Chia sẻ phúc âm với một Người Bạn

Chia sẻ phúc âm với một Người Bạn

Mời một Người Bạn đến Gặp với Người Truyền Giáo

Bất kể người bạn của anh chị em sống ở đâu, khi anh chị em nộp một cái tên cho người truyền giáo thì anh chị em có thể:

  • Góp phần vào quá trình đó bằng cách giúp những người truyền giáo hiểu được các nhu cầu, mối quan tâm, những thắc mắc, và phương thức liên lạc ưu tiên của người bạn mình.
  • Tham gia vào các bài học và cuộc thảo luận phúc âm của người truyền giáo bằng cách gặp mặt hoặc qua điện thoại hay trò chuyện qua video.
  • Tiếp tục theo dõi bạn của mình sau các cuộc hẹn với người truyền giáo để trả lời các câu hỏi và cung ứng sự hỗ trợ.

Sau khi nộp thông tin liên lạc của bạn anh chị em, anh chị em được khuyến khích gọi điện, nhắn tin, hoặc email trực tiếp cho người truyền giáo qua số điện thoại hoặc địa chỉ email được cung cấp.