แบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อน

แบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อน

เชื้อเชิญเพื่อนให้พบกับผู้สอนศาสนา

ไม่ว่าเพื่อนของท่านอาศัยอยู่ที่ไหน เมื่อท่านส่งชื่อไปให้ผู้สอนศาสนา ท่านสามารถ:

  • เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ โดยช่วยให้ผู้สอนศาสนาเข้าใจความต้องการ ความสนใจ และคำถามของเพื่อนท่าน และวิธีการติดต่อสื่อสารที่เพื่อนท่านต้องการ
  • มีส่วนร่วมในบทเรียนผู้สอนศาสนาหรือการสนทนาพระกิตติคุณ ด้วยตนเองหรือผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอแชท
  • ติดตามผลกับเพื่อนท่าน ระหว่างวันที่นัดกับผู้สอนศาสนาเพื่อตอบคำถามและให้การสนับสนุน

หลังจากส่งข้อมูลติดต่อของเพื่อนท่านแล้ว ท่านควรจะโทรศัพท์ ส่งข้อความ หรือส่งอีเมลหาผู้สอนศาสนาโดยตรงโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่จะมีให้ไว้