Friend
Jozef sa pripravuje na ťažké časy


„Jozef pripravený na ťažké časy“, Mesačné posolstvo časopisu Friend, marec 2022

„Jozef sa pripravuje na ťažké časy“

Mesačné posolstvo časopisu Friend, marec 2022

Jozef sa pripravuje na ťažké časy

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Jozef bol prorok. Žil v Egypte. Raz v noci mal faraón, egyptský kráľ, zvláštny sen. Spýtal sa Jozefa, čo ten sen znamená.

Obrázok

Boh pomohol Jozefovi pochopiť sen. Sedem rokov budú mať ľudia dostatok jedla. Potom sedem rokov nebudú mať dostatok. Jozef to povedal faraónovi.

Obrázok

Jozef povedal, že si teraz majú jedlo uschovať. Potom budú pripravení na ťažké časy. Faraón poveril Jozefa úschovou jedla. Jozef tvrdo pracoval.

Obrázok

Keď prišlo sedem rokov hladu, ľudia mali dostatok jedla. Dokonca sa mali dosť nato, aby sa podelili s druhými.

Obrázok

Teraz sa môžem pripraviť. S Božou pomocou dokážem prekonať ťažké časy!

Maľovanka

Nebeský Otec mi pomôže prekonať ťažké časy

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Kedy ti Nebeský Otec pomohol?