Những Câu Hỏi Thường Gặp

  Sách thánh ca và các bài hát thiếu nhi mới sẽ được thiết kế để thống nhất phần âm nhạc trong tất cả các ngôn ngữ và đáp ứng các nhu cầu của một Giáo Hội toàn cầu. Những sự chọn lọc sẽ bao gồm những bài thánh ca và những bài hát chính yếu mà giảng dạy các giáo lý của phúc âm. Những bài thánh ca và bài hát mới và đã có trước đây từ khắp thế giới sẽ được đánh giá và xem xét để gồm vào. Những bài thánh ca và bài hát địa phương sẽ có sẵn trong các tuyển tập kỹ thuật số bổ sung.

  Tại sao những quyển sách này lại được sửa đổi?

  Sách Thánh CaCác Bài Hát Thiếu Nhi đang được sửa đổi để thống nhất phần âm nhạc được sử dụng cho việc thờ phượng bởi các tín hữu trên khắp thế giới. Các tuyển tập sẽ bao gồm phần âm nhạc đã có trước đây, phần âm nhạc mới và được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trên khắp thế giới. Các tuyển tập in sẽ được thống nhất trong Giáo Hội ở khắp nơi trên thế giới, cung cấp cùng một tuyển chọn những bài thánh ca và bài hát thiếu nhi ở mỗi ngôn ngữ. Những bài thánh ca và bài hát bổ sung của những ngôn ngữ và vùng miền cụ thể cũng sẽ có sẵn cho các tín hữu thông qua các kênh kỹ thuật số.

  Ai giám sát các sửa đổi này?

  Nỗ lực sửa đổi này được lãnh đạo bởi các ủy ban làm việc dưới sự chỉ dẫn của Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Các Lãnh Đạo Tổ Chức Bổ Trợ Trung Ương. Các ủy ban này được cấu thành bởi các nhân viên của Giáo hội và những tín hữu được kêu gọi với chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm âm nhạc, học vấn, văn học, văn hóa thế giới, và giáo lý của Giáo Hội.

  Những quyển sách mới này sẽ có sẵn khi nào?

  Việc phát triển những bản mẫu đầu tiên cho cả hai quyển sách dự kiến sẽ mất một vài năm để các ủy ban hợp tác với nhau, xem xét cả những bài thánh ca và bài hát mới và hiện đang có để gồm vào. Việc phiên dịch của những quyển sách này sẽ bắt đầu sau khi công việc này hoàn thành.

  Điều gì sẽ xảy ra cho sách thánh ca và Các Bài Hát Thiếu Nhi hiện tại?

  Những quyển sách hiện tại sẽ tiếp tục được sử dụng cho đến khi các tuyển tập mới được phát hành bản in và qua các kênh kỹ thuật số. Những tuyển tập hiện tại sẽ có sẵn như là những vật di sản thông qua các kênh kỹ thuật số một khi những quyển sách mới được phát hành.

  Những bản thu âm của thánh ca và các bài hát thiếu nhi có được cập nhật không?

  Có. Một tập hợp những bản thu âm nhạc cụ và giọng hát mới sẽ được tạo ra trong nhiều ngôn ngữ cho các tuyển tập đã được sửa đổi.

  Tôi có thể đưa ra những gợi ý liên quan đến quyển thánh ca hoặc các bài hát thiếu nhi mới này được không?

  Có. Anh chị em có thể đưa ra gợi ý cho tuyển tập mới bằng cách làm bản khảo sát ý kiến phản hồi.

  Tôi có thể gửi tên của một bài thánh ca hoặc bài hát đã có mà được yêu thích trong ngôn ngữ của tôi để được xem xét cho việc gồm vào không?

  Có. Anh chị em có thể gợi ý bao gồm những bài thánh ca và bài hát đã có trước đây thông qua khảo sát phản hồi. Chỉ có những bài thánh ca và bài hát gốc mới có thể được nộp thông qua công cụ đệ trình. Tìm hiểu thêm.

  Có phải quốc ca của nước tôi sẽ được gồm vào trong sách thánh ca này không?

  Bởi vì các tuyển tập chính yếu mới sẽ giống nhau đối với mọi ngôn ngữ nên các bài quốc ca sẽ không được gồm vào trong sách thánh ca in. Tuy nhiên, âm nhạc thiêng liêng mà được quan tâm ở địa phương có thể được làm có sẵn cho các tín hữu theo từng ngôn ngữ thông qua các kênh kỹ thuật số khi nó phù hợp và đúng với giáo lý.

  Làm thế nào tôi có thể đệ trình một trong những bài thánh ca hoặc bài hát thiếu nhi gốc của mình để được xem xét?

  Tìm hiểu thêm tại trang Cách Thức Đệ Trình.

  Tôi có thể chỉ đệ trình lời nhạc, hoặc chỉ phần âm nhạc để được xem xét không? Nếu được, làm thế nào phần âm nhạc hoặc lời nhạc đính kèm được lựa chọn?

  Có. Người đệ trình có thể nộp một lời bài thánh ca hoặc bài hát mà không có nhạc, hoặc có nhạc mà không có lời. Nhiều phần phổ nhạc và giai điệu sẽ được kết hợp để cân nhắc.

  Tôi có thể đệ trình một bài thánh ca hoặc bài hát theo phong cách âm nhạc của văn hóa tôi không, thậm chí khi nó không phù hợp với phong cách âm nhạc mà thường được gồm vào trong sách thánh ca hoặc Các Bài Hát Thiếu Nhi trong quá khứ?

  Có. Chúng tôi khuyến khích việc đệ trình các bài thánh ca và bài hát từ nhiều phong cách văn hóa âm nhạc.

  Khi nào là hạn chót để đệ trình?

  Để được xem xét cho tuyển tập được sửa đổi, những đệ trình mới phải được gửi đến trước ngày 1 tháng Bảy năm 2019.

  Ai sẽ xem lại phần âm nhạc tôi đã đệ trình?

  Các đệ trình sẽ được xem lại một cách ẩn danh và được xem xét để gồm vào bởi các ủy ban sách thánh ca và sách các bài hát thiếu nhi.

  Có phải bất kỳ ai cũng có thể nộp phần âm nhạc mới để được xem xét đúng không?

  Đúng. Người đệ trình dưới 18 tuổi sẽ được yêu cầu để cung cấp sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

  Nếu đệ trình của tôi được chọn lựa để gồm vào tuyển tập, tôi có mất bản quyền của mình không?

  Không. Anh chị em sẽ giữ bản quyền của tác phẩm của mình. Tuy nhiên, những ai có những đệ trình được chọn sẽ được yêu cầu cung cấp cho Giáo Hội một giấy phép không độc quyền, và liên tục cho việc sử dụng không giới hạn.