Inzendprocedure

  Ontdek hoe u uw zelfgeschreven lofzangen of liedjes kunt indienen ter overweging voor opname in het nieuwe zangboek en liedboek voor kinderen.

  We sporen iedereen aan hun zelfgeschreven lofzangen, kinderliedjes en teksten voor lofzangen en kinderliedjes ter overweging voor het nieuwe zangboek en liedboek voor kinderen in te dienen. Inzendingen worden ongeacht de taal en culturele stijl voor opname overwogen. De muziek dient geschikt te zijn voor gebruik in de kerkdiensten. De teksten moeten leerstellig juist zijn.

  Per persoon mag u maximaal vijf lofzangen en vijf kinderliedjes insturen. Per inzending levert u twee versies aan: één met de naam van de inzender en alle gegevens inzake copyright, en één waarop de naam van de inzender is weggelaten. Als meerdere mensen aan een inzending samenwerken, voegt ieder persoon de onderstaande verklaring en persoonsgegevens bij de inzending. Inzendingen worden in volgorde van ontvangst beoordeeld. Zodra de uiteindelijke keuzes zijn gemaakt, worden die bekendgemaakt.

  Als de muziek is gekozen voor opname in het zangboek of liedboek voor kinderen, geeft de inzender de kerk een niet-exclusieve, permanente licentie voor onbeperkt gebruik. Inzenders behouden het auteursrecht.

  De deadline voor inzendingen is 1 juli 2019.

  Dien zelfgeschreven lofzangen en kinderliedjes in door ze (liefst als pdf) naar newmusic@lds.org te e-mailen. Of stuur ze per post naar:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

  Voeg bij uw inzending de onderstaande verklaring en gegevens.

  • Voor- en achternaam
  • Voorkeursnaam
  • Wijk of gemeente en ring of district (indien van toepassing)
  • Geboortedatum
  • Geboorteland
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Postadres
  • Voorkeurstaal

  Verklaring voorwaarden en bepalingen:

  Deze voorwaarden en bepalingen vormen een overeenkomst (deze ‘overeenkomst’) tussen mij, ______________, en Intellectual Reserve, Inc. (‘IRI’), een entiteit van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de ‘kerk’). Als onderdeel van deze overeenkomst geef ik IRI een niet-exclusieve, auteursrechtvrije, wereldwijde licentie om alle muziek, teksten en andere materialen die ik naar IRI stuur (mijn ‘inzending’) vrij te gebruiken op alle manieren en media, zodat IRI (en de kerk) kan bepalen of mijn inzending in een nieuw zangboek, liedboek voor kinderen of andere kerkpublicatie gebruikt wordt. Als mijn inzending door IRI geselecteerd wordt (wat IRI schriftelijk zal bevestigen), geef ik IRI hierbij een onbeperkte, niet-exclusieve, auteursrechtvrije, volledig betaalde, wereldwijde, onherroepelijke, permanente en overdraagbare licentie om mijn inzending te reproduceren, wijzigen, aan te passen, vertalen, publiceren, verspreiden, op te voeren, weer te geven, er afgeleid materiaal van te maken, er sublicenties van te verlenen, of ze anderszins te gebruiken (en ze door anderen te laten gebruiken) op alle manieren en media en voor alle doeleinden die IRI geschikt acht.

  Als onderdeel van deze overeenkomst verklaar en garandeer ik het volgende en stem ik met het volgende in:

  1. Ik ben minstens 18 jaar oud. Ik ben de auteur en eigenaar van mijn inzending. Ik heb het recht om IRI de rechten en licenties die hierin staan te verlenen. Mijn inzending en de rechten en licenties hierin schenden geen auteursrecht of andere rechten van derden.
  2. Ik bezorg IRI alle informatie die ik ontvang waaruit blijkt dat mijn inzending inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten van derden.
  3. Hoewel ik nog steeds eigenaar van alle auteursrechten op mijn inzending ben (onderhevig aan de rechten en licenties die hierin verleend worden), zal ik mijn inzending niet verkopen, licentiëren, of op welke manier dan ook gebruiken waardoor IRI gehinderd of beperkt wordt in het volledige gebruik van de hierin verleende licenties en rechten.
  4. IRI is niet verplicht om mijn inzending op welke manier dan ook te gebruiken.
  5. Beslissingen van IRI betreffende mijn inzending zijn definitief.
  6. De persoonsgegevens die ik IRI verstrek, worden vertrouwelijk gehouden. IRI neemt afdoende maatregelen om mijn persoonsgegevens tegen verlies of misbruik te beschermen.
  7. Mijn persoonsgegevens en inzending kunnen weergegeven en overgedragen worden (ook onbeperkt aan de jury en medewerkers van IRI) in digitale en andere versies als onderdeel van de beoordelingsprocedure van IRI.
  8. Mijn persoonsgegevens en mijn inzending kunnen digitaal alleen voor toekomstige raadpleging door IRI worden bewaard, en mij en het personeel van IRI ter beschikking worden gesteld.
  9. Als IRI mijn inzending selecteert en besluit mijn inzending of persoonsgegevens te publiceren of openbaar te maken, kan mij verzocht worden om, zonder verdere overweging, andere overeenkomsten of middelen aan te wenden, noodzakelijk om de rechten van IRI en het onbeperkte gebruik van mijn inzending rechtsgeldig te houden.
  10. IRI’s beoordeling van mijn inzending is een adequate inaanmerkneming van de rechten en licenties toegekend in deze overeenkomst.
  11. Deze overeenkomst is onderworpen aan en wordt opgevat volgens de wetten van de Amerikaanse staat Utah, zonder inachtneming van strijdige rechtelijke bepalingen. Enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst dat niet in overleg kan worden opgelost, wordt uitsluitend in de rechtbanken in Salt Lake County, Utah, Verenigde Staten van Amerika, beslecht.

  Zie Veelgestelde vragen voor meer informatie over inzendingen.