Najczęściej zadawane pytania

Nowe wydanie hymnów i śpiewnika dla dzieci będzie tak zaprojektowane, by połączyć w sobie pieśni we wszystkich językach i wyjść naprzeciw potrzebom Kościoła na całym świecie. Wybór będzie zawierał podstawowe hymny i pieśni, które nauczają doktryn ewangelii. Nowe i dotychczasowe hymny i pieśni z całego świata zostaną ocenione i rozpatrzone pod względem włączenia ich do zbioru. Dodatkowe lokalne hymny i pieśni będą dostępne w uzupełniającej wersji cyfrowej.

Dlaczego śpiewniki są aktualizowane?

Hymny i Śpiewnik dla dzieci będą zrewidowane, aby połączyć w jedno muzykę wykorzystywaną podczas nabożeństw przez członków na całym świecie. Zbiory będą zawierać dotychczasową, nową oraz poprawioną muzykę, aby wyjść naprzeciw potrzebom członków z całego świata. Drukowane śpiewniki zostaną ujednolicone w Kościele na świecie i będą zawierać ten sam wybór hymnów i pieśni dla dzieci w każdym języku. Dodatkowe hymny i pieśni, właściwe dla danego języka i regionu, również będą dostępne dla członków, w wersji cyfrowej.

Kto nadzoruje rewizję?

Praca nad rewizją jest powierzona komitetom działającym pod kierunkiem Władz Generalnych i Generalnych Przywódców Organizacji Pomocniczych. Komitety składają się z osób zatrudnionych przez Kościół i powołanych członków, posiadających wiedzę specjalistyczną w różnych dziedzinach, jak: muzyka, edukacja, literatura, kultury na świecie i doktryna Kościoła.

Kiedy nowe śpiewniki będą dostępne?

Przewiduje się, że zanim pojawi się pierwowzór obu śpiewników, minie kilka lat, kiedy to komitety zbiorą się i rozpatrzą zarówno nowe, jak i dotychczasowe hymny i pieśni, które powinny zostać zawarte w zbiorze. Tłumaczenie tych śpiewników rozpocznie się zaraz po tym etapie.

Co się stanie z aktualnym wydaniem hymnów i Śpiewnikiem dla dzieci ?

Aktualne wydania będą nadal używane, aż do czasu, gdy nowe śpiewniki ukażą się w druku i w wersji cyfrowej. Kiedy nowe śpiewniki będą rozpowszechnione, aktualne będą dostępne jako materiał archiwalny w wersji cyfrowej.

Czy nagrania hymnów i pieśni dla dzieci w wersji audio zostaną zaktualizowane?

Tak. Do nowych śpiewników zostaną nagrane nowe wersje instrumentalne i śpiewane hymnów i pieśni, w wielu językach.

Czy mogę zaproponować coś w związku z nowym wydaniem hymnów i pieśni dla dzieci?

Tak. Swoje propozycje związane z nowym zbiorem możesz zamieścić w ankiecie.

Czy mogę wpisać tytuł hymnu lub pieśni, które w istnieją w moim języku i są bardzo lubiane, aby zostały rozpatrzone do włączenia do nowego zbioru?

Tak. Możesz zaproponować włączenie istniejących hymnów i pieśni w ankiecie. Można przesyłać tylko oryginalne hymny i pieśni. Dowiedz się więcej.

Czy mój hymn narodowy będzie zawarty w hymnach?

Ponieważ nowe śpiewniki będą takie same w każdym języku, hymny narodowe nie będą włączone do wersji drukowanej. Jednakże lokalna muzyka sakralna może być dostępna dla użytkowników danego języka w wersji cyfrowej, jeśli jest stosowna i poprawna doktrynalnie.

Jak przesłać swój oryginalny hymn lub pieśń dla dzieci do rozpatrzenia?

Dowiedz się więcej Jak przesłać propozycję.

Czy mogę przesłać tylko słowa albo samą muzykę do rozpatrzenia? Jeśli tak, to w jaki sposób muzyka lub słowa zostaną dopasowane?

Tak. Można przesłać tekst hymnu lub pieśni bez muzyki lub muzykę bez tekstu. Wiele wersji tekstu i melodii zostanie dopasowanych do rozpatrzenia.

Czy mogę zamieścić hymn lub pieśń w stylu muzycznym mojej kultury, nawet jeśli nie koresponduje on ze stylem muzycznym typowym dla dotychczasowych hymnów lub Śpiewnika dla dzieci ?

Tak. Zachęcamy do przesyłania hymnów i pieśni w różnych stylach kulturowych.

Do kiedy będzie można przesyłać propozycje?

Aby możliwe było rozpatrzenie propozycji do nowych śpiewników, musimy otrzymać nowe propozycje do 1 lipca 2019 r.

Kto będzie przeglądał przesłaną muzykę?

Przesłane hymny i pieśni będą przeglądane anonimowo i rozpatrywane do włączenia przez komitety ds. hymnów i śpiewnika dla dzieci.

Czy każdy może przesłać swoją propozycję muzyczną do rozpatrzenia?

Tak. Zamieszczający poniżej 18 lat muszą uzyskać zgodę od rodziców lub opiekunów.

Jeśli moja propozycja zostanie wybrana do włączenia do śpiewnika, czy utracę prawa autorskie?

Nie. Zatrzymasz prawa autorskie do swojej pracy. Jednakże ci, których propozycje zostaną wybrane, zostaną poproszeni, aby udzielić Kościołowi niewyłącznego, wieczystego zezwolenia do nieograniczonego użytku.