Friend
Abrahám a Sára


„Abrahám a Sára“, Mesačné posolstvo časopisu Friend, február 2022

„Abrahám a Sára“

Mesačné posolstvo časopisu Friend, február 2022

Abrahám a Sára

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Abrahám bol prorok. Boh uzavrel zmluvu s Abrahámom a jeho manželkou Sárou.

Obrázok

Boh sľúbil, že ich požehná. Povedal im, že budú mať deti. Abrahám a Sára sľúbili, že budú nasledovať Boha.

Obrázok

Abrahám a Sára dodržali svoj sľub. Dlho však nemali žiadne deti. Boli čím ďalej starší a starší.

Obrázok

Nakoniec, keď mal Abrahám 100 rokov a Sára 90, narodil sa im chlapček. Dali mu meno Izák. Vedeli, že ich Boh požehnal.

Obrázok

Môžem dôverovať Bohu. Niekedy požehnanie nepríde hneď. Ale Boh vždy dodrží Svoje sľuby.

Maľovanka

Môžem dôverovať Bohu

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Ako vám Nebeský Otec pomohol, keď ste mali strach, alebo ste boli smutní?