ด้วยประหลาดใจ

 

เนื้อร้อง

 1. 1. ด้วยประหลาดใจนักปราชญ์มองไป

  ดวงดาวสกาวในเวหน

  น้อมตนยินดีแสนสุกราตรี

  แว่วยินเทพร้องก้องเบื้องบน

 2. [Chorus]

  โฮซันนาโฮซันนาโฮซันนาแด่พระนาม

 3. 2. โดยแสงแห่งดาวรีบเร่งเดินก้าว

  ตามหารางหญ้าน้อยค่าหนา

  ณเตียงต่ำต้อยมีทารกน้อย

  ทรงเป็นกุมาราแปลกตา

 4. 3. ทั่วโลกแดนไกลยังทราบข่าวได้

  เรื่องราวศักดิ์สิทธิ์กาลนานมา

  เสียงเพลงแห่งสิริของเทพไท

  ยังคงร้องในทุกภาษา

 5. 4. ดวงดาวจากฟ้าส่องแสงไกลมา

  ทั่วทุกแหล่งหล้านภาลัย

  จักไม่ยุดส่องจนสันติครอง

  ทั่วท้องโลกาเนืองนองไป

เนื้อร้องและทำนอง : นิรนาม, Laudis Corona, บอสตัน, 1885