Villfarne sjel som går

Tekster

 1. 1. Villfarne sjel som går
  henad den brede vei,
  for ei å skjelne du formår
  og finner Herren ei.
  Du håner dåpens pakt,
  fra sannhet har deg vendt,
  fra frelsesplanen Gud har lagt
  og hit til jorden sendt.
 2. 2. Meningsløst, uten mål
  synes vårt liv på jord.
  Vi intet stort og godt kan se,
  ei heller nåde stor.
  Men gjennom Hellig’ ånd
  skuer vi frem til ham
  som sonet har for all vår synd,
  Guds egen Sønn, Guds Lam.
 3. 3. O, kjære sjel, vend om
  fra synd og slutt en pakt
  med Gud før Herrens store dom.
  Ja, gjør hva Gud har sagt.
  Da ved Den hellig’ ånd
  en visshet du skal få:
  Du ledes ved din Faders hånd
  og frelse vil oppnå.
 4. 4. Med ham i hvite klær
  stråler vi i hans prakt,
  i et livsalig himmelsk skjær
  og iført rettferds drakt.
  Med alle kongers ry
  har vi medlidenhet.
  Når alle vi blir født på ny,
  vi signes med Hans fred.
 5. Tekst: Charles Wesley, 1708–1788, bearbeidet
  Musikk: Evan Stephens, 1854 –1930