Friend
Mojžiš a manna


„Mojžiš a manna“, mesačné posolstvo časopisu Friend, apríl 2022

„Mojžiš a manna“

Mesačné posolstvo časopisu Friend, apríl 2022

Mojžiš a manna

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Mojžiš bol prorok. Viedol Boží ľud do zasľúbenej krajiny. Kráčali po mnoho dní.

Obrázok

Ľudia boli hladní. Nemali žiadne jedlo. A tak im Boh poslal jedlo z neba. Volalo sa manna.

Obrázok

Každé ráno ľudia pozbierali mannu, aby mohli jesť. Ale neostala čerstvá do druhého dňa. Na ďalší deň ju museli znovu pozbierať.

Obrázok

Manna nám pripomína Ježiša Krista. Boh poslal mannu, aby zachránil ľudí. Poslal tiež na zem Ježiša, aby nás spasil. Ježiša potrebujeme každý deň a rovnako tiež každý deň potrebujeme jedlo.

Obrázok

Budem nasledovať Ježiša. Dá mi silu a pomôže mi, aby som každý deň cítil Jeho lásku.

Maľovanka

Ježiša potrebujeme každý deň

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Ako pomáha Ježiš tebe?