Salmeboken og Barnas sangbok – revisjoner

    Samarbeid for å lage en salmebok og barnas sangbok for den verdensomspennende Kirken.