Приятел
Моисей и манната


„Моисей и манната“, месечни послания от Приятел, април 2022 г.

„Моисей и манната“

Месечни послания от Приятел, април 2022 г.

Моисей и манната

Изображение

Илюстрации от Ейприл Стот

Моисей бил пророк. Той водил Божия народ към обетованата земя. Те вървели в продължение на много дни.

Изображение

Хората били гладни. Нямали храна. Бог им изпратил храна от небесата. Тя се наричала манна.

Изображение

Всяка сутрин хората събирали манна за храна. Но тя не оставала прясна през нощта. Трябвало да събират още на другия ден.

Изображение

Манната ни напомня за Исус Христос. Бог изпратил манна, за да спаси хората. Той изпратил и Исус на земята, за да ни спаси. Нуждаем се от Исус всеки ден така, както се нуждаем от храна всеки ден.

Изображение

Ще следвам Исус. Той ще ми дава сили и ще ми помага да усещам любовта Му всеки ден.

Страница за оцветяване

Нуждаем се от Исус всеки ден

Изображение

Щракнете върху картинката, за да я изтеглите.

Илюстрация от Ейприл Стот

Как ви помага Исус?