Rishikime për Librin e Himneve dhe Librin e Këngëve të Fëmijëve

    Të bashkëveprojmë për të hartuar një libër himnesh dhe libër këngësh të fëmijëve për Kishën mbarëbotërore