Villfarne sjel som går

 

Tekster

 1. 1. Villfarne sjel som går

  henad den brede vei,

  for ei å skjelne du formår

  og finner Herren ei.

  Du håner dåpens pakt,

  fra sannhet har deg vendt,

  fra frelsesplanen Gud har lagt

  og hit til jorden sendt.

 2. 2. Meningsløst, uten mål

  synes vårt liv på jord.

  Vi intet stort og godt kan se,

  ei heller nåde stor.

  Men gjennom Hellig’ ånd

  skuer vi frem til ham

  som sonet har for all vår synd,

  Guds egen Sønn, Guds Lam.

 3. 3. O, kjære sjel, vend om

  fra synd og slutt en pakt

  med Gud før Herrens store dom.

  Ja, gjør hva Gud har sagt.

  Da ved Den hellig’ ånd

  en visshet du skal få:

  Du ledes ved din Faders hånd

  og frelse vil oppnå.

 4. 4. Med ham i hvite klær

  stråler vi i hans prakt,

  i et livsalig himmelsk skjær

  og iført rettferds drakt.

  Med alle kongers ry

  har vi medlidenhet.

  Når alle vi blir født på ny,

  vi signes med Hans fred.

Tekst: Charles Wesley, 1708–1788, bearbeidet

Musikk: Evan Stephens, 1854 –1930