Näin lähetät

  Tietoa siitä, kuinka voit lähettää alkuperäisiä lauluja harkittavaksi uusiin kirkon laulukirjaan ja lasten laulukirjaan.

  Kaikkia kannustetaan lähettämään alkuperäisiä sävellyksiä ja sanoituksia harkittavaksi uusiin kirkon laulukirjaan ja lasten laulukirjaan. Mukaan otettaviksi harkitaan kaikkia sävellyksiä ja sanoituksia kielestä ja kulttuurityylistä riippumatta. Musiikin tulee kuitenkin sopia käytettäväksi jumalanpalveluksissa. Laulujen sanojen täytyy olla opillisesti oikein.

  Yksittäinen henkilö voi lähettää harkittavaksi korkeintaan viisi kirkon laulua ja viisi lasten laulua. Jokaisesta laulusta vaaditaan kaksi kopiota: yksi, johon on lisätty lähettäjän nimi ja tekijänoikeustiedot, ja yksi, jossa ei ole lähettäjän nimeä. Jos laulua on ollut tekemässä useita ihmisiä, jokaisen henkilön on toimitettava lähetyksen mukana lausunto ja henkilötiedot, kuten alla on kuvattu. Lauluja tarkastellaan saapumisjärjestyksessä. Tietoa valinnoista lähetetään vasta kun lopulliset valinnat on tehty.

  Kun laulu valitaan kirkon laulukirjaan tai lasten laulukirjaan, lähettäjä vuorostaan myöntää kirkolle työtä koskevan rajoittamattoman ja ainaisen käyttöoikeuden. Lähettäjät säilyttävät tekijänoikeuden työhönsä.

  Lähetysten on oltava perillä 1. heinäkuuta 2019 mennessä.

  Lähettäkää alkuperäiset kirkon laulut ja lasten laulut sähköpostitse (mieluimmin PDF-kopioina) osoitteeseen newmusic@lds.org tai postitse osoitteeseen

  New Music Submission
  50 East North Temple Street, 23rd Floor
  Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

  Liittäkää lähetykseenne seuraava lausunto ja seuraavat tiedot.

  • Etu- ja sukunimi
  • Koko kutsumanimi
  • Seurakunta ja vaarna tai piiri (jos jäsen)
  • Syntymäaika
  • Syntymämaa
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Lähiosoite
  • Haluttu kieli

  Sopimus- ja lupaehtolausunto:

  Nämä sopimus- ja lupaehdot ovat sopimus (tämä ”Sopimus”) minun, ______________, ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (”Kirkko”) liitännäisorganisaation Intellectual Reserve, Inc.:in (”IRI”) välillä. Osana tätä Sopimusta annan IRI:lle rajattoman, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää vapaasti osaa ja kaikkia sävellyksiä, sanoituksia ja muuta aineistoa, jonka lähetän IRI:lle (yhteisesti ”Lähetykseni”) millä tahansa ja kaikilla tavoin sekä mediassa siihen tarkoitukseen, joka sallii IRI:n (ja Kirkon) päättää, käytetäänkö Lähetystäni uuteen kirkon laulukirjaan, lasten laulukirjaan tai muuhun kirkon julkaisuun vai ei. Jos Lähetykseni valitaan IRI:n käyttöön (minkä IRI ilmoittaa kirjallisesti), niin annan täten IRI:lle rajoittamattoman, yksinomaisen, rojaltivapaan, kokonaan maksetun, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ainaisen ja siirrettävän lisenssin toisintaa, muokata, sovittaa, kääntää, julkaista, jakaa, esittää ja pitää näytteillä Lähetystäni sekä luoda siitä johdannaisia, myöntää alilisenssejä ja muulla tavoin käyttää (ja antaa muiden käyttää) Lähetystäni millä tahansa ja kaikilla tavoin sekä mediassa siihen tarkoitukseen, jonka IRI katsoo sopivaksi.

  Osana tätä Sopimusta esitän, vakuutan, suostun ja lupaan seuraavaa:

  1. Olen vähintään 18-vuotias, olen Lähetykseni luoja ja omistaja, minulla on oikeus myöntää IRI:lle tässä esitetyt oikeudet ja lisenssit ja että Lähetykseni ja tässä myönnetyt oikeudet ja lisenssit eivät loukkaa kenenkään toisen henkilön tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.
  2. Lähetän IRI:lle kaiken tietooni tulevan tiedon siitä, että Lähetykseni loukkaa jonkun henkilön tai yhteisön tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.
  3. Vaikka minulla on edelleenkin täysi tekijänoikeus Lähetykseeni (tässä esitettyjen oikeuksien ja lisenssien ehdoin), en myy, anna lisenssiä tai muutoin käytä Lähetystäni millään sellaisella tavalla, joka heikentäisi tai rajoittaisi IRI:ä käyttämästä täysin niitä lisenssejä ja oikeuksia, jotka olen tässä suonut.
  4. IRI ei ole velvoitettu käyttämään Lähetystäni millään tavoin.
  5. IRI:n Lähetystäni koskevat päätökset ovat lopullisia.
  6. Henkilötietoja, jotka annan IRI:lle, kohdellaan luottamuksellisina, ja IRI käyttää asianmukaisia menetelmiä varmistaakseen, etteivät henkilötietoni katoa tai ettei niitä käytetä väärin.
  7. Henkilötietoni ja Lähetykseni voidaan toisintaa ja siirtää (mukaan lukien rajoittamatta IRI:n arvioijille ja henkilöstölle) elektronisessa ja muissa muodoissa osana IRI:n tarkastelu- ja arviointiprosessia.
  8. IRI voi säilyttää henkilötietoni ja Lähetykseni elektronisesti ainoastaan yhteydenottotarkoituksiin, ja ne ovat minun ja IRI:n henkilöstön käytettävissä.
  9. Jos IRI valitsee Lähetykseni ja päättää julkaista tai asettaa julkisesti näytteille Lähetykseni tai henkilötietojani, minua voidaan vaatia täyttämään ilman lisäharkintaa muita välttämättömiä sopimuksia tai asiakirjoja IRI:n oikeuksien ja Lähetykseni rajoittamattoman käytön varmistamiseksi.
  10. IRI:n suorittama Lähetykseni tarkastus on riittävä oikeutus tässä sopimuksessa suotuihin oikeuksiin ja lisensseihin.
  11. Tätä Sopimusta hallitaan ja sen ehdot määräytyvät Utahin osavaltion lakien mukaan, eikä niissä oteta huomioon oikeudellisia sopimuslausekkeita, jotka liittyvät tähän Sopimukseen sisältyviin konflikteihin. Tästä Sopimuksesta syntyvät tai tähän liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan ystävällisesti keskustelemalla, ratkaistaan yksinomaan Salt Laken piirikunnassa Utahissa Amerikan yhdysvalloissa sijaitsevissa oikeusistuimissa.

  Katso lähetyksiä koskevia muita tietoja kohdasta Usein esitettyjä kysymyksiä.