A beküldés menete

  Tudd meg, hogyan kell beküldeni eredeti himnuszokat, vagy énekeket áttekintésre, hogy bekerüljenek az új himnuszoskönyvbe és gyermekek énekeskönyvébe.

  Mindenkit arra buzdítunk, hogy küldje be eredeti himnuszát vagy gyermekénekét, himnusz szöveget és gyermekének szöveget áttekintésre, hogy bekerüljenek az új himnuszoskönyvbe és Gyermekek énekeskönyvébe. Minden nyelven, illetve kulturális stílusban beküldött anyagot áttekintünk és megfontoljuk a megjelenését. A zene legyen megfelelő az istentiszteleten való felhasználásra. Az énekek szövege helyes tanokat tartalmazzon.

  Személyenként maximum öt himnusz és öt gyermekének küldhető be áttekintésre. Mindegyik anyagból két példány szükséges a beküldéshez: az egyiken szerepeljen a beküldő neve és a szerzői jogi tájékoztatás, a másikon pedig ne szerepeljen a beküldő neve. Ha több ember működik együtt egy beküldendő anyag létrehozásánál, az anyag beküldésekor mindegyikük személyes adatait és nyilatkozatát be kell küldeniük az alább leírt módon. A beküldött anyagokat beérkezési sorrendben tekintjük át. A kiválasztásról ímélben küldünk értesítést, amint a végső válogatás megtörtént.

  Ha egy zenét beválasztanak a himnuszoskönyvbe vagy a Gyermekek énekeskönyvébe, a beküldő nem kizárólagos, állandó, korlátlan felhasználási jogosultságot biztosít az egyháznak. A beküldők megtartják a munkájuk szerzői jogát.

  Az anyagok beküldésének határideje 2019. július 1.

  Küldd el nekünk eredeti himnuszod vagy gyermekéneked (lehetőség szerint PDF formátumban) a newmusic@lds.org ímélcímre,vagy postán az alábbi címre:

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023

  Kérjük, az alábbi nyilatkozatot és személyes adataidat csatold a beküldött anyaghoz.

  • Keresztnév és vezetéknév
  • Előnyben részesített teljes név
  • Egyházközség vagy gyülekezet és cövek vagy kerület (amennyiben van)
  • Születési dátum
  • Születési ország
  • Ímélcím
  • Telefonszám
  • Levelezési cím
  • Preferált nyelv

  Felhasználási feltételek nyilatkozat:

  Ezen felhasználási feltételek egy megállapodás (ezen „megállapodás”) köztem, ______________, és az Intellectual Reserve, Inc. („IRI”), Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (az „egyház”) egy jogi entitása között. Ezen megállapodás részeként, én egy nem kizárólagos, állandó, korlátlan és világszintű felhasználási jogosultságot biztosítok az IRI számára, hogy felhasználjon minden és bármely zenei anyagot, dalszöveget és egyéb anyagot melyet én az IRI rendelkezésére bocsátok (ezek összegző neve: beküldött anyagom), minden és bármely médiában, annak céljából, hogy elősegítse azt, hogy IRI (és az egyház) döntést hozzon arról, hogy a beküldött anyagom felhasználásra kerül-e az új himnuszoskönyvben, a Gyermekek énekeskönyvében vagy az egyház egyéb kiadványaiban. Amennyiben a beküldött anyagom az IRI által kiválasztásra kerül későbbi felhasználás céljából (melyről az IRI írásban értesít), akkor ezennel korlátlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes egészében kifizetett, világszintű, visszavonhatatlan, állandó, átruházható jogosultságot adok az IRI részére ahhoz, hogy felhasználhassa a beküldött anyagomat, valamint hogy sokszorosítsa, módosítsa, átdolgozza, kiadja, lefordítsa, származtatott művek alapjául használja, terjessze, előadja, közzétegye, valamint a beküldött anyagom más módokon használja (és használatra bocsássa) minden és bármilyen médián keresztül, minden és bármilyen céllal, melyet az IRI jónak lát.

  Ezen megállapodás részeként én kijelentem, igazolom, beleegyezem és hozzájárulok a következőkhöz:

  1. 18. életévemet betöltöttem, én vagyok a beküldött anyagom szerzője és tulajdonosa, jogomban áll az IRI rendelkezésére bocsátani a fentebb felsorolt jogosultságokat és engedélyeket, és a beküldött anyagom és a fentebb átruházott jogosultságok és engedélyek nem sértik más személyek szerzői jogait vagy más jogait;
  2. Elküldök az IRI részére minden olyan információt, melyből az feltételezhető, hogy a beküldött anyagom sérti a szerzői vagy más jogait bármely személynek vagy jogi entitásnak.
  3. Habár a továbbiakban is minden szerzői jog engem illet a beküldött anyagommal kapcsolatban (alávetve a fentebb átruházott jogosultságoknak és engedélyeknek), kijelentem, hogy nem értékesítem vagy használom a beküldött anyagom oly módon, hogy az csorbítsa vagy korlátozza az IRI-t az általam fentebb átruházott jogosultságok maradéktalan használatában.
  4. Az IRI semmilyen formában nem köteles felhasználni a beküldött anyagom.
  5. Az IRI által, a beküldött anyagomról hozott döntések véglegesek.
  6. Az általam, az IRI rendelkezésére bocsátott személyes adatok bizalmasak, és az IRI megteszi a megfelelő lépéseket azok elvesztése és azokkal való visszaélés elleni védelemben.
  7. A személyes adataim és a beküldött anyagom sokszorosítható és továbbítható (magában foglalja, és korlátozás nélkül vonatkozik az IRI bíráira és alkalmazottaira) elektronikus és egyéb formátumokban az IRI áttekintő és kiválasztó folyamatának részeként.
  8. A személyes adataim és a beküldött anyagom megőrzésre kerülhet elektronikus formában, csak az IRI által hivatkozási célzattal, aki hozzáférhetővé teszi számomra és az IRI alkalmazottai számára.
  9. Amennyiben az IRI kiválasztja a beküldött anyagomat és úgy dönt, hogy publikálja vagy nyilvánosan közzéteszi azt vagy a személyes adataimat, elvárhatják tőlem, hogy járuljak hozzá minden további megfontolás nélkül olyan egyezményekhez vagy eszközökhöz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy még pontosabbá tegyék az IRI jogait a beküldött anyagom korlátlan használatára vonatkozóan.
  10. A beküldött anyagom az IRI általi áttekintése elégséges ellenszolgáltatást jelent a jelen megállapodásban átruházott jogosultságokért és engedélyekért.
  11. A jelen megállapodás feltételeit Utah állam törvényei szabályozzák, tekintet nélkül annak kollíziós előírásaira, jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely nézeteltérés rendezése, melyek egyeztetések során történő feloldása sikertelen, kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Utah államában, a Salt Lake County (megye) területén székelő bíróságok illetékességébe tartozik.

  A beküldéssel kapcsolatos részletekért lásd a Gyakran ismétlődő kérdések részt.