Er wordt niet van de leden verwacht dat zij vanwege deze herziene uitgave nieuwe Schriften aanschaffen.

  Play

  Aanpassingen

  Bij de voorbereiding van een nieuwe hoofddatabase, heeft de kerk de kans aangegrepen om de Schriften aan te passen. De aanpassingen worden niet als ingrijpend beschouwd en het Eerste Presidium heeft verklaard: ‘Er wordt niet van de leden verwacht dat zij vanwege deze herziene uitgave nieuwe Schriften aanschaffen.’

  Studiewijzers

  Ruim 99 procent van de aanpassingen is aangebracht in de studiewijzers. Fouten in kruisverwijzingen, datums en citaten zijn in de voetnoten en de Gids bij de Schriften gecorrigeerd. Historische en feitelijke informatie is verbeterd en bijgewerkt.

  Opmaak

  Door een aantal aanpassingen is de opmaak luchtiger en prettiger om te lezen. De Gids bij de Schriften is opgenomen in een aanhangsel. Daarin hebben de Chronologie, de Evangeliënharmonie en uittreksels van de Bijbelvertaling van Joseph Smith hun eigen afdelingen gekregen. De kaarten en foto’s zijn verbeterd. Hieronder staat gedetailleerde informatie over specifieke afdelingen:

   • Schrifttekst, opschriften en voetnoten

    Schriftteksten zijn afzonderlijk geplaatst, de korte inhoud van hoofdstukken is gestandaardiseerd en de voetnoten zijn aangepast.

    • Schrifttekst, opschriften en voetnoten

     Schriftteksten zijn afzonderlijk geplaatst, de korte inhoud van hoofdstukken is gestandaardiseerd en de voetnoten zijn aangepast.

   • Gids bij de Schriften

    De Gids bij de Schriften is opgenomen in een aanhangsel en de opmaak is aangepast om de hoofdlemma’s herkenbaarder te maken. Verwijzingen naar elk boek in de Schriften (Oude Testament, Nieuwe Testament, Boek van Mormon, Leer en Verbonden en Parel van grote waarde) zijn voor het gemak gescheiden.

    • Gids bij de Schriften

     De Gids bij de Schriften is opgenomen in een aanhangsel en de opmaak is aangepast om de hoofdlemma’s herkenbaarder te maken. Verwijzingen naar elk boek in de Schriften (Oude Testament, Nieuwe Testament, Boek van Mormon, Leer en Verbonden en Parel van grote waarde) zijn voor het gemak gescheiden.

   • Chronologie

    De Chronologie, met de bestaande inleiding, is uit de Gids bij de Schriften genomen en heeft voortaan een eigen plek in het aanhangsel zodat de lezer die makkelijker kan vinden. In de Gids bij de Schriften staat een kruisverwijzing naar de nieuwe plek.

    • Chronologie

     De Chronologie, met de bestaande inleiding, is uit de Gids bij de Schriften genomen en heeft voortaan een eigen plek in het aanhangsel zodat de lezer die makkelijker kan vinden. In de Gids bij de Schriften staat een kruisverwijzing naar de nieuwe plek.

   • Evangeliënharmonie

    De Evangeliënharmonie is een apart onderdeel in het aanhangsel geworden. Zij kreeg een nieuwe opmaak om gebruik te vergemakkelijken en is herzien om te beantwoorden aan recent wetenschappelijk onderzoek naar de volgorde van gebeurtenissen.

    • Evangeliënharmonie

     De Evangeliënharmonie is een apart onderdeel in het aanhangsel geworden. Zij kreeg een nieuwe opmaak om gebruik te vergemakkelijken en is herzien om te beantwoorden aan recent wetenschappelijk onderzoek naar de volgorde van gebeurtenissen.

   • Bijbelvertaling van Joseph Smith

    Het lettertype is vergroot voor meer leesgemak, er is een nieuwe inleiding toegevoegd en er zijn talrijke vermeldingen toegevoegd of aangepast.

    • Bijbelvertaling van Joseph Smith

     Het lettertype is vergroot voor meer leesgemak, er is een nieuwe inleiding toegevoegd en er zijn talrijke vermeldingen toegevoegd of aangepast.

   • Kaarten

    De kaarten zijn aangepast om de kwaliteit, nauwkeurigheid en evangeliestudie te verbeteren. Enkele aanpassingen aan de kaarten zijn: (1) de Bijbelkaarten zijn na de Evangeliënharmonie geplaatst; (2) het plaatsnamenregister is na de kaarten geplaatst; (3) sommige kaarten zijn uitvergroot en op afzonderlijke pagina’s geplaatst; en (4) fouten in locaties en plaatsnamen zijn verbeterd.

    • Kaarten

     De kaarten zijn aangepast om de kwaliteit, nauwkeurigheid en evangeliestudie te verbeteren. Enkele aanpassingen aan de kaarten zijn: (1) de Bijbelkaarten zijn na de Evangeliënharmonie geplaatst; (2) het plaatsnamenregister is na de kaarten geplaatst; (3) sommige kaarten zijn uitvergroot en op afzonderlijke pagina’s geplaatst; en (4) fouten in locaties en plaatsnamen zijn verbeterd.

   • Foto’s

    De foto’s zijn aangepast om de kwaliteit, nauwkeurigheid en evangeliestudie te verbeteren. Aanpassingen aan de foto’s zijn: (1) de uitleg bij een foto is specifiek op de foto afgestemd; (2) elke foto is staand op een aparte bladzijde geplaatst met daarbij de bijhorende beschrijving en uitleg; (3) de kwaliteit van de bestaande foto’s is verbeterd en soms is de foto vervangen door een betere, nauwkeuriger afbeelding; en (4) enkele fouten in de plaatsnamen zijn verbeterd.

