Gyakran ismételt kérdések

  Az új himnuszoskönyv és a Gyermekek énekeskönyve egységesíteni kívánja a zenét az összes nyelven, és megfelelni a világméretű egyház szükségleteinek. A válogatásban szerepelnek majd az evangélium tanait tanító alapvető himnuszok és énekek. A világ minden részéből származó új és már létező himnuszok és énekek kerülnek kiértékelésre a beválogatáshoz. További helyi himnuszok és énekek kiegészítő digitális gyűjteményekben állnak majd rendelkezésre.

  Miért lesznek átdolgozva a könyvek?

  A Himnuszok és a Gyermekek énekeskönyve azért lesz átdolgozva, hogy egységes legyen a szerte a világban az egyháztagok által hódolathoz használt zene. A világszerte élő egyháztagok szükségleteinek kielégítése érdekében a gyűjtemények már létező, új és korszerűsített zenét is tartalmaznak majd. A nyomtatott gyűjtemények az egész világméretű egyházban egységesítve lesznek, mindegyik nyelven ugyanazon himnuszok és gyermekénekek válogatását kínálva. Konkrét nyelvekhez és területekhez kapcsolódó további himnuszok és énekek is az egyháztagok rendelkezésére állnak majd, digitális csatornákon keresztül.

  Ki felügyeli az átdolgozásokat?

  Az átdolgozási erőfeszítést általános felhatalmazottak és általános segédszervezeti vezetők felügyelete alatt dolgozó bizottságok vezetik. A bizottságok egyházi alkalmazottakból és különböző szakterületekben – például a zenében, oktatásban, irodalomban, a világ kultúráiban és az egyházi tanban – jártas elhívott egyháztagokból állnak.

  Mikor lesznek elérhetők az új könyvek?

  A két könyv mintapéldányainak kialakítása valószínűleg éveket vesz majd igénybe, miközben a bizottságok egymással egyeztetve új és már létező himnuszok és énekek bekerülését is megfontolják. A könyvek fordítása e munka befejezése után fog elkezdődni.

  Mi történik a jelenlegi himnuszoskönyvvel és a Gyermekek énekeskönyvével ?

  A jelenlegi könyvek addig maradnak használatban, amíg nyomtatásban és digitális csatornákon meg nem jelennek az új gyűjtemények. A jelenlegi gyűjtemények hagyományőrző anyagként az új könyvek szétosztása után is rendelkezésre fognak állni a digitális csatornákon.

  Korszerűsítve lesznek a himnuszok és a gyermekénekek hangfelvételei?

  Igen. Az átdolgozott gyűjteményekből több nyelven is készülnek új hangszeres, illetve vokális hangfelvételek.

  Tehetek javaslatokat az új himnuszoskönyvvel és a Gyermekek énekeskönyvével kapcsolatban?

  Igen. A visszajelzési felmérés kitöltésével tehetsz javaslatokat az új gyűjtemény vonatkozásában.

  Beküldhetem egy olyan, már létező himnusz vagy ének címét, mely az én nyelvemen közkedvelt, hogy figyelembe vegyék?

  Igen. A visszajelzési felmérésen keresztül már létező himnuszok és énekek bekerülését is javasolhatod. A beküldési eszközön keresztül csak eredeti himnuszokat és énekeket küldj be. Tudj meg többet.

  A nemzeti himnuszomat tartalmazza majd a himnuszoskönyv?

  Mivel az új alapgyűjtemény minden nyelven ugyanaz lesz, a nyomtatott himnuszoskönyvekben nem lesznek nemzeti himnuszok. Azonban helyi vonatkozásban fontos, szent zene digitális csatornákon elérhető lehet az egyháztagok számára nyelvek szerint, amennyiben ezek a zenék odaillők és a tan vonatkozásában helyesek.

  Hogyan küldhetem be átnézésre egy saját, eredeti himnuszomat vagy gyermekénekemet?

  Tudj meg többet A beküldés menete lapon.

  Küldhetek átnézésre csak szöveget vagy csak zenét? Ha igen, akkor hogyan választanak hozzá zenét vagy szöveget?

  Igen. A beküldők küldhetnek himnusz vagy ének szövegét zene nélkül, vagy zenéjét szöveg nélkül. Több szöveg és zene is egymáshoz lesz párosítva a figyelembevétel során.

  Küldhetek be a saját kultúrámra jellemző olyan zenei stílust követő himnuszt vagy éneket, amely nem követi a himnuszoskönyvben vagy a Gyermekek énekeskönyvében korábban szereplő szerzemények tipikus zenei stílusát?

  Igen. Ösztönözzük a különböző kulturális stílusokat követő himnuszok és énekek beküldését.

  Mi a beküldési határidő?

  Az új beadványokat 2019. július 1-ig meg kell kapnunk ahhoz, hogy figyelembe tudjuk őket venni az átdolgozott gyűjteményekhez.

  Kik fogják átnézni az általam beadott zenét?

  A beküldött művek átnézésére névtelenül fog sor kerülni, a himnuszoskönyv és a gyermekek énekeskönyvének bizottságai veszik fontolóra, hogy ezek bekerüljenek-e.

  Bárki küldhet be új zenét átnézésre?

  Igen. A 18 év alatti beküldőknek szülői vagy gondviselői engedélyre lesz szükségük.

  Ha az általam beküldött anyagot beválasztják, akkor azzal elveszítem a szerzői jogomat?

  Nem. A saját műved szerzői jogát megtartod. Azonban akinek a beadott művét kiválasztják, azt meg fogjuk kérni arra, hogy nem kizárólagos, örökös engedélyt adjon az egyháznak korlátlan használatra.