Cum să trimiți

Află cum să trimiți imnuri sau cântece originale pentru a fi luată în considerare includerea lor în noua carte de imnuri și cea de cântece pentru copii.

Toți sunt încurajați să trimită imnuri, cântece pentru copii, versuri de imnuri și versuri de cântece pentru copii originale pentru a fi luate în considerare pentru noua carte de imnuri și cea de cântece pentru copii. Toate materialele trimise în toate limbile și toate stilurile culturale vor fi luate în considerare pentru a fi incluse. Muzica ar trebui să fie corespunzătoare folosirii în timpul adunărilor de preaslăvire. Versurile trebuie să fie corecte din punct de vedere doctrinar.

Fiecare persoană poate trimite maxim cinci imnuri și cinci cântece pentru copii pentru a fi luate în considerare. Vor fi necesare două exemplare ale fiecărui document referitor la trimiterea materialelor: unul care include numele persoanei care trimite și informații despre drepturile de autor și altul în care nu este inclus numele persoanei care trimite. Dacă mai multe persoane colaborează pentru a crea un document care să fie trimis, fiecare persoană va trebui să trimită declarația și informațiile personale de mai jos împreună cu documentul. Documentele trimise vor fi revizuite pe măsură ce sunt primite. Informațiile despre melodiile selectate vor fi publicate după ce au fost făcute selecțiile finale.

Când muzica este aleasă pentru a fi inclusă în cartea de imnuri sau cea de cântece pentru copii, persoana care a trimis-o oferă, în schimb, Bisericii dreptul perpetuu de a o folosi în orice scop, fără ca acest drept să fie exclusiv al Bisericii. Cei care trimit continuă să aibă drepturile de autor.

Data limită pentru trimiterea documentelor este 1 iulie 2019.

Trimite imnuri sau cântece pentru copii originale prin e-mail (de preferat exemplare în format PDF) la newmusic@lds.org sau prin poștă la:

New Music Submission
50 East North Temple Street, 23rd Floor
Salt Lake City, UT 84150-0023

În afară de document, te rugăm să incluzi declarația și informațiile de mai jos.

 • Numele și prenumele
 • Prenumele complet preferat
 • Episcopia sau ramura și țărușul sau districtul (dacă este cazul)
 • Data nașterii
 • Țara nașterii
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă de corespondență
 • Limba preferată

Declarație referitoare la termeni și condiții

Acești Termeni și aceste Condiții sunt un acord (acest „Acord”) între mine, ______________, și Intellectual Reserve, Inc. („IRI”), o entitate a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă („Biserica”). Ca parte a acestui Acord, îi ofer lui IRI o licență gratuită, mondială, care nu este exclusivă pentru a folosi orice melodii sau versuri și alte materiale pe care le ofer lui IRI (numite, colectiv, „Materialele pe care le trimit”), în orice fel și pe orice canal cu scopul de a-i permite lui IRI (și Bisericii) să hotărască dacă Materialele pe care le trimit vor fi folosite într-o nouă carte de imnuri, o nouă carte de cântece pentru copii sau alte publicații ale Bisericii. Dacă Materialele pe care le trimit vor fi alese de IRI (așa cum va fi indicat în scris de IRI), atunci, prin aceasta, eu ofer lui IRI o licență nelimitată, gratuită, completă, mondială, irevocabilă, perpetuă, transferabilă, care nu este exclusivă de a reproduce, modifica, adapta, traduce, crea lucrări derivate din acestea, publica, distribui, interpreta, afișa, ceda pe bază de subcontract și folosi (și a le permite și altora să folosească) Materialele pe care le trimit în orice fel și pe orice canal și în orice scop considerat corespunzător de IRI.

Ca parte a acestui Acord, eu susțin, garantez și îmi ofer acordul și consimțământul după cum urmează:

 1. am cel puțin 18 ani și sunt autorul și proprietarul Materialelor pe care le trimit, am dreptul de a oferi lui IRI drepturile și licențele exprimate în prezentul acord, iar Materialele pe care le trimit și drepturile și licențele oferite prin prezentul document nu încalcă drepturile de autor ale altei persoane sau alte drepturi;
 2. voi trimite la IRI toate informațiile pe care le aflu despre vreo posibilă încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi ale altor persoane sau entități privind Materialele pe care le trimit;
 3. deși voi continua să dețin toate drepturile de autor privind Materialele pe care le trimit (având în vedere și drepturile și licențele oferite prin prezentul), nu voi vinde, oferi licența sau folosi Materialele pe care le trimit în vreun fel care ar putea opri sau restricționa IRI de la a folosi toate licențele și drepturile oferite de mine prin prezentul;
 4. IRI nu este obligat să folosească în niciun fel Materialele pe care le trimit;
 5. deciziile IRI despre Materialele pe care le trimit sunt finale;
 6. informațiile personale pe care le voi oferi lui IRI vor fi considerate confidențiale și IRI va folosi măsuri corespunzătoare pentru a-mi proteja informațiile personale de pierderi sau folosirea inadecvată;
 7. informațiile mele personale și Materialele pe care le trimit pot fi reproduse și transmise (inclusiv și fără a se limita la membrii juriului și personalul IRI) în format electronic sau alte formate, ca parte a procesului IRI de verificare și jurizare;
 8. informațiile mele personale și Materialele pe care le trimit pot fi reținute în format electronic de către IRI doar pentru a face referințe și mi se va acorda acces la acestea mie și personalului IRI;
 9. dacă IRI selectează Materialele pe care le trimit și alege să le publice sau să le expună public împreună cu informațiile mele personale, este posibil să mi se ceară să închei, fără alte considerente, alte acorduri sau să fac alte lucruri necesare pentru a perfecționa drepturile IRI și folosirea nelimitată a Materialelor pe care le trimit;
 10. verificarea Materialelor pe care le trimit realizată de IRI este o compensație adecvată a drepturilor și licențelor acordate prin prezentul; și
 11. termenii acestui Acord sunt guvernați de legile din statul Utah și întocmiți în funcție de acestea, fără a ține seama de conflictele din stipulațiile legii care țin de conflictele asociate cu acest Acord și orice neînțelegere apărută din sau care este legată de acest Acord, care nu poate fi rezolvată prin intermediul discuțiilor, va fi soluționată în mod exclusiv într-o sală de judecată aflată în Ținutul Salt Lake, Utah.

Vezi Întrebări adresate frecvent pentru alte detalii despre materialele trimise.