Friend
Predtým, ako sme prišli na zem


„Predtým, ako sme prišli na zem“, Mesačné posolstvo časopisu Friend, január 2022

„Predtým, ako sme prišli na zem“

Mesačné posolstvo časopisu Friend, január 2022

Predtým, ako sme prišli na zem

Obrázok

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Predtým, ako sme sa narodili, sme žili v nebi s naším Nebeským Otcom. Učil nás o Svojom pláne šťastia.

Obrázok

Nebeský Otec povedal, že prídeme na zem, aby sme získali telá. Aby sme sa učili a rozhodovali sa. Niekedy budeme robiť chyby. Budeme potrebovať Spasiteľa.

Obrázok

Spasiteľ nám ukáže, ako máme žiť. A keď sa rozhodneme zle, budeme môcť činiť pokánie.

Obrázok

Ježiš odpovedal: „Tu som, pošli mňa.“ Nebeský Otec si Ho vybral za nášho Spasiteľa. Ježiš sľúbil, že príde na zem, aby nás spasil.

Obrázok

Môžem nasledovať Ježiša. Jedného dňa sa môžem vrátiť a žiť s Nebeským Otcom.

Maľovanka

Ja som dieťa Božie

Obrázok

Kliknite na obrázok, aby ste si ho stiahli.

Ilustrácie od Apryl Stottovej

Ako cítite lásku Nebeského Otca?