    • Foto’s

     De foto’s zijn aangepast om de kwaliteit, nauwkeurigheid en evangeliestudie te verbeteren. Aanpassingen aan de foto’s zijn: (1) de uitleg bij een foto is specifiek op de foto afgestemd; (2) elke foto is staand op een aparte bladzijde geplaatst met daarbij de bijhorende beschrijving en uitleg; (3) de kwaliteit van de bestaande foto’s is verbeterd en soms is de foto vervangen door een betere, nauwkeuriger afbeelding; en (4) enkele fouten in de plaatsnamen zijn verbeterd.

  Leer en Verbonden en Parel van grote waarde

  Historisch onderzoek, dat grotendeels voor het project van de Joseph Smith Papers is verricht, heeft nieuwe informatie over vele afdelingen van de Leer en Verbonden naar boven gebracht. Er zijn onnauwkeurige feiten gecorrigeerd, in vele afdelingen is de datering preciezer geworden en in sommige gevallen is er historische context toegevoegd om de afdelingen begrijpbaarder te maken.

  Veelgestelde vragen

  Zijn er vorige uitgaven van de Leer en Verbonden aangepast?

  Er zijn korte opschriften gebruikt in de eerste gedrukte verzamelingen van Joseph Smiths openbaringen; het Boek der Geboden (1833) en de Leer en Verbonden (1835). In veel voorgaande uitgaven van de Leer en Verbonden, vooral in de uitgaven van 1876, 1921 en 1981, zijn de afdelingsopschriften aanzienlijk herzien.

  Hoeveel aanpassingen zijn er in de afdelingsopschriften van de Leer en Verbonden aangebracht?

  Er zijn in 78 afdelingsopschriften aanpassingen aangebracht. Veel daarvan zijn miniem.

  Wat voor aanpassingen zijn er in de afdelingsopschriften van de Leer en Verbonden aangebracht?

  De aanpassingen zijn grofweg in drie categorieën onder te brengen. Ten eerste zijn de datums of plaatsen in 38 afdelingsopschriften verbeterd of nauwkeuriger omschreven. Ten tweede zijn feitelijke fouten verbeterd of verwijderd. Ten slotte is er in veel afdelingsopschriften historische context toegevoegd of herzien.

  Waarom zijn de verwijzingen naar de History of the Church verwijderd?

  Verwijzingen naar de History of the Church tussen haakjes zijn in de afdelingsopschriften en in andere inleidende teksten verwijderd. Hoewel de History of the Church van onschatbare waarde is voor ons begrip van de ontluikende geschiedenis van de heiligen der laatste dagen, bevat ze historische fouten ten aanzien van sommige afdelingen in de Leer en Verbonden. Bovendien kunnen veel kerkleden er niet over beschikken. Daarnaast zijn de herziene afdelingsopschriften op andere bronnen gebaseerd, zoals het Manuscript History of the Church, de eerste manuscriptboeken met openbaringen en andere bronnen die in de Joseph Smith Papers zijn opgenomen. In de afdelingsopschriften wordt nu met Joseph Smiths geschiedenis naar citaten uit het Manuscript History of the Church en de History of the Church verwezen.

  Waarom hebben de Officiële Verklaring 1 en de Officiële Verklaring 2 een opschrift gekregen?

  Er zijn opschriften aan Officiële Verklaring 1 en Officiële Verklaring 2 toegevoegd om aan kerkleden en anderen de historische context mee te geven die tot deze op openbaring gestoelde verklaringen hebben geleid.

  Wat is er met Chronologie van de kerkgeschiedenis gebeurd?

  De Chronologie van de kerkgeschiedenis is uit de Schriften verwijderd, maar een uitgebreide versie is in het Engels op de website Church History beschikbaar. Deze versie wordt geregeld bijgewerkt.

  Waar vind ik meer over de nieuwe historische informatie in de afdelingsopschriften?

  In 2009 werden er voor de Joseph Smith Papers foto’s en transcripties gepubliceerd van de manuscriptboeken met openbaringen waarin de eerste heiligen der laatste dagen de openbaringen van Joseph Smith op hebben getekend. Deze manuscriptboeken met openbaringen, die u op www.josephsmithpapers.org gratis in het Engels kunt raadplegen, hebben erg geholpen om de context van vele openbaringen te begrijpen. Eind 2013 werden de eerste twee delen van de reeks Documents voor de Joseph Smith Papers gepubliceerd. Daarin staan uitgebreide historische inleidingen en aantekeningen over de openbaringen van Joseph Smith tot en met januari 1833. De historische achtergrond van specifieke aanpassingen staat in Uitleg bij de opschriften van de afdelingen in de Leer en Verbonden.

  Welke uitgaven zijn er beschikbaar?

  De digitale uitgave van de tripelcombinatie is nu al gratis beschikbaar op LDS.org en in de mobiele app Gospel Library. De boekuitgave is in de productiefase en zal eind november 2017 beschikbaar zijn. Die is in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

  • Het Boek van Mormon, blauwe harde kaft
  • Tripelcombinatie, zwarte harde kaft
  • Tripelcombinatie, zwarte kunstlederen kaft
  Hoe bestel ik de herziene versie en hoe duur is die?

  U kunt die vanaf 30 november 2017 bij het plaatselijke distributiecentrum en op Store.lds.org bestellen. Tegen die tijd zal ook de verkoopprijs en de wijze van bestellen bekend zijn.

  Wat verwacht de kerk van de leden inzake deze herziene versie?

  Er wordt niet van de leden verwacht dat zij vanwege deze herziene uitgave nieuwe Schriften aanschaffen.