2022
Jeesus todisti totuudesta
Helmikuu 2022


Autan kuin Jeesus

Jeesus todisti totuudesta

Kuva
Jesus teaching others

Eräänä päivänä Jeesus kävi kaupungissa, jossa Hän kasvoi aikuiseksi. Hän puhui siellä ihmisille. Hän kertoi heille, että Hän on Vapahtaja.

Ihmiset eivät uskoneet Häntä. He olivat vihaisia. Mutta Jeesus tiesi, että se, mitä Hän sanoi, oli totta. Hän ei pelännyt. Hän todisti aina totuudesta.

Kuva
A photo of Ava Hatch

Tänä vuonna asetin tavoitteen lähettää hengellisen sanoman ja laulun ystävilleni ja serkuilleni. Se teki minun oloni ja heidän olonsa paremmaksi.

Ava H., 9, Utah, USA

Tulosta