Praktiske kurser, åndelige fordele

  Herren har sagt: »Det er min hensigt at sørge for mine hellige … Men det må nødvendigvis gøres på min egen måde« (L&P 104:15, 16). Det er et løfte om, at vor himmelske Fader vil sørge for sine børn, når de følger ham. Selvhjulpenhed betyder ikke, at vi kan gøre eller få alt det, som vi ønsker. Hvis vi er selvhjulpne, tror vi, at vi gennem Kristi kraft og gennem vores egen indsats kan arbejde på de åndelige og praktiske behov i vores liv. Mange kan blive mere selvhjulpne. Selvhjulpenhedsinitiativet er et redskab, der kan bruges til at hjælpe.

  I initiativet foregår meget af arbejdet i små grupper, der kombinerer åndelige principper med praktiske færdigheder. Grupper har fokus på et ud af fire områder: Beskæftigelse, uddannelse, privatøkonomi eller at starte og udvikle en virksomhed.

  Klar til at komme i gang?

  Lær mere, hvis du er leder.

  Lær mere, hvis du er formidler for en gruppe.

  Lær mere, hvis du ønsker at blive en del af en gruppe.

  Tolv principper for selvhjulpenhed

  1. Udøv tro på Jesus Kristus (L&P 104:15)
  2. Brug tiden fornuftigt (Alma 34:32)
  3. Vær lydig (L&P 130:20-21)
  4. Administrer penge (L&P 104:78)
  5. Arbejde: Tag ansvar (L&P 42:422 Nefi 2:16, 26)
  6. Løse problemer (Eter 2:18-19, 233:1, 4)
  7. Bliv ét, arbejd sammen (Moses 7:18L&P 104:15-17)
  8. Kommuniker: Anmod og lyt (L&P 8:2)
  9. Hold ud (Hebr 12:1; L&P 58:4)
  10. Vis retskaffenhed (Mosi 4:28; Job 27:5; TA 1:13)
  11. Søg viden og uddannelse (L&P 88:118-119)
  12. Fasthold fokus, modtag ordinancer (L&P 84:20L&P 136:41 Ne 18:2-3)