Αναθεωρήσεις Υμνολογίου και Βιβλίου με παιδικά τραγούδια

    Συνεργασία για τη δημιουργία ενός υμνολογίου και βιβλίου με παιδικά τραγούδια για την παγκόσμια Εκκλησία