Cursuri practice, beneficii spirituale

Domnul a spus: „scopul Meu este să am grijă de sfinții Mei… dar trebuie făcut în felul Meu propriu” (Doctrină și legăminte 104:15, 16). Aceasta este o promisiune că Tatăl Ceresc va purta de grijă copiilor Săi pe măsură ce Îl urmează. Bizuirea pe forțele proprii nu înseamnă că putem face sau putem obține orice dorim. Noi credem că, dacă ne bizuim pe forțele proprii, prin puterea lui Hristos și prin efortul personal putem munci pentru a asigura cele necesare vieții din punct de vedere spiritual și practic. Mulți oameni pot ajunge să se bizuie mai mult pe forțele proprii. Inițiativa Bizuirea pe forțele proprii este un instrument în acest sens.

În cadrul inițiativei, o mare marte a muncii are loc în grupuri mici care combină principii spirituale cu îndemânări practice. Grupurile se concentrează asupra unuia dintre următoarele patru domenii: angajare, educație, finanțe personale sau începerea și dezvoltarea unei afaceri.

Gata să începi?

Dacă ești conducător, află mai multe.

Dacă ești coordonator de grup, află mai multe.

Dacă vrei să faci parte dintr-un grup, află mai multe.

Doisprezece principii privind bizuirea pe forțele proprii

 1. Exercită credința în Isus Hristos (D&L 104:15)
 2. Folosește timpul cu înțelepciune (Alma 34:32)
 3. Fii supus (D&L 130:20-21)
 4. Gestionează banii (D&L 104:78)
 5. Muncește: asumă-ți responsabilitatea (D&L 42:42; 2 Nefi 2:16, 26)
 6. Rezolvă problemele (Eter 2:18-19, 23; 3:1, 4)
 7. Deveniți una, lucrați împreună (Moise 7:18; D&L 104:15-17)
 8. Comunică: solicită și ascultă (D&L 8:2)
 9. Perseverează (Evrei 12:1; D&L 58:4);
 10. Caută să înveți și să dobândești mai multă educație (D&L 88:118-119)
 11. Concentrează-te asupra sarcinii, primește rânduieli (D&L 84:20; D&L 136:4; 1 Nefi 18:2-3)