Tapahtumia varhaisten patriarkkojen ajalta. (Tässä jaksossa ei esitetä tapahtumien tarkkoja vuosilukuja, koska niistä ei ole varmuutta.)

eKr.

4000

Aadamin lankeemus

Henokin palvelutyö

Nooan palvelutyö; vedenpaisumus

Babylonin tornin rakentaminen; jerediläisten matka luvattuun maahan

Melkisedekin palvelutyö

Nooan kuolema

Abramin (Abrahamin) syntymä

Iisakin syntymä

Jaakobin syntymä

Joosefin syntymä

Joosefin myynti Egyptiin

Joosef faraon edessä

Jaakobin (Israelin) ja hänen perheensä matka Egyptiin

Jaakobin (Israelin) kuolema

Joosefin kuolema

Mooseksen syntymä

Mooses johdattaa Israelin lapset pois Egyptistä (exodus)

Mooseksen muuttaminen

Joosuan kuolema

Joosuan kuoltua alkaa tuomarien aikakausi; ensimmäinen tuomari on Otniel ja viimeinen Samuel; muiden tuomarien järjestyksestä ja hallituskausista ei ole varmuutta

Saulin voiteleminen kuninkaaksi

Tapahtumia Israelin jakautumattoman valtakunnan osalta

1095

Saulin hallituskauden alku

1063

Samuel voitelee Daavidin kuninkaaksi

1055

Daavidista tulee kuningas Hebronissa

1047

Daavidista tulee kuningas Jerusalemissa; profeetat Natan ja Gad

1015

Salomosta tulee koko Israelin kuningas

991

Temppeli valmistuu

975

Salomon kuolema; kymmenen pohjoista heimoa nousevat kapinaan hänen poikaansa Rehabeamia vastaan ja Israel jakautuu

Tapahtumia Israelin osalta

Tapahtumia Juudan osalta

Tapahtumia Mormonin kirjan historiassa

975

Jerobeam Israelin kuninkaana

949

Egyptin kuninkaan Sisakin ryöstöretki Jerusalemiin

875

Ahab hallitsee Samariassa pohjoista Israelia; profeetta Elia

851

Elisa tekee suuria ihmetekoja

792

Profeetta Aamos

790

Profeetat Joona ja Hoosea

740

Jesajan profetoiminen alkaa (Rooman perustaminen; Nabonassar Babylonian kuninkaana 747; Tiglatpileser Ⅲ Assyrian kuninkaana 747–734)

728

Hiskia Juudan kuninkaana (Salmanassar Ⅳ Assyrian kuninkaana)

721

Pohjoisen valtakunnan tuho; kymmenen heimon joutuminen pakkosiirtolaisuuteen; profeetta Miika

642

Profeetta Nahum

628

Profeetat Jeremia ja Sefanja

609

Profeetta Obadja; Daniel viedään vankina Babyloniaan (Ninive sortuu vuonna 606; Nebukadnessar Babylonian kuninkaana 604–561)

600

Lehi lähtee Jerusalemista

598

Profeetta Hesekiel Babyloniassa; profeetta Habakuk; Sidkia Juudan kuninkaana

588

Mulek lähtee Jerusalemista luvattuun maahan

588

Nefiläiset erkanevat lamanilaisista (588–570)

587

Nebukadnessar valloittaa Jerusalemin

Tapahtumia juutalaisten historiassa

Tapahtumia Mormonin kirjan historiassa

537

Kyyros antaa juutalaisille luvan palata Babyloniasta

520

Profeetat Haggai ja Sakarja

486

Ester

458

Esra saa luvan uudistuksiin

444

Nehemia nimitetään Juudan käskynhaltijaksi

432

Profeetta Malakia

400

Jarom saa levyt

360

Omni saa levyt

332

Aleksanteri Suuri valloittaa Syyrian ja Egyptin

323

Aleksanteri kuolee

277

Juutalaisten pyhien kirjoitusten kääntäminen kreikaksi (Septuaginta) alkaa

167

Makkabilainen Mattitja kapinoi Syyriaa vastaan

166

Juudas Makkabilaisesta tulee juutalaisten johtaja

165

Temppeli puhdistetaan ja pyhitetään uudestaan; sen muistoksi vietettävän juhlan, hanukan, vietto alkaa

161

Juudas Makkabilainen kuolee

148

Abinadi kärsii marttyyrikuoleman; Alma perustaa kirkon uudestaan nefiläisten keskuuteen

124

Benjaminin jäähyväispuhe nefiläisille

100

Alma nuorempi ja Moosian pojat aloittavat työnsä

91

Tuomarien hallituskausi alkaa nefiläisten keskuudessa

63

Pompeius valloittaa Jerusalemin, makkabilaisten hallinto Israelissa päättyy ja Rooman valtakausi alkaa

51

Kleopatra

41

Herodes ja Fasael hallitsevat yhdessä Juudean neljännesruhtinaina

37

Herodeksesta tulee Juudean kuningas

31

Actiumin meritaistelu; Augustus Rooman keisarina 31 eKr. – 14 jKr.

30

Kleopatra kuolee

17

Herodes rakentaa temppelin uudelleen

6

Samuel Lamanilainen profetoi Kristuksen syntymästä

Tapahtumia kristillisessä historiassa

Tapahtumia Mormonin kirjan historiassa

jKr.

jKr.

Jeesuksen Kristuksen syntymä

30

Kristuksen palvelutyö alkaa

33

Kristuksen ristiinnaulitseminen

33 tai 34

Ylösnoussut Kristus ilmestyy Amerikassa

35

Paavalin kääntyminen

45

Paavalin ensimmäinen lähetysmatka

58

Paavali lähetetään Roomaan

61

Apostolien tekojen kertomus päättyy

62

Rooman palo; Nero vainoaa kristittyjä

70

Kristityt pakenevat Pellaan; Jerusalemin piiritys ja valloitus

95

Domitianus vainoaa kristittyjä

385

Nefiläiskansakunta tuhoutuu

421

Moroni kätkee levyt