to potrebujú.

Maľovanka

Môžem sa starať o druhých

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Ako môžeš pomôcť?